Nemeskürty István filmtörténész, író – Breviáriumok

Nemeskürty István filmtörténész, író – Breviáriumok

Nemeskürty István 1925. május 14-én született, 2015-ben hunyt el. A Ludovika Akadémia után a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–olasz–művészettörténet szakára járt. Első írásai 1947-től a Vigília című folyóiratban jelentek meg.

nemeskurty istvan

Nemeskürty István volt szerkesztő a Magvető Könyvkiadónál, filmtörténetet oktatott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Majd a Budapest Filmstúdió, illetve a Magyar Filmintézet igazgatója volt az 1987-es nyugdíjba vonulásáig. Vezetése alatt csaknem százhatvan magyar nagyjátékfilm készült el, több mint harminc alkotó indulhatott útjára. Színjátékokat, forgatókönyveket is írt.

 

Elméleti munkássága a 16. és 17. századi magyar irodalomtörténetre, valamint a magyar filmtörténetre fókuszált. Néhány művét említjük: Diák, írj magyar éneket!; Ez történt Mohács után; Rekviem egy hadseregért; A bibliai örökség; A filmművészet nagykorúsága.

Nemeskürty István gondolatai….

Nem vagyok történész. Viszont vallom, hogy a nemzet történelmét mindenkinek ismernie kell, akár egyetértő, akár eltérő véleményt alakít ki magában bárki, netán a közfelfogással vagy a hagyománnyal ellentétben.

A magyarság már a honfoglalás előtt, Fekete-tenger melléki hazájában megismerkedett a Bibliával.

A magyar nép hitt a túlvilági életben, megkülönböztette a testet és a lelket, tudta, hogy a világot Isten teremtette, s a mennybe vezető emberi utat egy égig érő fában képzelte el.

Hivatalos állami himnuszunk mindmáig egy imádság: „Isten, áldd meg a magyart”.

Ezerszáz éve élünk Európának ezen a részén, a Kárpát-medence közepén. Ez a puszta tény önérzetnövelő öröm.

A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.

Múltunk ismerete biztosítja azonosságtudatunkat, a mindenkori jelen politikaiproblémái között pedig eligazítást nyújt.

A magyar nemzetnek önmagával is el kellene számolnia, és nem számoltunk el önmagunkkal. És mi még élvezzük ezt a mártír szerepet, nem nézünk szembe önmagunkkal, sem a hibáinkkal, sem a vétkeinkkel.

Mohácsig, illetve Buda feladásáig az ország haszon után kapkodó érdekcsoportok halmazára bomlott.

A magyarság küldetéstudattal érkezett Európába. Ámde bűneinkkel kiérdemeltük Isten haragját és büntetését, a török uralmat. Így, ezáltal váltunk viszont Európa védőbástyájává, teljesítvén küldetésünket.

A magyar nép lelkifurdalásból vált a lutheri, majd a kálvini felekezet hívévé; úgy érezte, hogy Isten bűneink miatt büntet a törökkel.

Egy megújult hitbe kapaszkodva talán közelebb juthatunk Istenhez, és kikönyöröghetjük a megbocsátást. Mivel az Igét anyanyelven hirdették Luther és Calvin hívei, a nagy tömegek tényleg közelebb jutottak Istenhez.

Szomorúan jellemző, hogy a könyvnyomtatás feltalálása után több mint száz esztendővel egyetlen nyomda sem működött Magyarországon.

A magyar reformáció elévülhetetlen érdeme, hogy éppen az egységes magyar állam megszűnésekor segített elterjeszteni a magyar nyelvű irodalmat és könyvnyomtatást.

A nemzeti nyelv a magyar államszéthullása után átvette a nemzeti együvé tartozás jelképének szerepét és képviseletét.

A nyelv megmaradásunk legfontosabb tényezője.

A távoli múlthoz kötődő történelmi önazonosságot elsősorban a nyelv biztosítja, sőt követeli meg.

A magyar nyelv mind a magyar történelemnek, mind a magyar azonosságtudatnak hordozója, letéteményese, a múlt továbbörökítője volt.

A nyelv a gondolatrendszer megváltoztathatatlan kódja. Meghatározza élettapasztalatainkat.

A magyar nyelvű lírai költészet, bárhol hangzott is el, az amúgyis egyfajta nemzeti egységet jelentő magyar nyelvhasználaton belül még külön is valamiféle dacos, független magyarságot jelentett, jelképezett.

A poézis volt a magyar identitástudat leghívebb kifejezője.

~~~~~~~~~

Nem célom és nem feladatom a választ keresni. Csak kérdezni szeretnék, és a kérdéssel figyelmeztetni: adósságunk van, törleszteni kellene.

A bűn tudata, annak megvallása, megbánása és megbocsátása örök megújulás, megtisztulás, újrakezdés lehetőségét kínálja.

Nincs okos vagy buta állat, mert valamennyinek megvan a magához való esze, és használja is, amennyire tudja. Talán csak az ember az egyetlen olyan élőlény, akire ez nem mindig jellemző.

Kötetbe foglaltam az elmúlt két évtized kártékony jelenségei okozta veszedelmeket, melyek ellen erkölcsünk maradhat a máig leghatásosabb ellenméreg.

Merni kell, nem szabad félni. Rázzuk meg magunkat, és szórjuk le magunkról a rosszat, mint ázott kutya a vizet.

Amikor az emberre lőni kezdenek, s élete veszélybe kerül, politikai tűnődésekre és helyzetelemzésekre nemigen jut idő. Arra sem, hogy fölismerje: jogosan lőnek rá.

Védekezni kezd, s védekezve működésbe lépnek a legősibb katonai – vagy ha úgy tetszik: vadásztulajdonságok. Ez a védekezés lehet azonnal pánikszerű, ügyetlen, ijedt, kapkodó, tehát az emberre, önmagára nézve veszélyes és káros, vagyis rossz; és lehet a lehetőségeket felismerő és kihasználó, értelmes, megfontolt, sikeres.

Föl kell készülni, védekezni kell. Aki fölkészülten, sikerrel védekezik: az győz. A győztesnek pedig törvényszerűen igaza van. Aki nem készült fel, aki nem védekezik, akit legyőztek: az viselje vereségének következményeit. Mint ahogyan viseltük Mohács után is.

Tudomásul kell venni, hogy az államok, hatalmi céljaik érdekében könyörtelenek egymás iránt.

Minden rajtunk múlik.

Nem hiszek a mítoszokban. Nincsen felsőbb- és nincsen alsóbbrendű nép. Emberek vannak, és a viselkedésüket meghatározó körülmények.

Kezdjünk rögtön társadalomként működni, megteremtvén azt a közerkölcsöt, amihez mindenki magától értetődően alkalmazkodik, nem utolsó sorban a saját érdekében.

Az erkölcs fogalmához természetesen nemcsak a bűnözés kérdése tartozik. Legalább ennyire aggasztó a mindennapi érintkezés elzüllése, a piszok és szemét terjedése, a társadalomnak mint egymást segítő embereknek magányos, önző individuumokra való szétesése.

Az egészséges közerkölcs száz rendőrségnél hatásosabb lehet. Így maradhatunk a következő évezredben is a magunk magyar önérzetével, nyelvével és szokásaival Európa egyenjogú tagjai.
~~~~~~~~~~~~

Amilyen mértékben kezdett fogyatkozni bennünk a hit a 19-20. század fordulóján, úgy hanyatlott fokozatosan az ország állapota.

A társadalom egyre inkább a jelen élvezésében merült ki. Nem törődtünk a jövővel.

A társadalomnak, önmagát építvén, években, évtizedekben, sőt évszázadokban kell gondolkoznia.

A vallás gyakorlása üres formasággá kezdett válni.

A küldetéstudat válsága egyre nagyobb űrt hagyott a lelkekben.

Fél évszázadon át öt-hat millió felnőtt magyar egyensúlyozott az alkalmazkodás és az elvtelen megalkuvás között, mindennapos döntéskényszerek kötelén.

Töltsük be az ürességeket, tömörüljünk egységgé. Higgyünk a szeretet erejében.

Magunkra vagyunk utalva, de éppen ezért részérdekeket félretéve, összefogva kell a hazát építenünk; amihez viszont egy küldetéstudat szükséges, a hit, hogy valamiért csak vagyunk a világon. Talán avégre, marad a válasz, hogy megmaradjunk.

 

A Breviárium sorozat eddigi alakjai voltak: Sík Sándor,Wass Albert, Cs. Szabó LászlóBabits MihályBálint SándorSzenczi Molnár AlbertHeltai GáspárSzilágyi DomokosBessenyei GyörgyBatsányi JánosJuhász GyulaFüst MilánBorsos MiklósKosztolányi DezsőReviczky GyulaDsida Jenő,  Vajda jánosKaffka MargitSzepes MáriaCsoóri Sándor,  Fekete István,  Kemény ZsigmaondKazinczy Ferenc Latinovits Zoltán, Tamási ÁronJános Evangéliuma,  Lukács EvangéliumaMárk EvangéliumaMáté EvangéliumaMikes KelemenDéry Tibor,  Karinthy Frigyes,  Nemes-Nagy ÁgnesKrúdy GyulaBerzsenyi DánielApáczai Csere JánosBalassi Bálint, Mikszáth KálmánNémeth LászlóIstván királyMóra FerencMadách ImreArany JánosVörösmarty MihályJózsef AttilaSzéchenyi István 

 

Nemeskürty István életrajza

 

To’Piro

(illusztráció: Antalffy Yvette)

 

 

Hozzászólások

Facebook oldalunk:

Hirdetések

montazsmagazin A Montázsmagazin vállalja bemutatkozó interjúk, PR-cikkek készítését, reklámok elhelyezését.
Érdeklődni ITT lehet.

weningerbefozo befozoautomata.hu Weninger Bt. 6041 Kerekegyháza
Széchenyi utca 170.
76-361 101, 20-3848 000
ametiszt hotel-kicsi Ametiszt Hotel Harkány
Barátságos hotel Harkány központjában

2022. október
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31