A történészek a kommunista diktatúrák áldozatainak számát 100 millióra teszik, ami egyesek szerint nagyon szerény becslés. A szám mindenképpen megdöbbentő. A 20. században két totális diktatúra szedte áldozatait, a nácizmus és a kommunizmus.

 

komcsi1

Néha felmerül a kérdés, melyiknek volt több áldozata, de a kérdésnek nincs értelme. Vitathatatlan a kommunizmus elsősége, mert sokkal tovább fertőzte életünket és még fertőzi ma is néhány országban, mint Észak-Korea vagy Kuba.

Napjainkban még mindig csak az egyik emberiség ellenes rendszer bűneit helyezzük rivaldafénybe. Napvilágra kerültek a nácizmus bűnei, elítéljük az általuk végrehajtott népirtást, s az európai törvények büntetik a holokauszt esetleges tagadását. Kevés szó esik a másik diktatúrától. Lehet tagadni a GULÁG szigetcsoportot, a kényszermunka táborok hálózatát, ahol milliók pusztultak el. Nem beszélünk az ukrajnai éhínségről, amit Sztálin iparosító, népellenes politikája idézett elő, s ez milliók éhen halásához és elmondhatatlan iszonyatokhoz vezetett az ukrán falvakban.

 

komcsi2

Katyn

Szó esik a németek által végrehajtott tömeges kivégzésekről, de hány ember tud Nyugat-Európában a szovjetek által Katynban lemészárolt és tömegsírba temetett lengyel hadifoglyokról? A kettős mérce oka valószínűleg a Nyugat lelkiismeret-furdalása. Nem vettek, vagy nem akartak tudomást venni világháborús szövetségesük, a Szovjetunió által elkövetett törvénytelenségekről és tömeggyilkosságokról.

Hogyan juthatott el az emberiség ilyen borzalmak elkövetéséig? A válasz a kommunista ideológia alapjaiban van. Ez – hasonlóan a nácizmushoz – alapvetően embertelen. Az emberi életnek nincs értéke, az állam, a párt érdekeit meg kell valósítani, és ha bármelyik társadalmi csoport ennek útjában áll, azt meg kell semmisíteni. Ez lehet fizikai, de erkölcsi megsemmisítés is.

 

komcsi04

Azt hiszem, a kommunizmus másik és sokáig fennmaradó bűne az, hogy tönkretette a hagyományos európai erkölcsi értékeket. Ezen a téren olyan rombolást idézett elő egész Európában, amit nagyon nehéz lesz helyrehozni.

Feladatunk most az, hogy ezt a másik totalitárius diktatúrát és eszmerendszert a helyére tegyük. Európának szembe kell néznie a múlttal és egyenlő mércét alkalmaznia mindkét, az emberiség elleni bűntetteket elkövető rendszerrel szemben. Mi pedig menjünk el a lakóhelyünkön tartandó megemlékezésre február 25-én, és gyújtsunk gyertyát az áldozatok emlékére!

Weninger Endre

Hozzászólások