• A montazsmagazin.hu weblapon található tartalom az oldalt üzemeltető Weninger Endréné egyéni vállalkozó (továbbiakban: üzemeltető) szellemi tulajdona.
• Az üzemeltető fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását védik a magyar törvények, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
• Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
• A Montázsmagazin oldalai teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt -szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
• A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
• A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
• A montazsmagazin.hu domain név, valamint a Montázsmagazin név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül.
• A Montázsmagazin részére közlésre beküldött cikkek valóságtartalmát nem áll módunkban megvizsgálni, ezért az esetleges valótlan információkért felelősséget nem vállalunk. Az oldalon találhatóak hivatkozások, linkek, melyek más weboldalakra mutatnak. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.