60. évemre nagyjából küldetésem kétharmadával végeztem, tudniillik a rendszerváltás előtt a Maecenas kiadó által megjelentetett “Alföldi gyászpompa” c. kötetem ( annak publikálatlan fertályából szemelgettem alanti verseimet) igencsak sűríti azokat a líratörténeti problémákat, melyek azóta is megoldatlanok, egyúttal hitelképes vonásokat vet ifjúkori bolondságaimra.

A rákövetkező “Magyar metafizika” (Antológia Kiadó, 1996.) viszont filozófiai állásfoglalásaim és gondolkodói rendeltetéseim summája, mivelhogy a kétségtelenül legeslegelső – a magyar nyelv hangrendszerére alapozott – teljes rendszer, néholi telitalálatokkal, s gyakortai saját-sajátos kisiklásaimmal. Ahogy szokták mondani: aki jobban tudja, az folytassa. (Magam oskolai tapasztalataimat – Plotinosz-disszertálásomat Nyíri Tamásnál, skolasztikus-eriugenás irányultságomat, s nietzschei-heideggeri létesztétikai vizsgálódásaimat építettem be a mantramagyar  alapozásba.)

Hátra a leglényegesebb van: a jövendő “Boldogasszony ódák”, melyekkel tucat éve vajúdok, s mivel kegyelemtelenül, sikertelenül is. Közben adódtak még kisebb-nagyobb megnyilvánulásaim ( a zseni Pap Gáborral van egy közös könyvünk Tóth Menyhértről, sok száz kiállítást nyitottam meg, írtam katalógusszövegeket), a java viszont árnyékban maradt, mivel csak mintegy trágyázzák örökkévaló üdvöm gyümölcsösét. Mostanság is írok, de minek?

Turai Kamil versei

Modern rondó – hódolat Bartóknak

vetít a csontmozi
téma a csoda
ózonoázisban
ordít az ostoba

ózonoázisban
tombol balekbalett
káposztakáoszban
topáz a toalett

vetít a csontmozi
minden odalett
káposztakáoszban
tombol balekbalett

Ajtónyitó ima

ó! ajtó
toroksötét
fényváró tó
ó! ajtó
ajándék-rés
világra nyíló
világosságra
öl-sötétből
ölelést táró
öldöklést szító
ajtó! ó ajtó
öröm forrása
őrület tojása
ördöggé pörgő
erdővé zörgő
ajtó – ajtó
asszonyi ajtó
aranykilincsű
rejtelmes kincsű
kemény tölgyajtó
vasat hajlító
ólmot szakító
vakot vadító
vadat vakító
aranyló ajtó
szárnyaló ajtó
ó! ajtó

Lomha malom

a hatalom 6
alomban tahósodik
tarlón ólálkodik
óljában lóbálja farkát
ejha! Jehova hatalma
ejha! Jegesmedve hatalma
oltalmatokba ajánlom tollamat
oltalmatokba ajánlom tojásomat
talmi hatalom
tojok a majom-tilalmadra
tojok a harmónia-monotóniádra
Moloch-hatalom
ammónia-hatalom
komoly – világot emésztő –
TSZ-szervező villámhárító
jóságos moly-ok!
majd kiszórják a 6-alom
lomját a modern lombból

Szuperplán

a nélkül-virág
origóországban kékül
itt a világ
világossárga villám

nocsak-harcsák
csókolják a pupilla-csónakot
pillangók verdesnek
szempilla-szárcsák

Moloch-románc

lom Molochja
kajolj ólmot
kajtass álmot
málészájú
lom Molochja
mozgass rostélyt
sorolj kastélyt
modern sámán
lom Molochja
lomb-sarlózó
ollóz bolond
bojt-otellót
lom Molochja
komoly jampec
pecázz polyvát
zaccos tóból
lom Molochja
modern sámán
kajtass álmot
pecázz polyvát
kolomp-pallér

Muránói hajtűre

apró disznóságaink
díszeinek garázsát
dísz-nők próbálják
tarlóvá tarkítani
sarlóvá sarkítani
veszítse el varázsát ?
vermeljük el verseink
vonja rozsda varsáink
hajhó! nem lehet
rossz víztől rozsda virít?
redves gallytól híg parázs?
hajhó! nem lehet
buja virágba bújik
búját zsongva zord darázs
lila lehelet
enciánkék ciánját
muslincák lepik
s muzsikálnak muszájból

Circulus vitiosus (curriculum vitae)

datolyafájdalom dajkál
kajmándémon cirókál
cerkóftükör tréfál

az út D-től a C-ig
víz-zárdától a WC-ig
viciumtól viccig

ceruzacenzúrán vezet
az émely élvezet
delfincirkusz-övezet

datolyafájdalom dajkál
kajmándémon cirókál
cerkóftükör tréfál

Patt-ügy

parazsat gyűjt
gyűlölt paratölgyet
patakparton gyümölcsöt
gyűrűt és patkóvasat
patront és gyűrhetetlen
gyűszűpárnát a Patás

Hozzászólások