Kecskési Tollas Tibor költő születésének 100. évfordulója alkalmából „Tollas Tibor Öröksége” elnevezésű több napos megemlékezésekkel, rendezvényekkel tisztelegtek a költő emléke előtt Nagybarcán és Lakiteleken. Emlékeztek a diadalmas új embert megéneklő költőre, aki verseiben egy új világot hív elő, ahol az ember „fegyver nélkül meghódítja önmagát”.

tollas tibor

Kecskési Tollas Tibor 1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. 1947-ben hamis vádakkal letartóztatták. A kiszabott tíz év büntetésből kilenc évet letöltött, majd a politikai perek felülvizsgálata után, 1956 júliusában szabadult. November elején elhagyta az országot. 1956. december 1-jén bécsi szerkesztésben Nemzetőr címmel megjelent az általa alapított lap, amelynek 40 éven át volt szerkesztője és kiadója.

Később –haláláig – Münchenben élt a családjával. Az emigráció kiemelkedő egyénisége, több kötetnyi vers szerzője. Nagy elégtétel volt számára, hogy az 56 után felnőtt fiatal „búvópatak-nemzedék”-nél visszhangra találtak versei, így üzenetei, gondolatai eljuthattak az otthoni olvasókhoz is.

1990-ben látogatott először haza, ekkor látta viszont hőn szeretett szülőfaluját, gyermekkorának kedves színhelyét, Nagybarcát.
1997-ben hunyt el Münchenben, végakarata szerint hazai földben nyugszik szülőfalujában, Nagybarcán.

tollas tibor

Az emléktábla avatására összegyűlt közönség a költő szülőházánál

Emlékét őrzik a nagybarcai emberek és a környéken élők egyaránt. A Tollas Tibor Emlékház, a költő egykori szülőháza a település kulturális központja: közösségi találkozások, kulturális események színhelye. Helyiségei: a Tollas Tibor Emlékszoba, a Dr. Almássy Balogh Pál orvos életét bemutató emlékszoba, a Kecskési Tollas Tibor Könyvtár, helytörténeti szoba, falumúzeum. Az emlékház parkjában áll a Lakitelek Népfőiskola által adományozott kopjafa, amely Tollas Tibor életútját jelképezi, és párja a Lakiteleki Népfőiskola parkjában található.

A költő születésének 100. évfordulója alkalmából a NEAO-KP-1-2021/2-000582 számú „Tollas Tibor Öröksége” című pályázat keretében több napos rendezvénysorozat valósult meg. A pályázat támogatója :

Az ünnepi megemlékezéseket a 24. Tollas Tibor Szavalóverseny nyitotta meg. A versmondó délutánt a középiskolások számára hirdette meg a Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány, és Nagybarcán került megrendezésre 2021. október 15-én.

Az óvodások köszöntője után emlékeztek Kelemen Csabára, az egri Gárdonyi Géza Színház színészére, aki sok év után először nem vehetett részt a zsűri munkájában, hiszen már csak odafentről követi nyomon az eseményeket. A helyi Borostyán Kórus előadása után a költő életútját bemutató Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület műsorával folytatódott az ünnepség. Az irodalmi kör színvonalas előadását követően kezdetét vette a versmondók bemutatkozása, akik az encsi, edelényi, kazincbarcikai, putnoki és miskolci középiskolákat képviselték.

tollas tibor

A Lakitelek Népfőiskolán Lezsák Sándor tart előadást a költőről

Október 22-én és 23-án Lezsák Sándor alelnök úr meghívására a Lakitelek Népfőiskolán a Hungarikum Ligetben Tollas Tibor költőre emlékeztek a családtagok, a barátok, a tisztelők. Lehetőség nyílt a költő emlékszobájának meglátogatására is, majd a kopjafánál koszorút, virágokat helyeztek el a jelenlévők.

Október 23-án este Nagybarcán folytatódott az ünnepi együttlét. Az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület Tollas Tibor verseiből összeállított műsorral emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, és bemutatta a költő életútjának főbb állomásait.

Lakitelek – Az asztalnál a költő gyermekei. Csikász Gáborné beszél.

A Tollas Tibor Emlékház falán emléktábla hirdeti, itt született és itt töltötte gyermekéveit a költő. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között leplezte le Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola Kuratórium elnöke, a kőltő barátja és Csikász Gáborné, a Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Kuratórium elnöke október 24-én délelőtt.

A tábla elhelyezését támogatta: a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, a nagybarcai Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány, a költő családja.

Az emléktábla leleplezése – Jobbról Lezsák Sándor

Ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor. A háromnapos megemlékezésen részt vettek Tollas Tibor gyermekei és két unokája. Az ünnepi műsorban Tollas Tibor versei mellett hallhattuk kedves népdalait gyermekei tolmácsolásában, gyönyörködhettünk gitárjátékban, a Nekézsenyi Hagyományőrzők, a nagybarcai Borostyán Kórus előadásában. Felemelő érzést nyújtott a közös ünneplés, örömet, hogy e méltó megemlékezés szereplőjeként is átadhattam Tollas Tibor örökségét.

A lélekemelő ünnepi együttléten a diadalmas új emberre, a költőre, a megtett életút állomásaira emlékeztünk. Arra az életútra, amely Nagybarcáról indult, és amit „makacs hűséggel” járt végig, hogy aztán végrendelete szerint ez az út Nagybarcán érjen véget.

A „varázskör” bezárult: 1997-ben Tollas Tibor végleg hazatért.

Emléktábláján kőbe vésve áll:

„Szülőfalum, ha el is hagytalak,
makacs hűséggel követsz te engem.”
(Tollas Tibor: Makacs hűséggel)

 

Orosz Margit

Itt is írtunk Tollas Tiborról a Montázsmagazinban

 

Hozzászólások