FELHÍVÁS a Montázsmagazin Csodálatos természet címmel 2017-ben megjelenő antológiájában való részvételre

A Montázsmagazin négy és fél éves fennállása alatt eddig három sikeres antológiát adott ki Lelkünk ünnepnapjai, Életutak és Csak a szeretet örök címmel. A magazin 5. születésnapjára az új antológiába olyan verseket, rövid prózát, festményeket és fotókat várunk, amelyek a természet szépségét mutatják be.

 

szantaine

Szántainé Porkoláb Ágnes: Naplemente

A legutóbbi festménypályázatunkon nagy volt az érdeklődés a téma iránt. Reméljük, hogy az írók, költők, fotósok fantáziáját is megmozgatja ötletünk. A képzőművészek nem csak azzal a festménnyel vehetnek részt a kötetben, amelyet a festménypályázatra küldtek be tavasszal, újat is küldhetnek.

1. A költőktől, íróktól 2-3 oldalnyi verset vagy rövid prózát közlünk. Ennek részvételi díja 6.000 Ft, és ezért mindenki két kötetet kap. De kérünk, küldjetek több anyagot, hogy válogatni lehessen.

2. Ha valaki egy oldalas színes képet szeretne megjelentetni (vagy két kisebb méretűt, de egy oldalon), annak a bekerülési költsége 12 ezer Ft. Ezért kap a művész 2 db antológiát ajándékba.

3. Ha valakinek vannak olyan képei a témában, amelyek fekete-fehérben is jól mutatnak, ebből két oldalnyit várunk, ezért 6.000 Ft-ot kérünk, cserébe két antológiát adunk.

Nagyobb számú jelentkezés esetén a felhívásban jelzett terjedelemnél többet is közlünk az egyes alkotóktól. Mindhárom kategóriára vonatkozik, hogy újabb megrendelés esetén az antológia példányonként 2.000 Ft-ért kapható.

 

antologia2014-0

antologia2015-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szükségünk lesz mindenkitől egy friss, néhány soros szakmai önéletrajzra, pontos születési helyre és dátumra, valamint egy arcképre is.

Az antológiában megjelenni szándékozók a mellékelt nyilatkozatot e-mailben és levélben is legkésőbb

2016. szeptember 20-ig küldjék meg

Weninger Endréné címére (6000 Kecskemét, Fazekas Mihály utca 18. I.1.) és a werzsi.werzsi@gmail.com e-mail címre. Telefon: 06-30-601 9246.

Az írásokat e-mailben (vagy legépelve hagyományos postán), a festmények és a fényképek nagy felbontású jpg formátumú fotóit szintén a fenti e-mail címre (vagy postacímre) legkésőbb

2016. október 30-ig küldjék meg.

A mellékelt megállapodás alapján a Csodálatos természet című antológiához való anyagi hozzájárulást

lehetőleg 2016. november 30-ig

kérjük az OTP 11732002-20405122 számú számlára átutalni vagy befizetni. Egyéni egyeztetés is lehetséges levélben vagy telefonon. A könnyebb azonosítás végett kérem, hogy átutaláskor vagy befizetéskor tüntessék fel a nevüket is!

Kecskemét, 2016. augusztus 25.

Weninger Endréné Erzsébet, a Montázsmagazin tulajdonos-szerkesztője

 

antologia2016-0

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

NYILATKOZAT

Alulírott……………………………………………………………………………………nyilatkozom, hogy

a MONTÁZSMAGAZIN által kiadandó Csodálatos természet címmel megjelenő antológiában részt kívánok venni. A feltételeket megismertem, elfogadom, és a határidőket betartom.

Mindezek alapján az első/második/harmadik pontnak megfelelően a ………………………………………… Ft hozzájárulást befizetem.

Továbbá igényelek ………db plusz példányt 2000 Ft-os egységáron. Ennek értékét, …………………….Ft-ot, hozzáadva az előző vállalásomhoz, összesen ………………………Ft-ot fogok a Montázsmagazin 11732002-20405122 számú OTP számlájára antológia támogatás címén lehetőleg

2016. november 30-ig befizetni vagy átutalni.

A nevemet feltüntetem az átutaláskor vagy befizetéskor a könnyebb azonosítás végett!

Egyben kijelentem, hogy a megjelent alkotásért az önköltséges megjelentetés következtében szerzői honoráriumra nem tartok igényt. Aláírásommal a fenti nyilatkozatot megerősítem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhívásban és jelen nyilatkozatban leírtakat nem tartom be, úgy az antológiában való megjelentetésből kizárom magamat.
……………………………………, 2016.  

……………………………………
A nyilatkozó aláírása

SZEMÉLYI ADATOK:

Név (olvasható):

Születési hely:

Születési idő:

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

Hozzászólások