Jelky András a világjáró szabólegény nevet kapta halála után. Igaz, hogy sok hazánktól távoli vidékre eljutott, de eredetileg esze ágában sem volt, hogy híres utazó legyen belőle. A véletlenek sorozata idézte elő hihetetlen kalandjait, amelyek a világ különböző részeire sodorták.

 

LEAD Technologies Inc. V1.01

LEAD Technologies Inc. V1.01

Jelky András (Rajz – Fábián)

Jelky András 1738-ban született egy köztiszteletben álló bajai szabómester gyermekeként. Apja mesterségét tanulta, és később is ezt akarta folytatni. Ebben a században még gyakori volt, hogy a fiatal mesteremberek szakmájukat más városokban vagy országokban akarták tökéletesíteni. A fiatal Andrásnak is ez volt a célja. Bátyja, József Bécsben, a császári ruhatárban volt szabómester, így ez jó lehetőségnek tűnt a szakmai továbbfejlődésre. 1754-ben, 16 éves korában András útnak indult, hogy Bécsben fejlessze mesterségbeli tudását.

 

jelky7

Régi bajai képeslap

Egy évig szorgalmasan dolgozott bátyja műhelyében, de az volt a vágya, hogy Párizsban, a divat akkori fővárosában megismerkedjen a mesterség legfelső szintjével. Bátyjától ajánlólevelet kapott Dupont mesterhez, az elismert szaktekintélyhez, így útnak indulhatott Párizsba. De sohasem jutott el ide, mert út közben állandó kalandokba keveredett.

Először egy német kisváros vendégfogadójában verbuváló katonákba botlott, akik erőszakkal be akarták sorozni a porosz hadseregbe. Éjszaka sikerült megszöknie, de a hesseni fejedelemség területén újabb veszély várt rá. A hesseni fejedelem ugyanis egyfajta emberkereskedelemmel foglalkozott. Alattvalóit és az országába érkező idegeneket eladta az angol gyarmati hadseregnek, hogy zsoldosként Észak-Amerikában harcoljanak. Andrást a fejedelem hivatalnokai letartóztatták, és útnak akarták indítani Észak-Amerika felé. Ő azonban ezúttal is bizonyította lélekjelenlétét, ami később is többször megmentette az életét. Amikor a menet egy hídon haladt át, a folyóba vetette magát, és a bajai Dunán megszerzett kiváló úszótudásának köszönhetően sikerült elmenekülnie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ott, hol a Sugovica siet a Dunába…

Ezután úgy tervezte, hogy Hollandián keresztül fog Párizsba jutni. Nagy élményt jelentett számára Rotterdam, ahol elbűvölve bámulta a kikötő színpompás forgatagát. Tapasztalatlansága azonban ismét bajba sodorta. Egy embercsempész a hajójára csalta, és a gyanútlan fiatalembert a hajófenékbe lökte. Ebben az időben az embercsempészet virágzó iparág volt, a szerencsétlen áldozatokat az amerikai és ázsiai ültetvényekre szállították, majd nagy haszonnal eladták. Őrá is ez a sors várt. A hajó fenekén már sok hozzá hasonló szerencsétlen ember zsúfolódott össze. A hajó hamarosan felszedte horgonyát, és útnak indult, de a La Manche csatornán viharba keveredett és elsüllyedt. Jelky András egy árbocdarabba kapaszkodva megmenekült.

 

jelky4

Diakép

Egy portugál hajó vette a fedélzetére, ahol a kapitány – miután tudomást szerzett a szakmájáról – vitorlavarrásra és a legénység ruháinak javítására alkalmazta. Fizetést viszont nem kapott, és Dél-Amerika után a hajó visszatért Lisszabonba, ahol partra tették. A portugál fővárost nemrégiben pusztította el egy nagy földrengés, így hősünknek semmiféle lehetőséget nem nyújtott. Arra kényszerült, hogy elszegődjön egy másik hajóra, de szerencséje akkor sem volt. A hajót a Földközi-tengeren kalózok támadták meg, a legénységet vagy megölték, vagy fogságba ejtették. Andrásra az utóbbi sors várt, és az egyik észak-afrikai piacon eladták rabszolgának. Ismét sikerült megszöknie, és egy újabb portugál hajóval a Távol-Keletre, Macaoba került.

 

jelky5

Diakép

Nem volt más választása, mint hogy zsoldosként a holland gyarmati hadsereg szolgálatába álljon. Jáva szigetének fővárosába, Batáviába (ma Dzsakarta) került, ahol sikerült megnyernie a holland kormányzó, Parra jóindulatát. Állítólag azzal, hogy a túlsúlyos férfi nadrágját kényelmesre szabta át. Lehetősége nyílt arra, hogy katonai szolgálata mellett szabóműhelyt nyisson a városban. Úgy nézett ki, hogy magánélete is révbe jut, megszerette és feleségül vette a házigazdája leányát, és gyermekük is született.

Azonban a kormányzó felesége nem kedvelte a magyar bevándorlót, így Jelky Andrást hadnagyi rangban Ceylonba vezényelték egy hollandellenes lázadás leverésére. Feladatát sikerrel teljesítette, és századával vissza akart térni Jáva szigetére. Út közben még ellenőriznie kellett a fűszertermelést a távol-keleti szigeteken. Ternáte szigetén csapatával eltévedt az őserdőben, és emberevő pápuák fogságába került. Társait megették, de Andrást egy bennszülött lány (egyesek szerint a törzsfőnök lánya) kiszabadította és a szomszédos szigetre menekültek. A lány néhány hónap után meghalt, hősünket pedig egy arra járó hajó a fedélzetére vette és visszavitte Batáviába.

 

jelky3

Ceylon

Ezután békés időszak következett életében. Második lánya is megszületett, és András nem csak gazdag ültetvényes, hanem a holland kormány titkos tanácsosa lett. Fontos diplomáciai feladatokkal bízták meg, melyek során Japánba is eljutott. 1772-ben szeretett felesége meghalt, őt pedig egyre jobban gyötörte a honvágy. 1776-ban úgy döntött, hogy hazatér Magyarországra.

Bécsben József bátyja nagy szeretettel várta. Hírneve megelőzte, így nem csak a trónörökös, a későbbi kalapos király, II. József, hanem a császárné, Mária Terézia is fogadta. A trónörökös komoly diplomáciai pozíciót is ajánlott neki, de ezt nem fogadta el. Budán telepedett le, ahol újra megnősült, és egy fia is született. Szülővárosát, Baját is meglátogatta, hogy tisztelegjen szülei sírjánál. 1783-ban halt meg, 45 éves korában. Végrendeletében batáviai vagyonát két leányára, budai házát pedig itthon született fiára hagyta.

 

jelky02

 

Nem lehet tudni, hogy Jelky András kalandjai valóban így történtek-e meg. Ezekről az első német nyelvű feldolgozás 1779-ben jelent meg Bécsben. Ezt Sándor István 1791-ben fordította le magyarra. A kiadvány alapjául Jelky saját elbeszélése szolgált, így nem tudhatjuk, hogy mennyire színezte ki kalandjait, és mennyiben ragaszkodott a tényekhez. A kiadványok alapján írta meg Hevesi Lajos nagy sikerű ifjúsági regényét Jelky András kalandjai címmel. A regény nagyrészt ragaszkodik az 1779-es kiadvány adataihoz.

 

jelky1

Jelky András szobra Baján

Bár nem biztos, hogy Jelky András valóban átélte a regényben leírt valamennyi kalandot, de az tény, hogy sok viszontagságban volt része, és eljutott távoli, egzotikus vidékekre. Szobra szülővárosában, Baján látható. Ez a szabólegényt vándorbottal a kezében egy földgömbön ábrázolja, mutatva, hogy kiérdemelte a világjáró nevet.

 

Weninger Endre

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

 

Hozzászólások