2015-ben, képviselői indítványra Kecelen is megalakult, és
megkezdte munkáját a
Keceli Értéktár Bizottság

templom1

Szentháromság templom, Kecel

.

A bizottság elnöke:
Kiss Csaba, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Bács-Kiskun Megyei elnöke.
.

Bizottsági tagok:
Benyák Ferenc ,a Városi Múzeum igazgatója
Herczeg Attila, a keceli értékek kutatója
Kovács Anna, a Nyugalmazott Köztisztviselők és Közalkalmazottak Klubjának (Köz-klub) vezetője, a keceli emlékművek megóvásának szervezője
Widnerné Fenyvesi Bernadett, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója

A Keceli Értéktár Bizottság már tizenhárom megőrzendő értéket jegyzett be, melyek megőrzése, fennmaradása mindenképpen fontos a lakóhely múltja, jelene és jövője szempontjából.

Így a megőrzendő értékek eddigi listája:

–    „Polgár Zoltán gyűjteménye – I. és II. világháborús, 1956-os hadtörténeti tevékenysége”.

–     „Travnik Mariska képei” gyűjtemény

–    a Városháza épülete

–     Kecel Város Önkéntes Tűzoltósága, melyet a XIX. században alapították az elődök

–     Liget

–     Keresztek útja

–    “Falusi (Filus) Mihály munkássága 1899-1973”  

–    a keceli római katolikus temetőben lévő II. világháborús emlékmű,

–    B. Boros Ilona tanító, rajztanár, textiltervező iparművész pedagógiai és művészeti tevékenysége.
–    
–    az Év Méze 2015. díjat átvett Bóna Zoltán és neje mezőgazdasági tevékenysége
–    a keceli római katolikus Szentháromság templom

–    Borbényi János életműve is.

.

borosica

B. Boros Ilona alkotása

.
Az Értéktár gyarapításához bárki tehet javaslatot, a következők szerint:
Javaslattétel helyi értékekre
A Keceli Értéktárba történő javaslattétel folyamata:
 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16.) kormányrendelet alapján bárki tehet javaslatot a helyi értékek Keceli Értéktárba történő felvételére az alábbi kategóriák alapján:

•        agrár- és élelmiszergazdaság
•        egészség és életmód
•        épített környezet
•        ipari és műszaki megoldások
•        kulturális örökség
•        sport
•        természeti környezet
•        turizmus és vendéglátás

A javaslattétel ingyenes, a javaslatot elektronikus úton vagy postai úton (elektronikus adathordozón) kell benyújtani a rendelet 1. számú melléklete alapján Haszilló Ferenc polgármester részére.
A Keceli Értéktár Bizottság bármely tagja szívesen áll rendelkezésére mindenkinek, aki kérdéssel, javaslattal, ötlettel hozzájuk fordul.

Tné F. Ica

.

Hozzászólások