Az 1711-es szatmári békével véget értek a Habsburgok elleni magyar szabadságküzdelmek. A magyar nemesség kiegyezett a dinasztiával. Így Hadik András már nem mint szabadságunkért harcoló hős vonult be történelmünkbe, hanem mint a 18. század egyik kiemelkedő hadvezére, aki hírnevét a kor nagy európai háborúiban szerezte. Gróf Hadik András nevét ma is tisztelettel említjük.

grof hadik andras

Gróf Hadik András és a 3. (Gróf Hadik-féle) huszárezred régi tulajdonosai Gróf Hadik András

1710-ben született egy csallóközi kisnemesi családban, szüleinek harmadik gyermekeként. Kiemelkedésre egyetlen lehetősége volt, a katonai pálya. 1732-ben már a magyar huszárezredben szolgált. Hamarosan nagy lehetőség nyílt számára.

1740-ben tört ki az osztrák örökösödési háború, mert több európai ország nem ismerte el a nőági trónutódlást, és nem fogadta el Mária Teréziát törvényes uralkodónak. Ebben a helyzetben a magyar nemesség a királynő mellé állt, és „életét és vérét” ajánlotta fel neki a pozsonyi országgyűlésen.

A háború 1740 és 1748 között zajlott több európai ország részvételével. Mária Terézia legveszélyesebb ellenfele a kor egyik legnagyobb hadvezére, Nagy Frigyes porosz király volt, aki elfoglalta Sziléziát. A háborúban Hadik András kitüntette magát mint lovassági parancsnok, és gyorsan haladt felfelé a ranglétrán.
1744-ben már ezredes, 1747-ben pedig tábornok lett. A magyar huszárok vitézsége nagyban hozzájárult a királynő trónjának megmentéséhez. Az 1748-as aacheni béke szerint Mária Terézia megtarthatta trónját, de Sziléziáról le kellett mondania Nagy Frigyes javára.

A királynő nem nyugodott bele a tartomány elvesztésébe, ami hamarosan újabb háborúhoz vezetett. A két háború között fontos változás történt Hadik magánéletében. Feleségül vette a lengyel származású Francizka Lichnovsky grófnőt. A házaspárnak négy gyermeke született, Mária Jozefa, János, Károly József és András. Közülük a legfiatalabb, András apja nyomdokaiba lépett, és lovassági tábornok lett.

1756-ban tört ki a hétéves háború. Mária Terézia nagy európai szövetséget hozott létre Nagy Frigyes ellen, többek között az oroszok és a franciák részvételével. A porosz királyt csak Anglia támogatta, így túlerővel állt szemben. Ennek ellenére vitézül ellenállt, és a háborúban sokáig nem született döntés.

grof hadik andras es maria terezia

A fiatal Mária Terézia

Ehhez a háborúhoz fűződik Hadik Andrásnak az a haditette, amely nevét egész Európában híressé tette. A hadtörténelemben szinte páratlan huszárcsínyt hajtott végre. Elhatározta, hogy elfoglalja a frontvonaltól 450 km-re fekvő porosz fővárost, Berlint. Nagy Frigyes akkor nem tartózkodott Berlinben, csapatait irányította az osztrákok és franciák elleni harcban, így a főváros védelme gyenge volt.

Hadik 4500 katonával indult a vállalkozásra 1757. október 10-én. Hogy a hadművelet titokban maradjon, nappal pihentek a katonák, és éjszaka meneteltek. Viszonylag gyorsan, hat nap alatt érték el Berlint, amit az tett lehetővé, hogy Hadik gyalogosait felültette a huszárok mögé a lovakra. Ágyútűzzel betörték a városkaput, majd a huszárok rohama szétverte a helyőrséget, és sok foglyot ejtettek.

grof hadik andras es frigyes

II. Frigyes porosz király

A város vezetőinek óriási hadisarcot kellett fizetniük, 215 ezer tallért. Hadik fegyelmet tartott katonái között, és nem engedte a fosztogatást. Egy napig tartózkodott a városban, a hadisarcon kívül (melynek egy részét szétosztotta a katonái között) csak hat zászlót vitt magával, és két tucat női kesztyűt Mária Terézia számára ajándékként.

Nagy Frigyes október 13-án értesült a hadműveletről, és erős csapatokat küldött Berlin védelmére, de ezek csak 18-án érkeztek meg. Hadik egy nappal előbb elhagyta a várost. A visszaúton volt néhány összecsapása porosz csapatokkal, de végül szerencsésen megérkezett az osztrákok által ellenőrzött területre. Veszteségei viszonylag csekélyek voltak: 88 katona és 50 ló. Ugyanakkor több mint 400 porosz foglyot hozott magával. A nagyszerű haditettért a Mária Terézia rend nagykeresztjét kapta.

A hétéves háború 1763-ig tartott, és Hadik végig kitüntette magát. Miután az oroszok kiléptek a háborúból, Nagy Frigyesnek sikerült elkerülnie a vereséget. A hubertusburgi béke értelmében megtarthatta Sziléziát. Hadik a háború után nagy birtokot és grófi címet kapott a királynőtől.

Gróf Hadik András lovasszobra a Budai Várnegyedben – Fotó: http://statues.vanderkrogt.net

A hadseregben továbbra is kiemelkedő szerepet töltött be. 1764 és 1768 között Erdély katonai kormányzója lett, majd 1772-ben a császári csapatok főparancsnoka. 1774-ben tábornagyi rangot kapott, és az Udvari Haditanács elnökévé nevezték ki. Kegyelmet kért a kényszersorozás elől Moldvába menekült székelyek és családtagjaik számára, akiket Bukovinában telepített le. (Korábban Bukovina kormányzója volt.) Nevét két helység kapta meg a székelyek hálája jeléül, Hadikfalva és Andrásfalva.

Hadik András 1790-ben halt meg családi birtokán, Futakon. Nem a magyar szabadságért harcolt, de hadtörténelmünk kiemelkedő képességű személyisége volt. Lovasszobra a Budai Várnegyedben található. Vastagh György alkotását 1937. április 29-én avatták fel. A szobor Budapest II. világháborús ostroma alatt szinte csodával határos módon épen maradt.

 

Weninger Endre

 

Kapcsolódó témájú cikkünk

 

Hozzászólások