AZ ÓKOR NAGYJAI 14. – Montuemhat, az egyiptomi Théba kormányzója az i.e. VII. század 2. negyedében élt. Régi és előkelő családból származott. Ősei több nemzedéken keresztül Amon és Montu papjai,valamint kormányzói voltak. Apja Nesziptah, a “város fejedelme”, anyja Iszetenkheb. Apjátol örökölte a thébai kormányzóságot, amihez még a “Felső-Egyiptom kormányzója”címet is felvette. Hatalma kiterjedt a határok védelmére és a sivatagi területekre, papi tisztsége aránylag szerény volt. Csak Amon negyedik prófétájának mondhatta magát.

montuemhat

Dombormű – Seattle Art Museum (Miguel Hermoso Cuesta)

Hatalmát, gazdagságát és politikai jelentőségét nagyszámú szobra, emléke és felirata, valamint hatalmas sírépítménye bizonyítja. Montuemhat Egyiptom történelmének legválságosabb és legzavarosabb korszakában töltötte be tisztét. Az ország már évszázadok óta az idegen hatalmak zsákmánya volt, egymással küzdve kerítették hatalmukba libüai, etióp és elő-ázsiai uralkodók.

Théba már hosszú ideje az etióp uralkodók hatáskörébe tartozott. A thébai főpapnői tisztséget az ő családjuk nőtagjai töltötték be. Montuemhat már Taharqa etióp fáraó alatt (689-664) a polgári és katonai kormányzói tisztséget is betöltötte.

Montuemhat hatásköre Elephantinétól Hermopoliszig terjedt.

Egy hosszú faragott feliratban azzal dicsekedett, hogy lerombolt szentélyek sorát állitotta helyre. Hatalmát a második asszír megszállás alatt is megtartotta. Politikai hatalma az asszírok kivonulása után is megmaradt, mivel Théba mintegy senki földjévé változott.

Fontos szerepett játszott abban, hogy I. Pszametik szaiszi király Felső-Egyiptomot az uralma alá hajtotta. Mindez békés eszközökkel történt, és a király lányát iktatták be (örökbefogadás útján) Amon főpapnői tisztségébe. Montuemhat, aki idáig az etióp királyokat szolgálta, hamar felismerte az új erőviszonyokat, és segített Pszametiknak az akció lebonyolitásában. Szolgálatainak elismerése csak őrá vonatkozott, utódai semmit nem örököltek ebből.

Montuemhat tipikus példája az egyiptomi nagyuraknak,

akik a kerületi kormányzóságuk élén, gazdagságuk és közigazgatási hatalmuk kihasználásásval a központi kormányzás gyengülése idején ragadták magukhoz egy-egy terület fölött a hatalmat.

Forrás 

 

Kiss Zoltán

A szerző korábbi írása

 

Hozzászólások