Éppen 100 éve, 1922. június 16-án lett gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter Bethlen István kormányában. Tevékenysége bizonyítja, hogy ezen a poszton 20. századunk legkiemelkedőbb politikusa volt.

Magyarország számára ez tragikus időszak volt. Két évvel voltunk a trianoni békediktátum után, ami gazdasági, politikai és kulturális válságba sodorta hazánkat. Klebelsberg kijelentette, hogy a magyar hazát most elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá. Miniszterségének csaknem egy évtizede alatt szigorúan tartotta magát ehhez az elvhez.

klebelsberg

Klebelsberg Kunó az 1900-as évek elején (wikipedia.org/közkincs/Márta Pataki)

Munkáját eleinte súlyosan hátráltatta a tragikus gazdasági helyzet. Amint ez javult, a minisztérium egyre többet kapott a költségvetésből. (1926-ban a tárca már a költségvetés 9-10%-át kapta, ami magasabb volt, mint a többi minisztérium részesedése.) Klebelsberg ezt követően kezdhetett igazán hozzá nagyvonalú terveinek megvalósításához, amelyek a magyar kulturális élet valamennyi területét érintették.

Az alsószintű oktatásban beindult a népiskolai program. Új iskolák épültek, több ezer új tanterem létesült a korban modernnek számító felszereltséggel, tanítói lakásokkal. Az iskolahálózat lehetővé tette a tanyákon élő gyermekek iskoláztatását, aminek eredménye az analfabetizmus radikális csökkenése volt. Ez 1931-ben már csak 15%-ot ért el, ami jóval alacsonyabb volt a környező országok adatainál.

Klebelsberg komoly támogatásban részesítette a tanárképzést, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar középiskolai oktatás elérte az európai színvonalat.

Trianon után két magyar egyetem, Pozsony és Kolozsvár a szomszédos országokhoz került. Ezeket pótlandó Klebelsberg nagy fejlesztéseket hajtott végre a pécsi, a szegedi és a debreceni egyetemeken. Különösen komoly beruházást jelentett az új egyetemi klinikák építése.

Külföldön megalakultak a Collegium Hungaricum intézményei (Bécs, Berlin, Róma), melyeknek fő célja a tudósképzés volt. Sok tehetséges fiatal kapott ösztöndíjat.

A sort még hosszan lehetne folytatni. Megemlíthetjük a Magyar Tudományos Akadémia fejlesztését, vagy a magyar sport támogatását (létrejött a Testnevelési Főiskola). 1931-ben Bethlen István a gazdasági világválság miatt lemondott a miniszterelnökségről. A következő kormány (Károlyi Gyula) munkájában Klebelsberg már nem vett részt.

1932 októberében tragikus hirtelenséggel hunyt el Budapesten. 57 éves volt. Kívánsága szerint koporsóját Szegedre vitték, ahol a Fogadalmi templomban temették el. Budapesten a ravatalánál óriási tömeg rótta le kegyeletét, ami jelezte, hogy egy nagy formátumú politikus távozott el.

 

Weninger Endre

Kapcsolódó cikkünk