A MontázsMagazinban két és fél éve az Egy osztály visszanéz – avagy a Rembrandt-sapka című cikkemmel debütáltam. Ebben a „visszanézős” osztályban végzett az a Miletics Katalin Janka szobrászművésznő, akinek az idei Virágvasárnapon evangélikus liturgiával szentelték fel a harmadik – a Kezek – keresztútját, az ökumenikus Ménfőcsanaki Közösségi Házban.

körkép (2)
Közel tíz éve élvezem Katalin Janka barátságát, így részese lehetek az azóta készült művei keletkezésének az ötlettől a megvalósításig, sőt immáron másodszor felszentelésének is. Éppen egy éve volt, hogy Szent Benedek szobrát felszentelték Tiszaalpáron, a Szent Benedek Leányai Társasága kolostorában.

Képkivágás9

2015 Virágvasárnapján tehát Győr-Ménfőcsanakra voltunk hivatalosak férjemmel a 10 órakor kezdődő evangélikus istentiszteletre, melynek apropója Miletics Katalin Janka harmadik – a Kezek – keresztútjának felszentelése volt az ökumenikus Ménfőcsanaki Közösségi Házban.

Katolikusként életünkben most voltunk először evangélikus szertartáson, melynek „liturgikus forgatókönyve” már ott várta a híveket a padsorokban. Az istentisztelet igehirdetői és liturgikus szolgálatát hárman adták: Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye esperese és a Győr–Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség lelkésze, Percze Sándor, aki egyben a közösségi ház „szíve-lelke”, s a Kezek keresztútja Ménfőcsanakra kerülésének egyik menedzsere is.

Képkivágás13
Szemerei János püspök az evangélium továbbgondolásaként „a felszín és a mögötte lévő lényeg” témájára, egy mai digitális fénykép hasonlattal magyarázta el a híveknek, hogyan lehet benne egy vidám emberi arc kép-pixeljeiben ugyanannak az embernek összes tragédiája vagy sorstörténete, amint a Virágvasárnap ünnepének hátterében már ott sejlik a Keresztút tragédiája és a feltámadás is.

Az istentisztelet végén, az Úrvacsora vételére más felekezetű keresztény hívőket is meghívtak.

Az istentiszteletet követően átvonultunk a közösségi házba, ahová a község többi templomából is jöttek érdeklődők, itt lakók és messzebbről ideutazók. Megtisztelték a jelenlétükkel ezt az ünnepet a község elöljárói és országgyűlési képviselője is.

Képkivágás26
A lekció után Percze Sándor lelkész kért szót és mondta el, hogyan is került a Kezek keresztútja erre a helyre, s hogy sok szorgos ember áldozatos keze munkájának köszönhető mindez:

 

„Evangélikus közösségekben nem szokás keresztút ábrázolást elhelyezni a liturgikus terekben. Miért kerül ez a dombormű sorozat mégis a gyülekezeti házba? Elsősorban azért, mert nagypéntek és húsvét eseményeit láttatja. Azt a történést, amelyek evangélikus hitünk szíve-közepét, Jézus szenvedését, halálát és feltámadását mutatják. A keresztút evangélikus / protestáns szempontból nézve: nagypéntek 14 képben. Miletics Katalin Janka keresztútja túl van minden felekezetességen. Az egyetemesen keresztény középpontot ábrázolja.
Másodsorban azért, mert e domborművek mellett nem lehet csak úgy elmenni. A kezek vonzzák a szemet és személyes, belső viszonyra hívnak az ábrázolt eseményekkel.
Arról, hogy hogyan került ide a mű, talán még regényt is lehetne írni. Minden esetre a művésznővel úgy érezzük: isteni úton és rendelésre van most ott, ahol Önök is látják.

 

Képkivágás37
Ezek után Miletics Katalin Janka művésznő mondott köszönetet a fent említettek segítségén túl először a neki tehetséget adó Mindenhatónak, majd a társának, aki földi életének utolsó napjai során érezte meg ennek a mostani keresztútnak a lényegét.
Elmondta azt is, hogy ez a Keresztút szokatlan módon egy nulladik állomással indul, mert ő a szenvedéstörténet részének gondolja a szenvedés kelyhének elfogadását, vagyis Jézus kimondott „igen”-jét a Getszemáni kertben. A Keresztút a már szokásos feltámadás-képpel fejeződik be.

Szemerei János püspök úr szentelte fel a domborműveket.

IMG_20150331_0001
Egy szép kis kiadvány is készült a domborművek képeivel, a művésznő háromsoros verseivel és Percze Sándor képekhez illő gondolataival, a Luther Kiadó gondozásban.

 

„Miletics Katalin Janka szobrászművész alkotása letisztultan egyszerű, mély értelmű láttatása nagypéntek eseményeinek. Személyes átélés és érintettség sugárzik belőle.”

 

Felemelő érzésekkel a szívünkben jöttünk el, s útközben hazafelé is fel-felidéződött bennünk egy-egy szép gondolat ebből az evangélikusan megközelített ökumenikus virágvasárnapi ünnepből.

Érdemes ellátogatni nemcsak a sátoros ünnepeken, hanem akár már a tavaszi-nyári kirándulószezon egy-egy vasárnapján is Ménfőcsanakra és megnézni ezt a szépen, átgondoltan létrehozott liturgikus teret.

(9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.)

Facebook-oldala

Antalffy Yvette

Miletics Katalin Jankáról és műveiről szóló korábbi cikkeink:

EGY OSZTÁLY VISSZANÉZ – avagy a Rembrandt-sapka

Szoborszentelés Szent Benedek ünnepén

Hozzászólások