A kecskeméti Piarista Iskola egy nagy családdá bővült azáltal, hogy 12 évfolyamossá vált. 2014 őszén beindult a Piarista Óvoda is, megteremtve ezzel a folyamatos piarista nevelés lehetőségét óvodáskortól az érettségiig. Az óvoda vezetőjével, Horváth Andreával készült interjú ITT olvasható, az általános iskola alsó tagozatának vezetőjével történt beszélgetés pedig ITT.

Most Mikulás Domonkos igazgató-helyettessel beszélgetünk a felső tagozat életéről.

domonkos01

 

Mikulás Domonkos igazgató-helyettes

Kinőttétek a Piaristák terén lévő gyönyörű iskolaépületet. Két évvel ezelőtt a felső tagozat átköltözött a Czollner térre, az Angolkiasasszonyok Leánygimnáziumának épületébe. Hogyan illeszkedik a Czollner téri felső tagozat az egész iskola működésébe, életébe?

A Piaristák terén meglehetősen szűkös volt a helyünk, és egy nagy épületben voltak elszórva az osztályok. A tornaterem az akkori iskolamérethez is kicsi volt. Kültéri mozgási lehetőségként csak betonos udvarok voltak. A mostani helyünkön egy szép parkos épületegyüttesben vagyunk, amit a Ward Mária Leánygimnáziumtól örököltünk meg. Az osztálytermek egy épületben vannak átláthatóan, van szép nagy tornacsarnokunk és szaktermeink. Úgy tapasztaltuk, hogy akik a városközponti elhelyezkedésű épületből való költözést ellenezték, azok is legtöbben megszerették ezt a helyet. Kollégáimmal mondhatom,hogy nagyon jól érezzük magunkat itt. A távolságok se vészesek, magam is minden nap itt kezdek, és gyalog járok át a Piaristák terére órát tartani.

 

czollner01

A Czollner téri iskola udvara

Személy szerint milyen feladataid vannak a felső tagozat működtetésében?

Nagyon sokat változik az oktatási környezet, és ezért az iskola is. Az új helyszínhez a Ward Mária Leánygimnáziummal való egyesülés után a megújult tantestület is hozzájött. Ezen felül számos fejlesztési célú pályázatban veszünk részt. A könyvtárat felszereltük korszerű eszközökkel, a termekben sikerült a bútorokat lecserélnünk egészségesebbekre, minden terembe jutott fehér tábla és projektor. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon jól felszerelt iskola vagyunk.

Amire még büszkébb vagyok, hogy kollégáink sok munka és képzés árán folyamatosan fejlődnek új módszertanokban, informatikai eszközök használatában. Nem ijednek meg a változásoktól, újításoktól, bár a leterheltségük sokszor kritikus. Egyre inkább jól tudjuk kezelni, ha nehézségekkel küzdő, vagy kiemelkedően tehetséges diákjainknak kell a megfelelő feltételeket biztosítanunk. Idén ér véget az „Innovatív piarista iskolák – Kecskemét” című pályázatunk, amiben a rengeteg képzést, és még több, nagyon színes diákprogramot valósítottunk meg. Ennek során nagyon kellett figyelnünk arra, hogy ne csak feléljük a hatalmas támogatási összeget, hanem olyan tevékenységekre fordítsuk, amelyeket befektetésként is felfoghatunk. Amelyek beépülhetnek a mindenkori gyakorlatunkba.

 

domonkos02

A lengyelországi Elblagban, a Comenius pályázat előkészítése

Emellett a működésmódunk is sokat változott: annak, hogy átkerültünk a Czollner térre, egyik pozitív oldala, hogy kisebb közösségben vagyunk. A tantestület is személyesebb, jobban megszólíthatóak vagyunk egymás számára.
A személyiségfejlesztő és a lelki élettel kapcsolatos munkánk is sokat fejlődött, ebben kiváló kollégáink munkája van benne. A felső tagozaton ezen változások, fejlesztések irányítása a legfőbb feladatom. A mindennapi működés irányításában együtt dolgozom Farkashalmi Erzsébet tanárnővel, aki nagy rutinnal, de a folytonos megújulásban is partnerként meghatározója a tagozat mindennapjainak.

Mennyi a létszáma a felső tagozatos diákoknak, és hány fős tanári gárda társul hozzá?

A létszámunk folyamatosan változik, 250-270 között, most 10 osztályunk van. A felsős tantestület 20 felett van, de vannak, akik csak néhány órát tanítanak itt. Nagyon jó, egymásra figyelő közösség, akik nyitottak az új megközelítésekre is. A mindennapos munka mellett nagyon sok plusz programot tudunk biztosítani.

Milyen céljaitok, terveitek vannak rövid és hosszú távon?

Most foglalkozunk például a tehetséggondozás hangsúlyosabbá tételével, és nagy reményünk a természettudományos oktatás fejlesztése a gimnáziumban nyíló Öveges Diáklaborral való együttműködéssel. A nyelvoktatás fejlesztésén is dolgozunk. Idén zárul egy lengyel és szlovák piarista iskolával való kétéves pályázati program, melyben az angol nyelv használatát segítette például videokonferenciák szervezése nyelvórán vagy a diákcsere keretében megvalósuló lengyelországi és szlovákiai út. Most áprilisban várjuk viszont a partneriskolák diákjait.

 

domonkos03

Lengyel és szlovák tanárokkal a Tartományfőnökség levéltárában

Emellett most indítunk egy új együttműködést is, szintén a nemzetközi piarista iskolahálózat fejlesztése keretében. Az a célunk, hogy már óvodától kezdve, az alsó és felső tagozatban is egy-egy évfolyamon minden évben megvalósuljanak közös gyerek/diák projektek, elsősorban az internet segítségével, de a hetedik-nyolcadik évfolyamon diákcsere megvalósulásával is. Egy katalán és egy lengyel piarista iskolával indítjuk ezt a programot, de meglévő és új partneriskoláink is részesei lesznek, lehetnek.

Farkashalmi Erzsébet magyar-francia szakos tanárnő már régóta szívvel-lélekkel kötődik a Piarista Iskolához. Mióta?

1993-ban a Jókai Mór Általános Iskola jogutód nélkül megszűnt, a piaristák pedig visszakapták az iskolaépület egészét. A felsősök ez év szeptemberétől piarista diákként folytathatták tovább tanulmányaikat. Én is ebben az esztendőben kerültem ide, s 22 év óta hűséges és elkötelezett pedagógusa vagyok ennek az intézménynek.

 

fhalmi01

Farkashalmi Erzsébet

A tanítás mellett milyen egyéb tennivalóid voltak éveken keresztül?

A pedagóguspályán töltött éveim természetesen a tanításról, az oktató – nevelői munkáról szóltak, de a szigorú tanórai tevékenységet délutánonként szívesen váltottam fel egy kötetlenebb dramatikus foglalkozással. Nagy szerelmem a színjátszás, a színpadi rendezés – ennek a kiváló alkotói folyamatnak hódolhattam az irodalmi színpadi szakkörön. A bemutatásra kerülő művek többnyire egyházi ünnepekhez kapcsolódtak.( Patrocínium: Mit szólna hozzá Kalazanci? Pompilius… karácsony: Király született, A csavargók éjszakája, Karácsonyi misztériumjáték.. húsvét: passió, Simon Cirenéből, A negyedik király, Isten a metrón…).
Büszke vagyok arra, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat gondolatébresztője minden évben az irodalmi színpad passiójátéka volt. A próbák és az előadások a lelki megújulásunk mellett igazi közösséggé varázsolták a mi kis „társulatunkat”.

 

fhalmi02

Isten a metrón (2010)    

Az átköltözés után milyen feladatokkal bíztak meg?

Az átköltözés első évében osztályfőnöke lettem  a 8. a osztálynak. A Jóisten gondoskodott arról, hogy osztályfőnöki pályafutásomat egy remek diáksereggel és ragyogó szülői közösségével fejezzem be. Ma is szívesen gondolok rájuk.  Harmadik éve vagyok a humán munkaközösség vezetője, 2013 szeptemberétől pedig a Czollner téri tagintézmény helyettes vezetőjeként dolgozom.  Mikulás Domonkossal, a tagintézmény vezetőjével jól kiegészítjük egymást, ő a pályázatokban és az innovációs tevékenységekben jártas, míg én inkább a feladatok gyakorlati megvalósításban érzem otthonosabban magam.

 

fhalmi03

Patrocíniumi műsor  (2013)

Az óvoda megnyitása a szomszédságotokban hatással volt a további munkátokra?

A hír hallatán, hogy a szomszédos épületben óvoda nyílik, kétségeim támadtak a tanítási tevékenységünk zavartalanságát illetően. A hónapok elteltével azonban meggyőződhettem arról, hogy békességben, egymás munkáját tiszteletben tartva, a gyerekek korosztályától függetlenül is jól megférünk egymással.
Az udvaron a felsős diákok kedves pillantásokkal követik az önfeledten játszó kis óvodásokat. A kicsik viszont bátran hívják a tanulóinkat egy kis szüneti csevegésre. Több közös program is összeköt már bennünket.

 

fhalmi04

Kalazancius–akadályverseny az óvodásoknak

A diákok és a szülők gyorsan megszokták az új körülményeket? Megkedvelték az új helyet?

A gyerekek könnyen otthonra találtak az új helyen. Már a tanév második napján „belakták” az épület, a tornacsarnok és a zöld övezet együttesét. A szülők is hasonló érzéssel látogatták, látogatják az iskolát. Mi, pedagógusok is megkedveltük a Piarista Iskola Czollner téri telephelyét, szeretünk itt tanítani. Persze azért nem szakadtunk el teljesen az „anyaiskolától”, értekezletekre, közös ünneplésre visszatérünk a Piaristák terére. Szívesen találkozunk az alsó tagozatos és gimnazista kollégákkal is.

 

fhalmi05

Idén 300 éves a kecskeméti Piarista Iskola. Hogyan ünnepeltetek eddig, és milyen rendezvények várnak még rátok?

A 2014/2015 –ös  év programjában természetesen kiemelt helyet kaptak az évfordulóval kapcsolatos rendezvények. November hónapban Kalazancius- akadályversenyt szervezett a felső tagozat sport csapata az óvodásoknak. A hónap utolsó hetében a Kalazancius-kupáért folyt a küzdelem az 5-8. osztályosok között.
Patrocíniumi ünnepségünkön Kozicz János történelemtanár összeállítását láthattuk, hallhattuk a 300 éves iskolánkról. Ezt követően a diákjaink vetélkedőn bizonyíthatták, mennyire ismerik intézményünk történetét. Januárban a Diákönkormányzat kis piarista teadélutánra hívta az iskolában dolgozó piarista öregdiákokat.

 

domonkos04

Közös játék a piarista öregdiákokkal

Az idei tanév befejezéséig lesznek még iskolai feladataink: készülünk a húsvéti lelkigyakorlatra, megemlékezünk a költészet napjáról, a Comenius program keretében vendéglátással és közös munkával töltünk el egy hetet a lengyel és szlovák diákokkal, városi versmondó találkozóra indulnak a verselőink, májusban felsős nosztalgia rendezvény vár ránk.

Az „Innovatív iskolák” pályázat programjai közül sokat megvalósítottunk a tanév első felében, június közepéig még egészségnapot, gyalog- és kerékpártúrát kell lebonyolítanunk.
A jövőben is nyitottak vagyunk minden új befogadására, mely tudásunkat gyarapítja.

 

czollner2

Hűségesek maradunk hitünk és szellemi értékeink megőrzésében, és fontosnak tartjuk, hogy iskolai életünket jól, szeretetteljes légkörben töltsük el.

 

Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások