A 300 éves kecskeméti Piarista Iskola alsó tagozatát, a tanítókat és munkájukat szeretnénk most bemutatni. Kovács Zoltánné Szabó Orsolyát, a tagozat vezetőjét kérdezem minderről.

orsi2

A négyosztályos gimnázium mellett 1993-ban megindult a tanítás a Piarista Általános Iskola felső tagozatában. Mennyi időt kellett várni az alsó tagozat beindítására ez után?

A felső tagozat elindulásával a katolikus családok részéről igény volt az alsó tagozat elindítására is. Erre nem kellett túl sokat várni, három évvel később, 1996-ban indult el akkor még egyetlen első osztállyal.

orsi4

Hány osztály van most az alsó tagozatban? Mennyi a diákok létszáma? Hány tanító néni (esetleg bácsi?) látja el az oktatás-nevelés feladatát?

A 2014/15-ös tanévben 12 osztállyal működik az alsó tagozat, átlagos létszámaink osztályonként 22 fő. Az összlétszám 265 fő. A tagozaton 24 tanító és tanítónő, egy hitoktató, egy gyógypedagógus tanít. Az idei tanévtől egy pedagógiai asszisztens is segíti a munkánkat. Én, mint tagozatvezető 6 órában tanítok, nincsen osztályom. Tehát az alsós tantestület létszáma: 27+1 fő. A felső tagozatból 2 angoltanár segíti még a munkánkat.

orsi5

Van-e valamilyen speciális tananyag, módszer, ami fémjelzi az iskolát?

Az utóbbi években több pályázatban is részt vett az iskola. Ezek segítségével lehetőségünk nyílt módszertani tudásunk megújítására. Első helyen említem meg a Meixner olvasástanítási módszert, mellyel már 2 évfolyamunk is „kifutott”. Örömmel hallottuk a felsős kollégák visszajelzéseit, hogy az alaposság, az aprólékosság nem volt hiábavaló, érezhető a belépő gyermekek tudásában. Arra törekszünk, hogy minden elsős osztályunk Meixnerrel induljon. Ez 1-2 éven belül látszik teljesülni. Sajnos közbeszól a tankönyvrendelet, mely leszűkíti a lehetőségeinket, de bízunk benne, hogy ez a tankönyv maradhat a piacon.

orsi6

Több osztályunkban alkalmaznak kooperatív tanulási technikákat, differenciált rétegmunkát kollégáink. Ezek a módszerek nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is segítik. Fejlődnek diákjaink szociális kompetenciái, együttműködési készségük, megtanulnak vitatkozni, érvelni.

orsi7

Tudom, hogy a tanító személyisége alapvetően fontos a nevelésben. Mi mindenben mutatkozik még meg a nevelés lehetősége a kicsiknél?

Mi, tanítók elsősorban a személyes példánkkal, saját személyiségünkkel nevelünk. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk az evangelizálást iskolánkban. Szerencsére ez az alsó tagozaton minden tevékenységünkben megjelenhet. Színes iskolai programjainkon keresztül is sok lehetőség adódik a nonformális nevelésre.

orsi21

Szentmisén a Piarista templomban

A szülőket sikerül megszólítani, bevonni az együtt-munkálkodásba? Ők is nevelhetők, ha szükség van rá?

A szülők számára nagyon fontos, hogy azt érezzék, hogy a gyermekük jó helyen van, jól és biztonságban érzi magát az iskolában. Ha megérzik a szülők, hogy szeretjük gyermekeiket, akkor szívesen segítenek, együttműködnek velünk. Szép példa erre a nemrég megrendezett Kalazanci bál, mely teljes mértékben a Szülői Munkaközösség munkájának, szervezésének köszönhető.
Az is igaz, hogy sokszor hárul ránk támogató, tanácsadó szerep. Vannak szülők, akik szívesen megosztják gondjaikat velünk – néha annyi is elég, ha meghallgatjuk őket, vagy csak egy pár biztató szót hallanak tőlünk.

orsi22

Nagy Attila piarista atya, igazgató mondja a szentbeszédet

Hogyan készültök az alsósokkal a karácsonyra?

Készülődésünk nagyon sokrétű és az osztályon belül lehet teljesen egyéni. Most a közös programjainkat sorolom fel:
•    Hagyományosan az adventet az adventi koszorúkészítéssel, közös gyertyagyújtással kezdtük.
•    Minden adventi hetet közös imával, énekléssel, gyertyagyújtással kezdünk.
•    Buzdítjuk őket a rorate mise látogatására (egy-egy kolléga várja őket a 6.45-ös misén).
•    Lesz lelki napunk is dec. 13-án kicsiknek szóló karácsonyi bábelőadással és nagyobbaknak szóló akadályversennyel. 3-4. évfolyamunk gyónással is készül az ünnepekre.
•    Az Idősek Akadémiájának ünnepi műsorában részt veszünk 3-4. évfolyamos diákjainkkal, hogy karácsonyi fogalmazásaikkal örömet szerezzenek az időseknek.
•    3. évfolyamunk (hagyományosan) részt vesz a városi karácsonyi műsor készítésében.

orsi18

Mikulás előadás

Óvodásokat is vendégül láttok nyílt napon, bemutatóórákon. Hogyan csináltok kedvet nekik az itteni iskolás léthez?

Az év folyamán többször is van alkalom arra, hogy a leendő elsős szülők bepillanthassanak iskolánk mindennapi életébe programjainkon keresztül. Az első ilyen programunk minden tanévben az adventi koszorúkészítés és gyertyagyújtás, ezt követi a Mikulás műsor, melyet hagyományosan a 4. évfolyamos diákjaink készítenek és adnak elő. Minden évben két nyílt napot hirdetünk a szülőknek, és a farsangunk is nyitott szokott lenni az óvodások és szüleik számára. Ettől az évtől kezdve a saját óvodánkból is várjuk a nagycsoportos óvodásokat.

Ezeken a nyitott alkalmakon igyekszünk a szülőkkel és gyermekeikkel sokat beszélgetni, ismerkedni. Reméljük, hogy sokan azért keresnek meg bennünket, mert sok jót hallottak a Piarista Iskoláról. 🙂

orsi10

Az országban másodikként Kecskeméten beindult a piarista óvoda 2014 szeptemberében. Milyen előnyökkel jár ez az alsó tagozat számára?

Nagy örömmel és várakozással készültünk az óvoda indulására. Számunkra ez azt jelenti, hogy olyan gyermekek és szülők lépnek be az első osztályba, akik már kis piarista ovisként megismerkedtek alapvető értékeinkkel. A korábban megismert gyermekeknek könnyebben tudunk segíteni, hiszen a saját óvodánkból közvetlen információkat kapunk. (Nem kell hónapoknak eltelnie ahhoz, hogy az iskolában megismerjük a gyermekeket). Többször felmerült már bennünk, hogyan lehetne az óvoda-iskola átmenetét megkönnyíteni az elsős gyermekek számára. A Piarista Óvoda meglétével ez is megvalósulhat.

orsi12

Az idősek otthonában…

Kérlek, győzzél meg engem, hogy unokámat majd ebbe az iskolába írassam! A jó érveket megfontolom… 🙂

Kérlek, hogy olyan tanítót válasszatok neki, akit ő teljes mértékben elfogad! Azt is szoktam mondani, hogy gyertek el a nyílt napokra, rendezvényekre! Kövessétek figyelemmel iskolánk honlapján az eseményeket! (www.kecskemet.piar.hu)

Nem szeretem magunkat dicsérni, hiszen csak tesszük a dolgunkat egy olyan világban, melyben senkinek sem könnyű. A szülők rengeteget dolgoznak, de természetesen a legjobbat szeretnék gyermekeiknek. Aki nyugodt gyermekkort szeretne a gyermekének és el tudja fogadni a piarista értékrendet, azoknak meleg szívvel ajánlom magunkat.

orsi15

Mesemondóversenyen

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, jól tájékozódnak benne, talpraesettek és nem ijednek meg a változásoktól, érzékenyek és elfogadóak egymás iránt.
Szeretném kiemelni kollégáimat, akik hivatástudatból végzik munkájukat és azon vannak, hogy a ránk bízott gyermekek minél sokoldalúbban érintődjenek meg, minél többet vigyenek magukkal. Nagyon sok elkötelezett világi piarista veszi körül a kicsiket, akik személyes példájukon keresztül is hatnak diákjainkra.

orsi11

Hozzátehetem azt is, hogy az elmúlt évek milyen infrastrukturális fejlődést hoztak a Piarista Iskolának. Szerintem ez is kiemelkedő városi szinten. Nem csak az informatikai területről van szó (minden alsós osztályteremben van már számítógép, legalább fehér tábla, vannak tanulói netbook-ok, okos táblák), hanem egyéb készségfejlesztéshez jól használható eszközökről. Nagyon jól felszerelt a gyógypedagógiai eszköztárunk, (mozgásfejlesztést segítő eszközök, fejlesztő játékok, eszközök), egyéb pedagógiai munkát segítő szemléltető eszköztárunk is gazdagodott, megújult. Minden adott tehát a minőségi, szakmai munka végzéséhez.

varoshaza1

A 300 éves évforduló kapcsán ünnepi közgyűlést rendeztek a kecskeméti Városháza dísztermében. Milyen érzésekkel telve vettetek részt rajta? Mit jelent ma egy 300 éves piarista iskola tanárának, tanítójának lenni?

A közgyűlést követő értekezleten beszéltünk erről a kollégákkal. Mindannyian kifejezték azt, hogy nagyon sokat jelentett nekik ez az együttlét. Labancz Zsolt tartományfőnök atya is elérzékenyült – sokan éreztük ezt mi is. Nagyon fontos volt a mindennapokban ez a megerősítés: fontosak vagyunk egy városnak, egy országnak! Jó volt megállni és visszatekinteni. Erőt ad az embernek a dolgos hétköznapokban: Nagy öröm egy olyan „szervezetnek” a tagja lenni, amely történelmi korokon keresztül élt és él mai is. Az életben tartásának pedig mi is részesei lehetünk. Nagyon büszkék vagyunk erre!

Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások