200 éve, 1812. október 13-án, Kecskeméten született Hornyik János városi főjegyző, levéltáros, történetíró, az MTA tagja.

Csaknem egész életén át a hírös városnak és környékének a történetével foglalkozott. Horváth Döme és a korabeli történetírók ösztönzésére hosszas kutató-és gyűjtőmunka révén megírta Kecskemét várostörténetét.

A monográfiát 1862-ben a Magyar Tudományos Akadémia Marczibányi-díjjal jutalmazta. Dr. Havass Rezső földrajztudós így méltatta: “Fényes emlékoszlop Magyarország története; hirdeti nemzetünknek életrevalóságát, szívósságát, szabadságszeretetét. S e fényes oszlopra véste rá Hornyik János Kecskemét város történetét. Emlékét áldja minden magyar.”

Hornyik János életéről, munkásságáról a Hírös Naptár Ma történt című rovatában is lehet tájékozódni:

https://www.hirosnaptar.hu/index.php?oldal=matortent&sz=1762

Hozzászólások