A szobor koszorúzása után Kovács István József Pilinszky díjas költő a PRO PATRIA et LIBERTATE című versével méltatta Rákóczi emlékét, majd elbúcsúzott a csoport szlovákiai barátainktól. A vándorgyűlés alkalmával meglátogattuk Széphalmon a Kazinczy mauzóleumot és rendezvényházat, és sírjánál kegyelettel adóztunk a nagy magyar nyelvújító emlékének. Baráti Körünket ezen a rendezvényen Bajtai Mária, Mesznéder Klára kecskeméti helytörténeti kutatók és Kovács István József, a Baráti Kör elnöke képviselték.

2. A Magyar Kultúra Lovagjainak találkozója Szegeden

A „30 éves a Krúdy Irodalmi Szalon” című, Szilágyi Árpád és a Krúdy Kör által rendezett Szegedi Magyar Kultúra Lovagjainak találkozója részvételével szervezett irodalmi délutánon Baráti Körünket Antalfy István és Kovács István József költők képviselték, és Krúdy Gyulát méltató verseiket olvasták fel a többnyire írókból, költőkből álló hallgatóságnak. (Szeged, 2013. július 9. Szilágyi Árpád kerthelyiségében)

Szilágyi Árpád, a Magyar Kultúra Lovagja, a szegedi csoport vezetője, a “30 éves a Krúdy Kör” irodalmi délután házigazdája (a saját kertjében)

3. Az első írótábor létrehozása Bács-Kiskun megye és Kecskemét irodalmi történetében (2013. augusztus 14-18.)

Menyhei József író és az Ágasegyházi Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával a Baráti Kör kísérleti írótábort rendezett a festői szépségű ágasegyházi Lehoczki tanyán. A tábor célja az volt, hogy az irodalmi és a népköltészeti hagyományokat tovább ápolják. Emellett a résztvevők bepillantást nyerhettek a tanyasi élet szépségeibe és viszontagságaiba. Lehoczki Ferenc maga is nagy irodalombarát, így örömmel vállalta a házigazda szerepét.

A Lehoczki tanyán

A tanyán minden napra más-más programot szerveztünk. Szerdán nagyon jól sikerült a megnyitó, melyen részt vett Füredi János, Ágasegyháza polgármestere és Dr. Fazekas István jegyző is. A megnyitó része volt dr. Domokos László újságíró előadása, aki a határon kívüli magyarság irodalmi helyzetéről szólt. Az estet Szénási Pál Bertalan műsora zárta, aki a résztvevők megzenésített verseit adta elő.

Lehoczki Ferenc és Dr. Turai G. Kamil

Csütörtökön a környező tanyákat járták végig, szerették volna közelebbről is megismerni az ott élők mindennnapjait. Az élmények mély benyomást tettek a látogatókra, melyek visszaköszöntek a táborzáráskor felolvasott verseikben. Az utolsó napon a résztvevők meghallgathatták dr. Turai G. Kamil esztéta előadását Az irodalom és hit címmel, dr. Bereznai Zsuzsanna muzeológus a népköltészetről vallott, és bemutatkoztak verseikkel a budapesti Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai is.

4.A csúcsra ért Kovács Sándor Pál

Kovács Sándor Pál birkózó mesteredző a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének alapító tagja. Több birkózó szakmai tárgyú kötete jelent meg. A Mesélő Pantheon című kötet verseiben emléket állít 18 magyar birkózó olimpiai bajnoknak. A Kunsági Hagyományőrző népi játékok mestere és a magyar „grundbirkózás” diáksport alapjainak és játékszabályainak megálmodója.

5. A Baráti Kör szeptemberi rendezvényén bemutatkozott új tagunk, a keceli Fitó Ica. Életét és írásait, kiadott kötetét Weninger Endréné mutatta be egy jóízű beszélgetés keretében. Ennek a délutánnak a másik vendége Izsákról érkezett, Magyar Gyuláné Takács Etelka. Őt és verseit Mesznéder Klára mutatta be.

6. Szeptember 11-én nagy sikerű Versmondó versenyt rendeztünk a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. A vetélkedőt 50 éven felettieknek hirdettük meg, a megyéből 26 jelentkező volt. A résztvevők sok szép versélménnyel lettek gazdagabbak, a versmondó verseny első három helyezettje pedig értékes könyvjutalomban részesült. Rangos zsűri volt segítségünkre a munkánkban: Antalfy István Pilinszky díjas költő, Dr. Turai G. Kamil esztéta, Kovács István József, a Baráti Kör elnöke, Csombor Teréz színművésznő és Váry Károly színművész. Szép délután volt.

7. Nagyszabású eseményre készülődünk, 2013. november 8-án ünnepeljük a Baráti Kör fennállásának 25. évfordulóját. Ez alkalomból egy jótékonysági estet rendezünk, ahol neves művészek és a kecskeméti civil szféra kulturális csoportjai lépnek fel. A bevételt a Toll és Ecset Alapítvány megsegítésére szánjuk, hogy továbbra is jelen lehessünk Kecskemét városának kulturális életében, mint közhasznú alapítvány. Nagyon várjuk, hogy minél többen vásároljanak jegyet a rangos rendezvényre, hogy a sok erőfeszítés elnyerje jutalmát, és siker koronázza ennek a szép kulturális eseménynek a megszervezését.

Ezúton is kérjük ismerőseinket és barátainkat, hogy vegyenek részt november 8-án a Kulturális Központban rendezendő gálaesten és az azt megelőző kiállításon is. Köszönjük az összefogást és a segítséget!

Kovács István József

a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke

2013. október 31.

Hozzászólások