MONTÁZSMAGAZIN ANTOLÓGIA 2019 – Szeretem az állatokat címmel a Montázsmagazin pályázatot  hirdet ANTOLÓGIÁBAN való részvételre! Irodalmi és képzőművészeti antológiánkba olyan verseket, rövid prózát, festményeket és fotókat várunk, amelyek az állatok szeretetéről, védelméről szólnak.

Árva cica – Kecskeméti Cicamentők

Pályázatunk legjobbjai azt a jutalmat kapják többek között, hogy ingyen jelentetjük meg pályaművüket új antológiánkban. Ez azonban csak egy-egy alkotás, az antológiába több írást és képet is várunk.

1. A költőktől, íróktól 2-3 oldalnyi verset vagy rövid prózát közlünk (A/5-ös méretű less a könyv). Ennek részvételi díja 6.000 Ft, és ezért mindenki két kötetet kap. De kérjük, küldjetek több anyagot, hogy válogatni lehessen.

2. Az egész oldalas színes kép bekerülési ára 12 ezer Ft (vagy két kisebb méretű, de egy oldalon). Ezért kap a művész 3 db antológiát ajándékba.

3. Ha valakinek vannak olyan képei a témában, amelyek fekete-fehérben is jól mutatnak, ebből két-3 oldalnyit válogatunk be, ezért 6.000 Ft-ot kérünk, cserébe két antológiát adunk.

Mindhárom kategóriára vonatkozik, hogy további megrendelés esetén az antológia példányonként 2.000 Ft-ért kapható.

Örökbe fogadható kutyus – Kecskemét, Menhely az állatokért Alapítvány

Szükségünk lesz mindenkitől egy friss, néhány soros szakmai önéletrajzra, pontos születési helyre és dátumra, valamint egy arcképre is.

Az antológiában megjelenni szándékozók a jelentkezésüket, a mellékelt nyilatkozatot e-mailben  küldjék meg, az írásokat és a festmények vagy a fényképek nagy felbontású jpg formátumú fotóit szintén az alábbi e-mail címre legkésőbb

2019. szeptember 30-ig küldjék meg.

Weninger Endréné e-mail címére: werzsi.werzsi@gmail.com (esetleg postai úton a Weninger Endréné 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály utca 18. I. 1. címre). Telefon: 06-30-601 9246.

A Kiskunsági Nemzeti Park madárvilága

A mellékelt megállapodás alapján az antológiához való anyagi hozzájárulást

szintén 2019. szeptember 30-ig

kérjük az OTP 11732002-20405122 számú számlára (Weninger Endréné nevére) átutalni vagy befizetni. A könnyebb azonosítás végett kérem, hogy átutaláskor vagy befizetéskor tüntessék fel a szerző nevét is!

Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket ebbe a különleges antológiába, amellyel rá szeretnénk irányítani a figyelmet az állatvédelemre, az állatok szeretetére, segítésére!

 

Kecskemét, 2019. augusztus 26.

Weninger Endréné Erzsébet, a Montázsmagazin tulajdonos-szerkesztője

 

Kecskeméti Vadaskert – Gyűrűsfarkú maki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………………….. nyilatkozom, hogy

a MONTÁZSMAGAZIN által kiadandó SZERETEM AZ ÁLLATOKAT címmel megjelenő antológiában részt kívánok venni. A feltételeket megismertem, elfogadom, és a határidőket betartom.

Mindezek alapján az 1./2./3. pontnak megfelelően a ………………… Ft hozzájárulást befizetem.
Továbbá igényelek ………db plusz példányt 2000 Ft-os egységáron.
Ennek értékét, …………………….Ft-ot, hozzáadva az előző vállalásomhoz,
összesen ………………………Ft-ot fogok a Montázsmagazin (Weninger Endréné)

11732002-20405122 számú OTP számlájára antológia támogatás címén

2019. szeptember 30-ig befizetni vagy átutalni.

A nevemet feltüntetem az átutaláskor vagy befizetéskor a könnyebb azonosítás végett!

Egyben kijelentem, hogy a megjelent alkotásért az önköltséges megjelentetés következtében szerzői honoráriumra nem tartok igényt. Aláírásommal a fenti nyilatkozatot megerősítem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhívásban és jelen nyilatkozatban leírtakat nem tartom be, úgy az antológiában való megjelentetésből kizárom magamat.

……………………………………, 2019.
……………………………………
A nyilatkozó aláírása

SZEMÉLYI ADATOK:

Név (olvasható):
Születési hely:
Születési idő:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:

 

 

Hozzászólások