Könyvbemutatót tartottak Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház és a Kultúrával Kanizsáért Egyesület közös szervezésében. KANIZSA JÓZSEF író, költő, kritikus, a Magyar kultúra lovag, Kőbánya Díszpolgára 80. születésnapja alkalmából megjelenő ZAJKTÓL – KŐBÁNYA-ÚJHEGYIG című 55. kötetének bemutatója 2022. szeptember 27-én, 16.00 órakor kezdődött.

zajk

Kanizsa József, Kálmánné Szép Terézia ügyvezető igazgató

A Művelődési Ház Színháztermében szép számú Közönség előtt Kálmánné Szép Terézia ügyvezető igazgató megnyitójában köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük Kanizsa József feleségét, Czérna Vilmát, akivel 58 éve házasok és Zsolt fiukat, aki éppen 50 éves.

Méltató szavaiban elmondta, hogy Kanizsa József a korábbi években milyen értékes rendezvényeknek volt szervezője, narrátora, és hány igényes kiállítást szervezett például Koncz Etának, Simon M. Veronikának, vagy éppen N. Sebestyén Katalin festőművész-költőnek, a Nemzetközi Művészetek Nagykövetének, akinek a Covid ellenére 2021-ben megtartották nagy létszámú közönség előtt az UNIVERSUM kiállítását. Kanizsa József méltatása után átadta a VOKE Kodály Zoltán EMLÉKPLAKETTJÉT.

Kanizsa József átveszi az Ezüst emlékplakettet Kálmánné Szép Teréziától

A bevezető után átadta a szót Bizer András Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármesterének, aki szintén nagyon szép szavakkal értékelte Kanizsa József Nagykanizsával kapcsolatos irodalmi és szervező múltját, aki nem tagadta meg azt a várost, ahol a tudást magába szívta a Thúry György Közgazdasági Technikumban.

Majd átadta a város ajándékait. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatától Gábris Jácint, a Művelődési Bizottság elnöke is köszöntötte az ünnepeltet. Kiemelte a városért tett több évtizedes irodalmi, kulturális tevékenységét, s ajándékokkal köszönte meg a munkáját, további jó egészséget kívánva.

 

Bizer András alpolgármester és Gábris Jácint, a Művelődési Bizottság Elnöke méltatta Kanizsa Józsefet

Az újabb méltatók, a Takács László Irodalmi Kör vezetői: M. Kovács Ildikó elnök, Riersch Zoltán titkár, Kardos Ferenc, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Kanizsai K. József író is úgy értékelték, hogy Kanizsa József akár a könyvtárban, akár a kanizsai iskolában Király Lajos elnökkel, aki szintén a Közgazdasági Technikumban tanult öt évvel később, nagyon sokat tettek a város irodalmi életéért.

A kettőjük kötődése is és a Takács László Irodalmi Kör jó kapcsolata is nagyon sok irodalmi esttel, képzőművészeti kiállítással gazdagította a könyvtár és a város kulturális rendezvényeit. A mozgatórugója Kanizsa József volt, említette meg Riersch Zoltán, aki javasolta, hogy Zajkon a Kultúrházban egy termet (előadótermet vagy színháztermet) nevezzenek el KANIZSA JÓZSEF TEREM-mé a 80. születésnapja tiszteletére.

M. Kovács Ildikó és Kardos Ferenc is köszöntötte az ünnepeltet

Zajk Községi Önkormányzattól Grózner Tiborné, Nagy Gézéné alpolgármester és Letenye Város Önkormányzatától Farkas Szilád polgármester köszöntötték, méltatták Kanizsa József hosszú, gazdag életútját, és átadták az ajándékokat, a közös OKLEVELET, Deák Ferenc-Letenye- arany emlékérmet.

Köszöntötték még Letenyéről Ráczné Láncok Zsuzsanna, a Letenyéért Közéleti Egyesület elnöke, Kele Péterné Pőcze Anna, Zajki Panziók vezetője, és adták át az ajándékokat. Budapestről, Kőbánya-Újhegyről Dr. Mátrai Gábor Imre újhegyi képviselő Kanizsa József kőbányai érdemeiről beszélt, hogy nem véletlenül kapta meg a Kőbánya Díszpolgára kitüntetést, és lett a Magyar Kultúra Lovagja. Majd átadta az ajándékokat.

 

Kanizsa Józsefet köszöntötte Letenyéről Farkas Szilárd polgármester és Zajkról Grózner Tiborné polgármester, Kőbányáról Dr. Mátrai Gábor Imre képviselő 

A közönség soraiban ültek ismert egyéniségek, Péter János, a megyei, Zalakomári ÁFÉSZ volt elnöke is, barátok, rokonok, írótársak, festőművészek…, és az est tortájának a készítője. A köszöntők után Foricsekné Kovács Szilvia csodás hangjával kápráztatta el a közönséget. Az ének után a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Pántlika Néptáncegyüttes Vizeli Dezső vezetésével szórakoztatták a közönséget.

Riersch Zoltán narrátor felkérte a szerzőket, hogy olvassák föl Kanizsa Józsefhez írt versüket, így Tóth Katinkát, Kanizsai K. Józsefet, Kardos Ferencet. Nemes Lajos versét Horvát István olvasta föl. Riersch Zoltán narrátor mutatta be Kanizsa József írót, költőt, kritikust, és mutatta föl a ZAJKTÓL – KŐBÁNYA-ÚJHEGYIG című kötetet. Megkérte Kanizsa Józsefet, hogy néhány gondolatot mondjon a kezdetekről, életéről és a jelen kötetről.

Kanizsa József így folytatta:

„Ötgyermekes olajbányász családból származom. Az ’56-os forradalom alatt írtam első verseimet Petőfi forradalmi stílusában. A Közgazdasági Technikumban ezt folytattam, és Dr. Piller Tanár úrnak mutattam meg az írásaimat. A Zalai Hírlapban jelentek meg előbb tudósításaim, majd verseim 1958-tól. Később Zajkon ismerkedtem meg Kardos Ferenccel, akkor még fiatal könyvtárossal, és Riersch Zolival, akik eljöttek Zajkra a szerzői estemre.

Azóta tart a jó kapcsolat, a rendezvények sorozata, és a Kanizsa Antológiában való versek megjelentetése. És tart a baráti jó kapcsolat Péter Jánossal, Kálmánné Szép Teréziával, Kanizsai K. Józsi pedig „mentorának” tekint. Valamint Tóth Katinkával, aki még diákként kért meg, hogy nézzem át a verseit. 33 évig voltam az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára.

Arra büszke vagyok, hogy 1970-től az általános iskolás munkafüzetekben, olvasókönyvben, nyelvtani gyakorlófüzetben, az ICIRI-PICIRI GYERMEKDALOK énekesfüzetben megjelentek verseim, meséim, és tanítják őket az iskolákban. Arra is, hogy Kőbánya Díszpolgára vagyok. És sorolhatnám… Szerintem most jöjjenek a versek.”

zajk

A verseket Horváth István, Nagykanizsa MJC Címerével kitüntetett Radnóti-díjas versmondó, Tóth Katinka költő és a szerző, Kanizsa József mondták el. Kardos Ferenc két megzenésített verset adott elő gitár kíséretében. A könyvbemutatón elhangzott olyan válogatás, ahol a Zajk, Letenye, Nagykanizsáról szóló verseken keresztül a Kanizsához kötődő személyekhez szóló versekkel vegyítve végül a CSODÁS E FÖLDI ÉLET című versével zárta a rendezvényt Kanizsa József.
A szerzői estet Foricsekné Kovács Szilvia énekes csodálatos hangján előadott énekével zárta.

 

Foricsekné Kovács Ildikó ének, a VOKE Pántlika Néptáncegyüttes

Kálmánné Szép Terézia igazgató megköszönte a közreműködőknek, a szerzőt méltató köszöntőknek, a szép számú közönségnek, hogy részt vettek a 80 esztendős Kanizsa József író, költő szerzői estjén. Mindenkit a kiállítóterembe invitált, hogy megnézzék Borsi Gyöngyi és Gasztonyi Kálmán 23-án megnyitott kiállításának festményeit. A Képtárban felkérte a jelenlevőket, hogy koccintsanak Kanizsa József egészségére. A gyertya elfújásával, a torta felvágásával és kóstolásával zárult ez a nem mindennapi, gyönyörű est. KANIZSA JÓZSEF író, költő ünnepi estje…

A bemutatott kötet a tortán…

Az ünnepi est tortája és a szervírozás a HENI CUKI Kft. vezetőjének, Sipossné Gerencsér Heninek és munkatársainak volt köszönhető.
A közreműködésben még részt vettek: Kanizsai Lászlóné Marika, Nemes Lajosné Marika, Kohánné Láng Arlett és Gergely Szilárd fotós, Németh Miklós videós és Feisz Attila hangtechnikus. Köszönjük szépen a közreműködéseket.

zajk

Kanizsa József, Kámánné Szép Terézia igazgatónő, Czérna Vilma és a torta + Kanizsa könyve 

 

 

Weninger Endréné

A fotókat készítette: Novák Zsolt

 

Kapcsolódó cikkünk:

Kanizsa József emléktábla avatás Kispesten

 

 

 

Hozzászólások