Az üstökösök és meteorok régóta foglalkoztatják az emberek képzeletvilágát. Valóságos hiedelemrendszer és mítoszok sokasága épült köré már az őskortól kezdve.

 

ustokos1

Jól példázza ezt, hogy amikor 1888-ban Karl Steinen néprajzkutató a brazil őserdőben egy indián törzset tanulmányozott, éppen egy ilyen eseménynek lehetett szemtanúja. Az indiánokban rettenetes félelmet keltett az égen átszáguldó tűzgömb. Elképzelésük szerint a tűzgömbben egy varázsló rejtezik, aki meglepetésszerűen támad rájuk, hogy vadászhúst szerezzen tőlük, és közülük egyet vérhasban megbetegítsen. A törzsbéli varázslónak a legfőbb feladata ezt a veszélyt elhárítani.

Természetesen a modern európai emberek számára indokolatlannak tűnik ma már ez a félelem, jóllehet még mindig tartja magát az a szokás: ha valaki hullócsillagot lát, kíván egyet és az teljesülni fog. Régebben azonban az európai kultúrkörben is félelemmel figyelték a hasonló jelenséget. A csillagok, meteorok a régi népek számára nem halott testek, melyek meghatározott égi törvényeknek vannak alávetve, hanem élő hatalmak, melyek ártó vagy sértő módon befolyásolják az emberek életét. A köveket, melyek az égből pottyantak, gyakran a templomokba vitték és istenként tisztelték. A legjelentősebb iszlám szent hely, Mekka szent köve, a Kába is egy meteor. Az égből hullott kövek gyakran vas-nikkel meteorok voltak, melyekből bűvös kardot kovácsoltak. Az ilyen pengéket mágikus erővel ruházták fel.

 

meteor5

Vannak úgynevezett meteor–rajok, melyek időnként visszatérnek és csillaghullást okoznak. E csillaghullások sokakat megbabonáztak már a régi korokban is. A visszatérő meteorrajok közül a legismertebbek: Geminidák (decemberben), Leonidák (novemberben), a Perseidák (augusztusban). Ezek nevüket onnan kapták, amelyik csillagkép irányából látszanak érkezni.

Nem kevésbé féltek az emberek az üstökösöktől. Ha egy üstökös pályája a Naphoz közel kerül, magja párologni kezd és gázburok képződik, illetve ebből egy hosszú csóva. Az üstökösök feltűnése a kezdettől fogva baljós jel volt, mely háborúkat és járványok eljövetelét vetítette előre. Például egy 1528-as ősnyomtatványon az üstökös csóvája hosszú karddá változott, mely lesújt a bűnös emberekre. Az okokról, hogy miért féltek az emberek, Wolfgang Hildebrand krónikás írt 1690-ben. Az egyik legismertebb üstökös a 76 évente visszatérő, Halley angol csillagászról elnevezett üstökös, mely 1758-ban, majd legutóbb 1985-ben volt látható. Legrégibb ábrázolása egy i.e. 11-ből származó antik gemmán látható, valamint egy 11. századi bayeux-i szőnyegen. Egyesek a Bibliában is felfedezni vélik megjelenését Ábrahám Jahvéval kötött szövetségének megerősítéseként.

 

meteor1

Barringer kráter

Nemrég Oroszország fölött meteor robbant szét. Nem új keletű esemény ez, csak legfeljebb az emberiség írott történelmében ritkán jegyeztek fel hasonlót. Innen-onnan, a legendákból szemezgetve azért kiderül a leírásokból, hogy égből hullottak kövek, s olykor nagy pusztításokat okoztak. A lehullott meteorból – ha vas-nikkelből volt -, olykor kardot kovácsoltak, melynek azután mágikus erőt tulajdonítottak, s használójának sértetlenséget és győzelmet biztosított. A földtörténetben azonban számos ilyen, sőt nagyobb becsapódás is bekövetkezett, mely számos állatfaj kihalását okozta.

A modern kori emberiség életében eddig egyetlen jelentős meteorbecsapódás történt 1908-ban Oroszországban a köves Tunguzka vidékén. A robbanást sok kilométerrel arrébb a Szibériába tartó vonaton is észlelték az utasok, s a becsapódás helyén irtózatos pusztítást végzett. Sok ezer négyzetkilométeren letarolta az erdőt, mintha atombomba robbant volna. A szemfüles sci-fi rajongók természetesen igyekeztek a földönkívüliek számlájára írni a dolgot, s úgy vélték, hogy űrhajó robbant fel, mivel a lehullott meteor darabjai után hiába túrták fel a vidéket, azt nem találták.

 

meteor3

…a becsapódás helyén irtózatos pusztítást végzett

Mi is a meteor? Ezek olyan aszteroidák, melyek a Mars és a Jupiter között húzódó fő kisbolygó övből származnak. Itt sok ezer, sőt akár százezer olyan törmelék darab van, melyek nem álltak össze nagybolygóvá. Közülük legnagyobbak a Ceres, mely 1000km átmérőjű, illetve nagyobbak még a Júnó és Vesta. Akadnak néhány méteres testek, de nem ritkák a több száz, esetleg több kilométeres nagyságú darabok sem.

A Földtörténet folyamán meglehetősen gyakori volt, hogy ezek a testek a nagybolygók gravitációja miatt letértek pályájukról, vagy éppen egymással ütköztek, s emiatt új pályájuk keresztezte a Földét, s a Földbe csapódtak. Ilyenkor attól függően, hogy mekkora volt a méretük, kisebb-nagyobb pusztítást végeztek. Utánuk meteoritkráterek maradtak, s néha tömeges kihalások történtek. Az egyik földtörténeti értelemben legfiatalabb ilyen becsapódásos kráter az Arizona állambeli Barringer-kráter, melyet egy kb. maximum 100 méteres test becsapódása okozott. A kráter több kilométer átmérőjű és több millió éves. A sivatagos vidéken azonban megőrződött.

meteor4

Az ilyen meteorok, mint néhány hete, időnként szorosan (pl. most 27000km) megközelítik a Földet. Ez egyáltalán nem ritka, s az a 10 méteres test a kisebbek közül való volt. Azonban ha becsapódott volna, nagy károkat okozott volna.

Sokat hallani üstökösökről is, melyek a hiedelemvilágban mindig is baljóslatosak voltak, háborúkat és járványokat tulajdonítottak nekik. Az üstökösök a Plútó pályáján túl lévő Oort-felhőből erednek, ahol millió számra találhatók kisebbek és nagyobbak. Néhány millió évente előfordul, hogy egy-egy nagyobb a belső Naprendszerbe kerül, s a Földet is eltalálja. Ilyen volt az is, amelyik 65 millió éve a dinoszauruszok kipusztulását okozta.

Vannak szép és egyben veszélytelen üstökösök is, melyek megnyúlt pályán keringenek, s idővel Földközelbe kerülve csóvát húznak maguk után, ahogy párologni kezdenek a Nap hőjétől. Egyik ilyen a Halley–üstökös, mely 76 évente tér vissza. Az újkori történelem egyik legnagyobb katasztrófája – mely szerencsére nem a földet érte -, 1994-ben volt, amikor is a Shoemaker–Levy 9 üstökös darabokra szakadt és becsapódott a Jupiterbe. Ezt a Hubble űrteleszkóp is megörökítette.

meteor2

Shoemaker…

Hamarosan ez évben egy fényes üstökös megjelenésében gyönyörködhetünk. Előfordulhatna, hogy a bolygónkba csapódik, de ez olyan ritka, hogy ettől most sem kell tartanunk. Inkább élvezzük a látványát!

Dr. Garzó László