Tudta, hogy a magyar nyelv az egyetlen, amely a ragot is ragozza, s amelyben a puszta igekötő is önálló szó?

edes_anyanyelvunk

Anyanyelvnek azt a nyelvet vagy nyelveket nevezzük, amelyet az ember gyermekkorában a szüleitől vagy a környezetétől megtanul, és azt a mindennapi élete során természetes módon, külön fordítás nélkül képes használni, illetve gondolatait ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni.

Gyakran mondják azt is, hogy anyanyelv az, melyen az adott személy saját gondolatait megfogalmazza. Használatos még a kifejezés akkor is, ha egy megtanult vagy később felvett idegen nyelv művelésének magas fokára akar valaki utalni: anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet. Ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egyén gyermekkorában tanulta meg az adott nyelvet.

A mi szép magyar édes anyanyelvünkből néhány érdekesség:

A magyar az egyetlen nyelv, amely a ragot is ragozza:

-be: beLÉM, beLÉD, beLÉ,…
-ben: benNEM, benNED, benNE,…
-nek: nekEM, nekED, neki,…

A magyar nyelv az egyetlen, amelyben a puszta igekötő is önálló szó, sőt, ez az igazán magyaros válasz az igekötős szavakkal feltett kérdésre:

“Megittad a bort?” – Meg!
“Elolvastad a könyvet?” – El!
“Kinyitod az ablakot?” – Ki!
“Felvetted a pénzt” – Fel!
“Le tetszik szállni?” – Le!
“Rászánta magát?” – Rá!
“Visszajössz?” – Vissza!
“Befejezem már végre?” – Be!

És vajon milyen más nyelven lehet az alábbi “ragozásokat” megejteni:

Tegnapelőtt gasszárú cipek én,
Tegnap gasszárú cipsz te,
Ma gasszárú cip ő :-))

vagy

Én Barok
Te Barsz
Ő Bar

Mi Barunk
Ti Bartók
Ők Kodály, mert rendhagyó

Forrás

Az „édes-anyanyelv” kifejezés

Az anyanyelv szó gyakran az édes anyanyelv szerkezetben fordul elő, ez azonban nem más, mint egy régóta hagyományozódó, a metaforikus használat miatt bekövetkezett csúsztatás. Az édes anyanyelv eredetileg édesanya-nyelv volt. Nagyon nagy különbség van az édesanyánktól tanult édesanya-nyelv és az iskola által követelt, ránk kényszerített édes anyanyelv között. Az édesanya nyelve az, amit tőle vagy szűkebb közösségünktől tanulunk, ami közösségünkhöz köt – az „édes anyanyelv” viszont valami elvont, elérhetetlen, mások által előírt eszmény. Sokan azt gondolják, önfegyelem és szorgalom kérdése, hogy ezt a nyelvváltozatot megtanuljuk és beszéljük. Ez azonban nem így van: nem olyan egyszerű az édesanyától tanult elsődleges nyelvváltozatot levetkőzni, hiszen ezt automatikusan beszéljük, formái nagyon mélyen bevésődnek agyunkba. Másrészt ez a nyelvváltozat azt a közösséget szimbolizálja, amelyikben felnőttünk, így elhagyása vagy megtagadása a közösség elhagyását, megtagadását is jelenti.

 

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ikét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.

Veszélyeztetett nyelvek
A Földön több mint 6000 nyelvet beszélnek, ezeknek körülbelül a fele veszélyben van. A veszélyeztetett nyelvek közül havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelv hal ki. Egy nyelv utolsó beszélőjének elhalálozása után a nyelv felelevenítése már nagyon nehéz, ezért egy nyelvet már akkor veszélyeztetettnek minősítenek a nyelvészek, amikor a beszélők száma százezer alá csökken. A nyelvek kihalásának folyamata megállíthatatlannak tűnik, az UNESCO ezért tartotta feladatának, hogy ráirányítsa a világ figyelmét erre jelenségre.

A nemzetközi nap története
Pakisztánban 1952-ben az urdu nyelvet nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé. Bangladesben, mely akkor még Pakisztán része volt, tiltakozások kezdődtek, mivel a bangladesiek anyanyelve nem az urdu, hanem a bengáli. A bengáli nyelvi mozgalom Dakkában február 21-én nagy tüntetést szervezett, de a rendőrség keményen lépett fel a tüntetőkkel szemben és közülük ötöt megölt. Bangladesben ezt a napot azóta a bengáli nyelvi mozgalom napjaként ünneplik.

Az esemény emlékére és Banglades javaslatára nyilvánították az anyanyelv nemzetközi napjává február 21-ét. 2000-ben ünnepelték először és azóta minden évben rendezvényeket, szimpóziumokat tartanak ezen a napon. (Forrás: Wikipédia)

 

Antalffy Yvette

Hozzászólások