Egy-egy szelet a születésnapi tortából… Természetesen csak jelképesen. Nem, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy tortát csináltassunk. Az egy-egy szelet szívünknek egy-egy nagyon kedves eseményt villant fel képekben. Így élünk mi, a Toll és Ecset Alapítvány vezetői és támogatói.

Tíz esztendővel ezelőtt a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.198/2007/ 39 szám alatt nyilvántartásba vett egy magánalapítványt, amelynek rövidítve „Toll és Ecset Alapítvány” lett a neve. Az alapítvány célja: Támogatni a Bács-Kiskun megyéhez kötődő tehetséges írókat, költőket művészeti alkotásaik bemutatásával, közkinccsé tételével és megőrzésével. A kortárs amatőr és hivatásos alkotók részére publikációs lehetőséget biztosítani, műveik hangzó anyaggá való feldolgozását támogatni, a hazai irodalmi palettát színesíteni, a művészeti életet gazdagítani és széles körben megismertetni. Az ígéretes fiatal tehetségek, alkotók irodalmi, zenei, képzőművészeti téren való felkarolása, segítése. Újságok, könyvek, alkotások megjelenítése, kiállítások, író-olvasó találkozók, előadói estek szervezése. Rendhagyó irodalmi órák tartása az iskolákban. Nyugdíjas Klubok rendezvényeinek színesítése irodalmi összeállításainak révén. Helyi és országos pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtása kulturális, oktatási, művelődési és szabadidő témakörökben.

A jótékonysági estünk záróképe

Mint az alapítvány alapítója, szülőanyja, számvetést készítettem, visszatekintettem az elmúlt tíz év távlatába, és elmélkedem, hogy mit is sikerült az általam megálmodott és létrehozott alapítványnak elérnie, mely célokat sikerült teljesítenie, és melyeket nem.

Egy biztos, nem csak a háborúhoz, hanem a kultúra támogatásához is három dolog kell: pénz, pénz és pénz. No, hát ez az, ami nekünk szinte soha nem volt. Pedig nagy célokat álmodtam meg! Voltak és vannak is segítőim, de úgy gondolom, hogy a pénztelenségbe, a jogszabályok útvesztőjébe ki előbb, ki utóbb, de belefárad. A kuratórium mindig három tagból állt, akik semmiféle juttatást nem kaptak a munkájukért. Pedig jó lett volna adni, de miből?

                

Dr. Bereznai Zsuzsanna könyve Szalai Sándorről – Készült a VTP (Kecskemét) támogatásával

Öt évvel ezelőtt jött egy megújhodás ismét az életünkben, új tagokkal, új tervekkel, új elképzelésekkel. Céljainkat kibővítettük még egy kitétellel, hogy együttműködünk a Montázsmagazinnal. Talán ez volt a legjobb döntésünk. A megállapodásnak köszönhetően több mint 500 interjút készítettem hivatásos és amatőr írókkal, költőkkel, a művészet különböző területein tevékenykedő alkotókkal. A szerkesztést a magazin oldotta meg. Számtalan rendkívüli képességekkel megáldott fiatalnak adtunk bemutatkozási lehetőséget, amelyekre igen büszke vagyok, már csak azért is, hogy rájuk találtam. Ha a számok tükrében nézzük, ezek az interjúk közel 300 ezer like-ot kaptak, és vajon mennyien olvasták el? Így tudtunk mi pénz nélkül megfelelni az elvárásoknak. Igen, pénz nélkül, bár úgy tudom, hogy a magazin szintén pénztelenségben szenved már évek óta. Várják ők is a megmentőt.

Dr. Pallai Károly Sándor az óceánok és tengerek nagykövete – „Újítónak lenni… ez az, ami éltet”
Írta: | 2016. nov 1. | Íróklub | 0 |A Montázsmagazinban megjelent háromrészes interjú első bekezdése

Pallai Károly Sándor még csak harminc éves, de ha összeszámoljuk a nyelveket, amiken ír, amikről fordít, vagy amiken olvas, akkor már húsz felett járunk. És azt mondja, hogy még más nyelvek is érdeklik, még újabb nyelvek megismerésén is gondolkodik. Ő az első magyar költő, aki elnyerte a rangos libanoni nemzetközi irodalmi elismerést, a Naaman-díjat. Károly summa cum laude minősítéssel doktorált az ELTE-n. Óceanista, irodalomtörténész, műfordító, költő, szerkesztő, könyveket is ad ki… Felsorolni is hosszú, hogy mivel is foglalkozik ez a rendkívül tehetséges fiatalember, ezért megkértem, hogy meséljen eddigi életéről, munkásságáról.

Dr. Pallai Károly Sándor

Szoros együttműködés van a közel 30 éves BKM-i Költők és Írók Baráti körével, akiknek minden író-olvasó találkozóján részt veszünk, munkálkodunk, szervezéssel, műsorvezetéssel, versmondással színesítjük a rendezvényt. Ha a számokat nézzük, ez évente 10-12 alkalom, akkor a tíz év alatt 100 felett volt a rendezvények száma. Ha a látogatókat tekintjük, közel 6000 látogatót sikerült a kultúra házába csábítanunk. Egy irodalmi kávéházunk is van, amely már hét éve minden hónapban irodalomkedvelő közönséggel tölti meg az Otthon Mozi különtermét.

Az Irodalmi Kávéházban Antalfy Iatván barátunk olvas fel verseket

Keressük számukra az országban a bemutatkozási lehetőséget. Baráti kapcsolatot ápolunk az országos Cserhát és Krúdy Körök vezetőivel. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával is igen jó kapcsolatunk. Általuk sikerült Kiss András EFIAP fotóművész számára is egy háromhetes kiállítást szerveznünk Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban Vannak Szegeden is barátaink, hiszen már több ízben bemutatkoztak ott is a kecskeméti alkotók. Jó kapcsolatot ápolunk az Irodalmi Rádióval is, hiszen a Baráti Kör tagjainak verseit ők változtatták hangzó anyaggá színészek segítségével. A barátaink rendezvényein részt vesznek a Baráti Kör tagjai, akik nem mások, mint az alapítvány támogatói is egyúttal.

Pető Edina Fadette fellépése a Cserhát Művész Körben

Személy szerint közel 50 internetes irodalmi körnek a munkáját kísérem figyelemmel, és általában azokból keresem ki a riportalanyaimat. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy a felkérésnek hányan mondtak nemet. Igen, mert jólesik, ha figyelnek ránk, főleg, ha van is miért.

Bende Lászlót, a Kodály Iskola diákját Hegedűs Zoltán és zenekara kíséri

Az író-olvasó találkozókon kívül nagyszerű irodalmi és művészeti estekkel színesítettük városunk kulturális életét. Ezeken az összejöveteleken is nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok bemutatkozására.

Szénási Dolli fellépése a jótékonysági esten

Évente egyszer szavalóversenyt is rendezünk az idősebb korosztályra is gondolván, így 50 éven felülieknek írjuk ki a versenyt. A rendkívül színvonalas rendezvényre már országhatáron túlról is jönnek a jelentkezők. Ezzel egy időben hol versíró, hol novellaíró pályázatot írunk ki, amelyre már ötödik alkalommal VTP támogatást is kapunk. Bár szerény összeggel, de támogatják munkánkat. Úgy érzem, hogy a város vezetői erkölcsileg is megbecsülik munkánkat, évente legalább egyszer ellátogatnak a rendezvényünkre.

Kecskemét, Cifrapalota, 50 éven felüliek versmondó versenye

Állandó résztvevői, szereplői vagyunk a Városi Civil Kerekasztal évente sorra kerülő rendezvényének is. Versmondással, zenével, énekkel színesítjük Kecskemét város kulturális életét. Szinte nincs olyan kulturális rendezvény, ahol versmondóink ne szerepelnének a városban megrendezésre kerülő műsorokban. Eddig természetesen ingyen tettük ezt, de sajnos nagy szükségünk lesz az egyéb szervezetek anyagi támogatására is, ha azt szeretnénk, hogy még életben maradjunk.

Művészeti csoportunk tagjai rendszeresen fellépnek a Városi Civil Kerekasztal rendezvényein

Rendhagyó irodalmi órákat tartunk, ahol alsó tagozatosok részére meséinket, meseverseinket tolmácsoljuk. De sor került tagunk diákregényének bemutatására is. Jó lenne, ha a diákok még többet tudnának a városukban élő díjazott, vagy talán még elismerésben nem részesült alkotókról is.

Több Nyugdíjas Klubbal igen jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk. Irodalmi és zenei műsorral kedveskedünk nekik már évek óta, ismerősként térünk vissza hozzájuk. Évente tizenöt-húsz fellépéssel szórakoztatjuk az érdeklődő közönséget, akik nem kis létszámmal vesznek részt az ünnepségeken, legyen az anyák napja, nyugdíjasok napja, nemzeti ünnep vagy karácsony.

A Margaréta Otthonban adott egyik műsorunk után

 Most szervezzük az ötödik Írótábort, ahol írók, költők találkoznak. Bemutatkoznak alkotásaikkal, ismert és elismert előadók előadásait hallgatják végig. Természetesen a kikapcsolódásra, a kötetlen szórakozásra is mindig jut idő!

Turai Kamil nyugalmazott főiskolai docens ez évben is vállalta az előadást az Írótáborban

Így élünk mi… Sikerek, kudarcok, csalódások… Igen, ilyen is volt. Már januárban elkészítettük a jubileumi év programját. Az éves tervet továbbítottam a tagoknak, támogatóknak, a Hírös Agórának. A tervezet szerint egy Összművészeti találkozó is szerepelt, (tekintettel az Ünnepi Könyvhétre) június 10-11-én az Értéktár téren, Kecskemét belvárosában, amelynek programja 10-16 óráig tartott volna. Boldog voltam, amikor értesítettek minket, hogy a műsorunkat beszerkesztették a városi programba is. Összeállt a műsorterv. Aki tudja, hogy mit jelent egy-egy műsor megszervezése, úgy gondolom, el tudja képzelni, hogy két nap műsortervének elkészítése nem kis feladatot jelentett. De nem számított, mert boldogok voltak a felkért versmondók, zenészek, énekesek, magyar nóta énekesek, táncosok, és nagyon várták a műsort.

Kiderült, hogy ez az időpont nem felel meg, mert ugyanekkor a Nagytemplom előtt is lesz felállítva egy színpad, amelyet három napon át műsorral szeretnének megtölteni. Hogy ezután mi történt? Tojásba fulladt a kultúra! Akik tudják, hogy mi történt, megértik, akik meg nem, azoknak csak annyit: igen, voltak kudarcaink is…

          

 

A Toll és Ecset Alapítvány szívesen fogadja az 1%-os felajánlásokat, valamint egyéb adományt, segítséget is a kultúra terjesztésére, kulturális missziójuk támogatására! Számlaszámunk: 10402506-49525757-50511015 K&H Bank.

 

Nagy L. Éva alapító

 

 

Hozzászólások