Kedves Mónika, te vagy a koordinátora a „Ritka Szépségek Gyűjteményét” gazdagító pályázatoknak. Hogyan és mikor kapcsolódtál bele ebbe a kezdeményezésbe?

Az ötlethez az inspirációt Bálványos Huba grafikusművésznek, az ELTE-TOFK Vizuális Művészetek Tanszéke tanárának köszönhetem. Az ő művészetszemlélete, a művek mögötti ember fontosságának felismerése és meglátása adta, hogy belekezdtem a szervezési munkába. A Ritka Szépségeket úgymond a saját „találmányomnak” mondhatom. 2009 óta minden évben pályázatot írunk ki a „Ritkáknak” képzőművészeti alkotásaik seregszemléjére. Tegze Judit festőművésznő, a pályázóink egyike az összekötő kapocs az OORI Galériával.

Honnan származik az elnevezés: „Ritkák”?

A ritka betegségekkel élőknek számos rendkívüli, de közös nehézséggel kell szembenézniük, melyekkel ritkaságuk révén egy-egy csoport egyedül nehezen tud megbirkózni. Ezért jött létre a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ). Több mint 5000 betegség tartozik a ritka körbe, ahol is 1/2000-nél kisebb az előfordulási arány.

A RIROSZ 2006 májusában alakult, hosszú előkészítő munkával, nyolc alapító betegszervezettel, melyeknek száma mára már negyvenre nőtt. A Szövetség elkötelezett a ritka betegségekkel élők segítésében, és az őket szolgáló szervezetek támogatásában. 2007-ben az EURODIS-ba, a ritka betegségek európai ernyőszervezetébe is bekerültünk.

A legfontosabb célok:

  • A ritka és veleszületett rendellenességgel élő emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének képviselete, érvényesítése és védelme;
  • A ritka és veleszületett rendellenességgel élők hazai szervezeteinek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete;
  • A társadalom szemléletváltozásának előmozdítása;
  • Közös programok megvalósítása és működtetése, különösen a fogyatékosságra, az esélyegyenlőségre vonatkozó tudatosság növelése terén (kiadványok, konferenciák, képzések, ritka betegségekkel élő, fogyatékos emberek sajátos szükségleteit kielégítő szolgáltatások, stb.);
  • Közös képviselet azokban a nemzetközi kapcsolatokban, illetve szervezetekben, ahol nemzeti ernyőszervezetek részvétele kívánatos vagy előírt;
  • Egyeztetett lobby és társadalmi párbeszédre irányuló tevékenység folytatása;
  • Közös stratégia kialakítása és érvényesítése a ritka betegségekkel élő emberek társadalmi befogadásának elősegítéséhez.

A pályázatok lebonyolítását és a kiállítások megrendezését a RIROSZ tagszervezete, a Cri Du Chat Baráti Társaság vállalta, melynek vezetője vagyok. A saját gyermekem ritka betegsége miatt vagyok érintett a témában.

Az immáron ötödik éve kiírt pályázattal milyen célt tűztetek magatok elé?

A pályázat célja a 2013. évi Ritka Betegségek Világnapja keretében megrendezendő kiállítás anyagának az összegyűjtése volt, mely az Európai Unió által a Ritka Betegségek Napjának nyilvánított február utolsó napjához kapcsolódott. A kiállítás a ritka betegségekkel élők művészeti tevékenységét mutatta be a nagyközönségnek és sorstársaiknak.

Hány pályamunka érkezett be az idén?

Büszkén mondhatom, hogy több mint 120 pályaműből három első, hat-hat második, illetve harmadik helyezést díjaztunk. Az idén tematikus és tagszervezeti különdíjak is kiosztásra kerültek.

A beküldött műveket Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta grafikusművész, művésztanár zsűrizte, míg a díjátadásban Mohamed Aida Európa-bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes tőrvívó olimpikon, a Ritka Nap jószolgálati nagykövete volt segítségünkre.

A február végi Ritka Betegségek Világnapján az összes pályamű kiállításra került. Minden pályázót elismerő oklevéllel, a legjobbakat pedig kis ajándékkal jutalmaztunk.

Mit kell tudnunk a pályaművek további sorsáról?

A pályaművet a kiállítás zárása után az alkotó elszállíthatta, vagy felajánlhatta a RIROSZ részére. Ez utóbbi műveknek további megjelenési lehetőségeket igyekszünk biztosítani vándorkiállítások keretében, melyek közül egy a jelenlegi tárlat is.

-Köszönöm szépen a beszélgetést.

A képek a Ritka Szépségek idei alkotásaiból valók.

Antalffy Yvette

2013. július 13.

Hozzászólások