Nekrológ és versek – Érted szóljon a vers… 2020. február 8-án délután a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Központban versekkel és zenével búcsúztatták Nagy L. Évát a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének tagjai és családtagok, barátok, ismerősök. Nagy L. Éva verseit és hozzá írott verseket, búcsúzó sorokat hallhatott a nagyszámú közönség. Többen méltatták költői és emberi nagyságát. Szegedi, egri, kiskunhalasi és izsáki irodalmi csoportok képviselői is eljöttek, hogy leróják a kegyeletüket.

nekrolog nagy l evaert

Megzenésített verseit Szénási Pál és leánya, Anna előadásában hallhattuk. Az igaz barát című CD verseihez a zenét Szénási Pál szerezte. A programot Ujvári Ferenc moderálta. Zárszó gyanánt Kovács István József, a Baráti Kör elnöke, Nagy L. Éva társa búcsúszavait hallhattuk. Elmondta, hogy az Éva által félbehagyott életrajzi kötetet ő és Éva lánya be szeretné fejezni, majd hamarosan kiadni.

nekrolog evaert

Szénási Anna énekes és édesapja, Szénási Pál zenész, dalszerző

Az itt következő nekrológ Kovács István József gondolatait tartalmazza, a temetésen olvasta fel búcsúzásképpen. Emlékezzünk Évára szeretettel!

Elment a költő… Magához szólította az Úr. Lelke már ott világlik a Parnasszus fényerdejében, az öröklét békéjében.
Igen, elment 2019. december 22.-ei égi útján Nagy L. Éva, a költő, az újságíró, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének titkára, a Toll és Ecset Közhasznú Alapítvány létrehozója. Az „Üzen a Homok” Bács-Kiskun megyei irodalmi lap főszerkesztője, a Katonatelepi Közügyek című újság kultúra rovatának vezetője és több irodalmi lap szerkesztőségi tagja.

Számos irodalmi délután, irodalmi műsor, versíró és versmondó verseny megálmodója és szervezője. Elment az önzetlen, igaz barát. Az „Igaz Barát” című dal szövegének szerzője, mely dal eddig minden évben elhangzott Kecskemét város főterének színpadán a Hajléktalanok Napján.

Elment… De nem hagyott itt minket!… Mert reánk hagyta az írásait, a verseit, egész lényének kisugárzását, emlékeit, bevésődéseit és szeretetét. Irodalmi tevékenységéért és munkásságáért megkapta a Fehér Mária Alkotói díjat (2008), Art Arany Díjat (2013), Montázsmagazin Alkotói díjat (2014).

A 2018-2019-es évben a Magyar Kultúra Lovagja Bács megyei csoportja a Magyar Kultúra Lovagja címre javasolta. Újságíróként részt vett a Jelen-Lét és az Üzen a Homok társasági irodalmi lapok szerkesztésén túl több irodalmi lapban, folyóiratban prózáival és verseivel külsős levelezőként.

Újságírói tevékenységének csúcspontját a Montázsmagazin internetes újságban megjelent életrajzi riportjai jelentették. Több mint 500 interjúalanyt szólaltatott meg a kortárs irodalom és művészetek hazai és határon túli képviselői közül. A névtelenektől a hírességekig. Hat évig volt a Montázsmagazin munkatársa. Riportjai, interjúi könyv alakban és egyéb nyomtatott formákban is megjelentek. (Utak, arcok, művészetek címen a Krúdy Irodalmi Kör 2014-es kiadásában, Életutak címen a Montázsmagazin kiadásában 2015.)

Költőként 6 verses kötete, és 4 verses kifestője jelent meg. Kifestőit és gyermekverses köteteit az S.O.S. Gyermekfaluknak ajándékozta. Több mint 30 antológiában és számos irodalmi lapban jelentek meg versei. A Párhuzamok című verses kötetet közösen jelentették meg Kovács István József költővel, élettársával. „Az Igaz Barát” zenés-verses CD-t pedig Szénási Pál Bertalan dalszerzővel.

Verses kötetét a Kaiser’s Szupermarket üzletlánc hálózata forgalmazta és népszerűsítette országszerte. „A Csingilingi” verses kifestőjét az Országos Tankönyvkiadó több ezer példányban sokszorosította és terjesztette. Költészetéről és annak egyedi stílusáról többek között Faludy György költőfejedelem is több ízben pozitívan nyilatkozott. Biztatta a versírásra. Segítői voltak még a Baráti Kör tagjai közül Antalfy István és a Kovács fivérek.

Ám nem csak riport-sorozataival, drámai erejű verseivel, és a csodálatosan szép és tréfás gyermekverseivel nyerte el költőtársai és az olvasók elismerését és szeretetét. Nagy L. Éva nemcsak választott költői nevében volt NAGY, hanem a zseniális szerkesztőkészségén túl önzetlen segítőkészségében, kitartásában, munkabírásában, és a soha nem múló emberszeretetében is nagy volt. Ő volt AZ IGAZ BARÁT, a másokat segítő példakép. Ő mindig kiállt az igazság és az igaza mellett.

Mindig és mindenkor betartotta ígéretét, szavahihetőségéhez nem férhetett kétség. Bizonyítja mindezt az egész élete és munkássága, valamint emberi kapcsolatai. És az a hat Üzen a Homok című verses-prózás antológia is 2008-tól 2015-ig bezárólag, melyeknek szerkesztésében és szervezésében tevékenyen részt vett. A kecskeméti amatőr költészet szinte minden képviselőjét támogatta műveik megjelentetésében.

Gyakran mondogatta:
„Mi nem csak a nagyokért vagyunk… Legyenek ők miértünk!”
Ő is vallotta: „Egy korszak irodalmát nem csak a csúcsok, nem csak két-három kimagasló nagyság neve jelzi. Az irodalom élő organizmus, melyben nélkülözhetetlen szerepe van minden olyan karakternek, mely új színt vagy gondolatokat visz az egészbe. Tiszta szólamot a költészet nagy és egyetemes szimfóniájába.”

nekrolog a koltoert  nekrolog a halottakert

Nagy L. Éva leánya, Évike és Kovács István József

Hát igen! Ilyen karakteres költőnő, ilyen kiváló ember volt a mi Évánk is. Az utolsó pillanatig kitartott a barátai, a szerettei és a baráti társaság szellemisége mellett.

Végezetül így nyilatkozott: „Tudom, a rohanó világ igen gyorsan felejt, és vészesen átrendeződik minden. De mi vállaljuk és hisszük, hogy a tiszta forrásból eredő népnemzeti irodalmi szellemiség alkotásainkban – jobbító szándékkal – fennmarad!”

Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Kovács István József költőtársával az alábbi versben, mely egyben az irodalmi kör Ars Poéticája is. Ezzel a verssel búcsúznak a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének tagjai, valamint a Toll és Ecset Alapítvány kuratóriuma.

 

Mi még hiszünk!

Mi még hiszünk az alkotó erőben,
S hogy megértést talál a szeretet.
Hogy emlékeink fénye túlélhet minket,
Az idő nyom rá majd bélyeget,
Aranyverettel, ezüstverettel,
Kisugárzásainál melegszik az ember,
Szíves és lelke megtelik fénnyel.

Mi még élünk hittel és reménnyel
Bevéstük rovásaink porba, kőbe, fába
Lészen-e visszhangja?
Mit mond majd a fáma?
Nem tudjuk, csak érezzük:
Nem éltünk hiába!

Nekrológ – A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének és a Toll és Ecset Alapítványnak a megbízásából írta: Kovács István József m.k.l. (A Baráti Kör Elnöke) Kecskemét, 2019. december 30.

nekrolog a madarert

Majd ott leszek

Meghalok… akkor is veletek leszek.
Majd beköltözöm én a kéklő égbe,
Megtaláltok engem zöldellő rétben.
Rám találtok májusi napsugárban,
S ott leszek én patakcsobogásban.
Ott lesztek velem örök álmaimban,
Veletek leszek fent a csillagokban.
Arcotokat simítom selymes széllel,
Hulló hópehelyként visszaérkezem,
A patyolatfehér szikrázó télben.
Ott leszek mindenben, a tavasz dalában,
az új sarjadásban, búzavetésben,
érlelő nyárban, aratók dalában,
őszi lombhullásban, új bor mámorában.
Egy falat kenyérben, forrás vizében
Napsugár fényében, éjnek tengerében.
Gondoljatok majd rám, ha dalol a szél,
Ha elhervad a virág, ha üzen a tél.
Benne leszek én fűben és a fában
Az emlékekben, a versek sorában.

(A Toll és Ecset Alapítvány 10. születésnapjáról ITT írtunk.)