Felhívás a Montázsmagazin új antológiájában való részvételre! A Montázsmagazin több mint hatéves fennállása alatt négy sikeres antológiát adott ki. 2018-as, legújabb antológiánkba olyan verseket, rövid prózát, festményeket és fotókat várunk, amelyek a NYÁR témaköréhez kapcsolódnak. Az antológia címe: A nyár varázsa.

   

Ez a cím azonos a nemrég meghirdetett V. Országos amatőr festménypályázat témájával. A kettőt párhuzamosan szervezzük, mivel a legjobb festmények helyet kapnak az antológiánkban is. A zsűri által kiválasztott 19 festmény és a közönségnek legjobban tetsző kép. Ezúttal ez lesz a jutalom, nem szervezünk kiállítást. A festménypályázatunk kiírása ITT található.

Az antológia bemutatója nagyszabású eseménynek ígérkezik Kecskeméten, amely egyúttal a festménypályázat díjátadója és a Montázsmagazin születésnapi ünnepsége is lesz. Június végére tervezzük.

1. A költőktől, íróktól 2-3 oldalnyi verset vagy rövid prózát közlünk. Ennek részvételi díja 6.000 Ft, és ezért mindenki két kötetet kap. Kérjük, küldjetek több anyagot, hogy válogatni lehessen.

2. Az egész oldalas színes kép bekerülési ára 12 ezer Ft (vagy két kisebb méretű, de egy oldalon). Ezért kap a művész 3 db antológiát ajándékba.

3. Ha valakinek vannak olyan képei a témában, amelyek fekete-fehérben is jól mutatnak, ebből két oldalnyit válogatunk be, ezért 6.000 Ft-ot kérünk, cserébe két antológiát adunk.

Mindhárom kategóriára vonatkozik, hogy további megrendelés esetén az antológia példányonként 2.000 Ft-ért kapható.

Fotó: Sólya Veronika

MIT KELL TUDNI A JELENTKEZÉSRŐL?

Szükségünk lesz mindenkitől egy friss, néhány soros szakmai önéletrajzra, pontos születési helyre és dátumra, valamint egy arcképre is. Az antológiában megjelenni szándékozók a jelentkezésüket, a mellékelt nyilatkozatot, az írásokat és a festmények vagy a fényképek nagy felbontású jpg formátumú fotóit küldjék el e-mailben legkésőbb

2018. április 15-ig 

Weninger Endréné e-mail címére: werzsi.werzsi@gmail.com és postai úton a Weninger Endréné 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály utca 18. I. 1. címre. Telefon: 06-30-601 9246.

A mellékelt megállapodás alapján az antológiához való anyagi hozzájárulást lehetőleg 2018. április 30-ig kérjük az OTP 11732002-20405122 számú számlára (Weninger Endréné nevére) átutalni vagy befizetni. A könnyebb azonosítás végett kérem, hogy átutaláskor vagy befizetéskor tüntessék fel a nevüket is!

Weninger Endréné Erzsébet, a Montázsmagazin tulajdonos-szerkesztője

 

Fotó: Sólya Veronika

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………………………………………………nyilatkozom, hogy a MONTÁZSMAGAZIN által kiadandó A NYÁR VARÁZSA címmel megjelenő antológiában részt kívánok venni. A feltételeket megismertem, elfogadom, és a határidőket betartom.

Mindezek alapján az első pontnak megfelelően (vers, próza) – a második pontnak megfelelően (… oldalnyi színes kép) – a harmadik pontnak megfelelően (fekete-fehér fotók) a ………………… Ft hozzájárulást befizetem.

Továbbá igényelek ………db plusz példányt 2000 Ft-os egységáron.

Ennek értékét, …………………….Ft-ot, hozzáadva az előző vállalásomhoz,

összesen ………………………Ft-ot fogok a Montázsmagazin (Weninger Endréné) 11732002-20405122 számú OTP számlájára antológia támogatás címén lehetőleg 2018. április 30-ig befizetni vagy átutalni.

A nevemet feltüntetem az átutaláskor vagy befizetéskor a könnyebb azonosítás végett! Egyben kijelentem, hogy a megjelent alkotásért az önköltséges megjelentetés következtében szerzői honoráriumra nem tartok igényt. Aláírásommal a fenti nyilatkozatot megerősítem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhívásban és jelen nyilatkozatban leírtakat nem tartom be, úgy az antológiában való megjelentetésből kizárom magamat.

……………………………………, 2018. …………………….

……………………………………
A nyilatkozó aláírása

SZEMÉLYI ADATOK:

Név (olvasható):

Születési hely:

Születési idő:

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Fotó: Sólya Veronika

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a Montázsmagazin 2018-as antológiájába!