2012. november 28-án este megtelt a Párbeszéd Házának díszterme. A költészet és teológia két jeles képviselője, Vasadi Péter és Jelenits István ültek le egy asztalhoz, hogy gondolkodjanak, és a jelenlévőket is gondolkodásra ösztönözzék a hit és költészet kapcsolatáról.

Vasadi Péter Kossuth-díjas magyar költő, író, esszéíró, irodalomkritikus, műfordító 1926-ban született Újpesten. Magyar-német (orosz) szakos tanári diplomáját az ELTE-n szerezte, ezt követően tervezési csoportvezetőként dolgozott, majd 1967-től az Új Ember és a Vigília keresztény lapok munkatársa lett. Közben 1970-ben elvégezte a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) újságíró-iskolát. 1972-ben jelentek meg első versei (A magunk kenyerén c. antológia). Később egyre több önálló kötettel jelentkezett.

Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittan szakos tanár pedig épp idén ünnepli 80. születésnapját. 1955-ben lépett be a piarista rendbe, 1959-ben örökfogadalmat tett, majd ugyanebben az évben pappá szentelték. 1985 és 1995 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke volt. 1995-től a PPKE-BTK esztétika tanára, majd tanszékvezetője volt Budapesten, illetve Piliscsabán. Számos hosszabb és rövidebb írása jelent meg a Szentírásról, Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről, elsősorban a Vigília és az Új Ember folyóiratok hasábjain.

E két ember életében hit és költészet egymásra talált. Nem véletlen ez, hiszen – mint ahogy az az est folyamán kiderült −, hit és költészet egyaránt az emberi mélységekkel kapcsolódnak össze. Vasadi Péter életében a második világháború borzalmai által bontakozott ki a hit drámája. A hit elvesztése, majd megnyerése szólásra sarkallta, mert „a költészet ősi megszólalásunk, annak kimondása, ami kimondatlan maradna” – fejtette ki a költő a beszélgetés elején. A megtalált hit mélységei így szükségszerű módon fejeződnek ki verseiben. Több, a beszélgetés során felolvasott vers (Leltár, Utóirat, Állapot, Kísérlet) is megvilágította a költő hitbeli élményeit, megtapasztalásait, és ezek misztikus voltát. Vasadi Péter versei tehát mindazoknak ajánlottak, akik – különösen így az adventi időszakban – mélyebben szeretnék megélni-megérteni lelki és szellemi valóságukat.

 

Taczman Andrea

Fotók: Kissimon István (Új Ember)

2012. december 7.

Hozzászólások