Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét Junóról (római istennőről) kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi. A júniust eleink nyárelő hónak, Szent Iván havának nevezték, mert Szent Iván, illetve Keresztelő Szent János névnapja június 25-e, amikor a nyári napfordulót is megünneplik. Számos hiedelem kapcsolódik még június havához mind Magyarországon, mind szerte a világon.

junius

Az első nyári hónap a rómaiaknál még csak 29 napból állt, és a tízhónapos évükben a negyedik volt a hónapok sorában. Csak Julius Caesar naptárreformját (i.u. 46) követően vált 30 napossá, és a Gergely naptár bevezetése óta az év hatodik hónapja. Nevét sokak szerint a Római Köztársaság alapítója, Junius Brutus nyomán kapta. Mások Jupiter feleségét, Juno istennőt tekintik a hónap „névadójának”. A két feltevés között nem könnyű igazságot tenni, a felsorakoztatott érvek alapján ez is elképzelhető.

Az európai folklór úgy tartja, hogy ha júniusban jó az idő, akkor bőséges termés lesz. A júniusi estéken röpködő denevérek forró, száraz időt jeleznek. Ha a fecskék a talaj közelében szállnak, hamarosan eső várható.

A régi rómaiak a hónap első napján (Calendae) az ajtópántok és zárak védőasszonyát, a házak oltalmazóját, a család gondozóját, Carna istennőt ünnepelték. Ovidius szerint Carna – isteni erejénél fogva – mindent kinyitott, amit zárva talált, és mindent becsukott, ami nyitva volt.

06.08. Medárd napja, időjárás-jósló nap. Ha ezen a napon esik, akkor negyven napig fog esni, ha viszont száraz, meleg az idő, a folytatás is hasonló lesz.
A bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az özönvíz, és akkor is negyven napig esett. Jászdózsán úgy tartják, hogy Medárd napján mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek királyának. Ezért e napon nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek.

06.10. Margit napján IV. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margitsziget. A néphagyomány szerint ezen a napon nem ajánlott kinyitni az ablakot, mert sok légy lesz egész évben. Viszont ajánlatos elültetni a retket, a káposztát és a lent.

Medvesalján Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. Csépán a tyúkültetésre alkalmas nap. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy.

junius

06.13. Alamizsnás Páduai Szent Antal, a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a háziállatok védelmezőjének a napja. Régen dologtiltó nap volt. Baranyában az e napon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak.

Sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyócsomafalva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta: „legyetek erősek mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól!”.

E naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az orbánc gyógyítása ráolvasással. Szent Antal napja Zentán férjjósló nap. Az egész nap kenyéren és vízen böjtölő lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé, és mondja: Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem a jövendőbelimet!

06.24. „Virágos” (Keresztelő) Szent János vagy Szent Iván napja, tűzugráló, gonoszűző, babonás nap. Egyes helyeken idő- és terményjósló napként is számon tartották. „János napi zivatar, negyven napig elkavar” – mondták egykoron a Vajdaságban.

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.

06.29. Péter-Pál az aratás kezdete, valamint Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának a napja. A népi regula szerint „Ha Pál fordul köddel, Ember hullik döggel”, ami a régi idők pestis járványaira, valamint kedvezőtlen időjárása miatti rossz termésre és az azt követő éhínségre, elhalálozásokra utal.

Szent Pétert a halászok patrónusaként tisztelték, s az egykori halászcéhek ilyenkor rendezték a gyűlésüket. Ekkor volt a legény- és mesteravatás. Dunaszekcsőn Péter-Pál előestéjén a halászok rúdra kötött ponttyal járták végig a falut, és köszöntötték vásárlóikat, akik kaláccsal, borral vendégelték meg őket. Másnap a halászok rendeztek vendégséget halpaprikással, túrós csuszával.

A hagyomány szerint nem ajánlott ebben a hónapban sózott és füstölt húst enni, helyette inkább salátát jó fogyasztani. Este nem árt lábat mosni, vacsora után almát enni, forralt tejet inni. Aki gyümölcshozó Szent Iván havában született, tompa elméjű, kába fejű, viszont jó kedélyű, csacsogó, szeles, nagyravágyó, nagyivó és hirtelen haragú.

A Nap e hónapban lép a Rák havába.

További információk

junius
Jeles napok június hónapban:

Június 4.:
• a magyar fájdalom napja, a trianoni békeszerződés aláírásának emléknapja (1920).
• A nemzeti összetartozás napja 2010 óta.
• az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja 1982 óta.
Június 5.:
• Környezetvédelmi világnap 1972-től.
Június első vasárnapja:
• Pedagógusnap Magyarországon
Június 14.:
• A véradók világnapja
Június 16.:
• A megbékélés napja Magyarországon Nagy Imre kivégzésének emlékére.
Június 21. körül
• A csillagászati nyári napforduló, ugyanis előfordulhat, hogy ez 20-ra vagy 22-re esik. Ekkor van Földünk északi féltekéjén a nyári napforduló, a déli féltekén a téli napforduló.
Június 29.:
• Péter-Pál napja, az aratás kezdete

Időjárási megfigyelések:

Június 8. Ha Medárd napján esik, negyven napig esni fog.
Június 13. Tápió mentén úgy vélik, hogy nagy esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát.
Június 24. Iván nap: Amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad.

Jó időt, aktív kikapcsolódást, szép nyárelőt minden Olvasónak!

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

Májusi hónapsoroló cikkünk