A különféle stílusirányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus) és alkotói metódusok (pl. Tóth Menyhérté) tanulságait leszűrve alakította ki művészetét. Az alföldi népélet munkaeszközeit, sajátos rekvizítumait ugyanúgy fölhasználja kompozícióiban, mint a tájegység szellemi hagyománykincsét vagy utazásai tájélményeit (rálátásos, fölülnézetes hegyvonulatfestmények).

Rajzai és sokszorosított grafikái (főleg cinkkarcok) élményi közegét zömében a népművészet, a népballadák egyénien földolgozott motívumkincse adja.

Megyei művészeti díjjal ismerték el munkáját 1981-ben, Pilinszky díjat kapott 2000-ben, Láncra vert szabadság ’56 megyei díját kapta 2006-ban. Goór Imrét tagjai közé választotta a Magyar Képző – és Iparművészek Szövetsége 1962-ben.

2003-tól tagja a Magyar Vízfestők Társaságának. Alapító tagja volt a „Kecskeméti Képzőművészek Közösségének.

Dolgozott és kiállított Calgaryban, Firenzében, csoportos kiállításokon szerepelt alkotásaival többek között tűzzománccal Franciaországban, festményeivel Japánban, Finnországban, Lengyelországban, Romániában.

Goór Imre önálló gyűjteményes kiállítását Gyergyádesz László művészettörténész rendezte a Kecskeméti Képtárban, mely alkalomból a Magyar Művészeti Fórum 2000. év februári számában bemutatta a kiállítás anyagát és az alkotót. Újabb gyűjteményes kiállítása 2008-ban volt a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központban, mely alkalomból megjelent életműkötete is.

A kecskeméti Forrás folyóirat grafikai és művészeti szerkesztője volt 1969-1995 között. Képzőművészeti tárgyú írásai java része e lapban jelent meg. Több könyvet tervezett (Forrás könyvek sorozat) és illusztrált (pl. Petőfi, Sántha György és saját verseit, Zám Tibor szociográfiáját). Verseskötetének címe: Csigolyagyöngyök.

1999-től tagja volt a Bács- Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének.

Nagy L. Éva
Forrás: Üzen a homok, www.artportal.hu, www.goorart.hu

Pokrócpuha szobámba

Jöttél, jelképed látva lássam
Kova-acél-tűz újulásban.

Sárkány hamuját szórni jöttél,
Hogy minden vonást eltöröljél.

Sajgásaimra jöttél csókkal,
Tizenhárom hajókkal,

Kitáncolni a föld, a kék ég
Zengő egyesülését.

Pokrócpuha szobámba te világíts,

Csillagörvényre állíts…

mellembe tüzet tettem

övemre kardot köttem
közétek karddal jöttem
lángolt az ég fölöttem

pengéje kardom éle
csapódott kőbe fémbe
vasból lágy kőbe fordult

s bár kő és vas kifordult
kardom éle kicsorbult
közétek karddal jöttem

mellembe tüzet tettem
tartani elengedni
égetni melengetni

(Goór Imre versei)

Hozzászólások