Elindult a jelentkezés a székesfehérvári FIT-központba! Számtalan kaland, közösségi élmény és kihívás várja az érdeklődőket! Január 20-ig várják minden kedves diák jelentkezését, akik ebben a tanévben ötödik évfolyamba járnak!

Budapest, Beregszász, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Sepsiszentgyörgy, Szolnok, Pécs, Veszprém után Székesfehérvár is várja új FIT-eseit! Ha ismer olyan tanulót, aki szívesen venne részt izgalmas Programunkban, megköszönjük, ha értesíti erről a egyedülálló lehetőségről!

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (FIT Program) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó, gazdagító képzést.

Az oktatási program a résztvevők számára az 5. évfolyamon teljes mértékben ingyenes. Ez a hétvégi foglalkozásokon és a nyelvórákon túl a Program során kiadott segédanyagokra és az elearningrendszer használatára is kiterjed.

A FIT Programra – ahogy a Mathias Corvinus Collegium minden képzésére – jellemző a nagyfokú szellemi szabadság, függetlenség. Oktatási tevékenységükben kizárólag a szakmai-pedagógiai szempontok érvényesülnek, a tehetséggondozást, a teljes élet elérését, az egyéni kiteljesedést tartják szem előtt.

fit

Tehetséggondozó képzésünk a gazdagítás módszertanával dolgozik: diákjainkat napjaink fontos területeivel ismertetjük meg. Célunk, hogy feltérképezzük az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket. Moduljaink egymásra épülnek, egyre mélyebb jártasságot, tudást céloznak meg.

Pedagógiánk a learning by doing, a cselekedve tanulás elvét helyezi középpontba. Diákjaink képzésünkön a nem-formális edukáció eszközeivel, a tantermi oktatásban nehezebben megvalósítható munkaformákkal (páros és csoportmunka, projektfeladatok stb.) találkozhatnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, az élménypedagógiára is.

Képzésünk blended-learning, vagyis a kombinált oktatás alapján működik, a kontakt alkalmakat e-learning-tananyagok támogatják. Diákjaink így saját időbeosztásuknak megfelelően, rugalmas, de jól strukturált keretek között egyénileg is elmélyülhetnek a képzési alkalmakon szerzett ismeretekben. Ezt korosztályra szabott, változó nehézségű játékos feladatok és összefoglaló videók biztosítják.

Törekszünk arra, hogy képzéseinken rámutassunk a tárgyalt témakörök mindennapi élethez való kapcsolódására. Arra, hogy ezek a területek nem elvont, elméleti ismeretek halmazát jelentik, hanem a minket körülvevő világra jelentős hatást gyakorló, azt befolyásoló tényezők.

A témákat nem-formális keretek között, csoportmunkában, kooperatív struktúrákban dolgozzuk fel; a diákok természetes kíváncsiságára építünk. A munkaformák és az oktatáshoz használt módszertani és tárgyi eszközök révén diákjaink célorientált, tudatos magatartást sajátíthatnak el az internet és az okoseszközök használatában. A kreatív gondolkodás és az asszertivitást erősítő csoportmunka készségét is fejleszthetik.

fit

A Program során a diákok fejlődési ívét folyamatosan nyomon követjük, és a szülőkkel, az érintett pedagógusokkal egyeztetve minden félévben összefoglaló riportok segítségével értékeljük. Hiszünk abban, hogy közösen, a trénerek, szülők és pedagógusok szoros együttműködésével tudjuk a legjobban segíteni az egyéni tehetségek kibontakozását.

Célunk, hogy a Fiatal Tehetség Program képzési időszakának végére diákjaink megtalálják érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőségeket.

Széles rálátással és gyakorlati tapasztalatokkal bírjanak mindennapi világunkhoz szervesen kapcsolódó szakterületeken, és ezek mellett a későbbi tudatos pályaválasztást is elősegítsük. A programban részt vevő diákok egy kiválasztott csoportjának angol tanár tart heti rendszerességgel a tanév időszakában beszédcentrikus angol órát az oktatási központokban, az aktuális tanévre a regionális központ munkatársaival előre egyeztetett időpontokban.”

Karácsonyi karitatív akcióink

A Fiatal Tehetség Program idén is számos karitatív akciót szervezett meg. A karitatív kezdeményezések célja az, hogy a régióközpontok hozzájáruljanak a környékükön élő rászorulók ünnepéhez egy kis ajándékkal vagy jó cselekedettel. Az akciók sikerességét mutatja a rengeteg adomány, ami átadásra került, de hálásak vagyunk véradóinknak is, és büszkén tekintünk a FIT-esek által készített ajándékokra is.

Kövesse a továbbiakban is az MCC FIT Program eseményeit közösségi média-felületeinken!

Facebook
Instagram

A Program bemutatkozó videója a youtube-on

A Montázsmagazin ITT is ír a programról.