Kedves Nelly, kérlek, mesélj életedről, amely Ungváron, 1942-ben kezdődött el!

70 év történetét elmesélni néhány mondatban művészet. 1942-ben Ungváron születtem. Sajnos, édesapám 1945-ben meghalt, ezért a nagyszüleim Szerencsre hoztak. Itt éltem 22 éves koromig. Képesítés nélkül tanítottam Megyaszó és Bodrogkisfalud falvakban, majd a diplomám megszerzése után Budapesten, a VI. kerületi Felső Erdősori Általános Iskolában matematikát és fizikát oktattam. 1970-től a Volán Elektronika számítástechnikai cégnél rendszerszervezői szakképesítést szereztem, és 1998-ig, nyugdíjazásomig itt dolgoztam.

1964-ben férjhez mentem, 1975-ig éltem együtt férjemmel, Kreischer Károllyal. Két fiunk született, Viktor és László. Az élet nem nagyon kényeztetett el, számomra kész „taposómalom” volt: dolgoztam, gyerekeket neveltem egyedül. Beteg édesanyámat 22 évig ápoltam, volt férjemet pedig 15 évig gondoztam. A temetések után Érdre költöztem, a saját építésű félkész nyaralómba. Kertészkedem, amely megnyugvással tölt el. 2009 óta foglalkozom újra irodalommal: rendezgetem írásaimat, irodalmi összejövetelekre járok. És nagyon sokat fotózok.

A Krúdy Kör rendezvényén 2010 júliusában Kanizsa József, Király Lajos és Michel Cahour francia költő (K. Nelly felvétele)

Úgy tudom, hogy tanári diplomát szereztél. Hol, és milyen szakon?

Szegeden, a Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakon szereztem diplomát.

Ha gyermekkorodtól írsz verseket, miért nem magyar szakos tanár lettél?

Eredetileg a debreceni Tudományegyetemre a magyar-néprajz-népművelés szakra jelentkeztem, de oda nem vettek fel. Második helyre az Egri Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakát jelöltem meg, mert a matematikát is szerettem, és jelesen érettségiztem belőle is. Ide fel is vettek. A matematika szakot Egerben, a fizikát Szegeden végeztem. Matematika tanár lettem, majd elhagyva a pedagógus pályát, a számítástechnika területén dolgoztam nyugdíjazásomig.

Kreischer Nelly: Téli táj

Mikortól és hol jelentek meg írásaid?

2009 októberétől kezdtem irodalmi összejövetelekre járni: Krúdy Gyula Irodalmi Kör, Kláris, Rímkovácsok, Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub, TAMA, Érdi Irodalmi Klub, Táncsics Kör és Galéria. Ezekben az irodalmi körökben sokat fotózgattam, de figyeltem az alkotók művészetét is, így nagyon sok tapasztalatot szereztem.

Felbátorodva, illetve az írótársak rábeszélésére 2010-től kezdtem az írásaimat számítógépre vinni, és a Napkorong.hu illetve Poet.hu oldalakon, valamint a Kláris, Rímkovácsok, Alföldi Tollforgatók, Érdi Irka irodalmi lapokban publikálni. 2010-től a Kláris, Krúdy, Csepel, TAMA és Érdi Irka antológiákban, valamint az érdi POLY ART PÓDIUM- ban jelentem meg. A Napút kiadó haiku, haibun pályázatain évente bekerültem a kiadványba. (haibun: japán versforma, mely a történetet rövid prózában és tömör haikuban is leírja)

KAVICS ÉLETÚT (haibun)

Minden kavics hegynek született! Fájdalmasan csiszolódott évezredeken át. Útját járta, tengerár ölelte, partra vetette. Árapály mosta, nap szárította. Folyók vitték görgetve, simára csiszolva, ismét partra vetve. S most:
 
Darabka kavics.
Zöld mohapárna alatt
Álmát alussza

Kik a kedvenc költőid?
 
Nem tudom. Nincs kedvencem. Valamikor Ady, Shakespeare, Villon volt. Nehéz a kérdésre válaszolni, mert 20 éves koromtól nem foglalkoztam irodalommal, költészettel. Néhány évig még járattam, olvastam az ÉS-t, könyvhéten megvettem a Szép versek antológiát, aztán ez is elmaradt. Ma meg hallgatom a verseket: rádióban, összejöveteleken, és vagy „átjön”, vagy nem. Ha megfogott, ha megértettem, ha úgy érzem, hozzám is szól, ha tudok azonosulni vele, jónak tartom. Ha a ritmusa, a rímei és a témája harmonizál, felemel, kitölt, magával ragad, mert művészi a költemény, akkor csodálatos élményt élek meg. Nem szeretem az erőltetett moderneket, az összefüggéstelen tartalmú szókapcsolatokat. Ezek megértéséhez nehezebb a ráhangolódás. Az alkotásban mindig látom, érzem az alkotót, a lelkét, az akarását, és az a csodálatos, amikor azonosulni tudok vele.

REGGELI IMA

Köszönöm Istenem,
hogy új nap virradt rám!
Add, hogy erőm legyen ma is
viselni terhemet, tenni dolgomat!
Hogy lelkemet áthassa a szeretet
és szétáraszthassam mindenkinek.

Mennyire vagy termékeny költő?

20 éves koromig 5 iskolai füzetet írtam tele több száz „versikével”. Ezeket számítógépre nem vittem, mert összegyűjtött, lejegyzett formában vannak. Csak néhány, sikeresnek mondható darabot publikáltam belőlük. Ezek után az elmúlt 47 év alatt írottakat (kb.500 db) gyűjtöttem össze, melyeket számítógépre vittem. Különösen az utolsó 3 év alatt írtam sokat. A természet változatossága, szépsége, harmóniája épp úgy megfog, inspirál, mint a diszharmónia, amivel gyakran találkozom. A mindenségbe olvadás, az átlényegülés csodálatos élményét élem meg, amikor kertemben, a virágaim közt pihenek: madárdalt, bogárkák zsongását hallgatom. Az írásaim mindig dátumozottak, érdekes az időbeni szóródás. Vannak hosszú idő-intervallumok, amikorról egyetlen írásom sincs.

JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉRE

Jaj-sikolyodat éj kékje itta,
Orkánként söpört át az éteren.
Zsibongó tömeg bambán bámulta
Elesett, roncsolt, vérző testedet.
Fájt – pillanatra, aztán vége lett.
Arcodat fényképek őrzik, szúrós
Tekinteted a szívekbe réved.
Távolba láttál, hittél, nem hittél!?
Ilyen jövőt reméltél e népnek?!
Lám itt a szebb jövő! S Te áldozat!
Aludd békétlen- békés álmodat!

VIRÁGAIM

Vázámban mindig van friss, nyíló virág.
Színesíti a benti félhomályt.
Fény-nyalábban sziporkázó szín-kavalkád
és illat árasztja el a szobát!
Már nem vagyok egyedül!
Mesélnek, hallgatom, értem őket!
Talán én is voltam egyszer virág?

SZERETET

A szeretet áradó, pozitív energia.
Átjár, boldoggá tesz, kitölt, felemel.
Adnod kell tovább, szerte mindenkinek!
S ahogy árasztod szét, úgy töltődsz tőle fel.
Sugározd hát a szeretetet!
Tedd boldoggá az embereket!

Közkinccsé tetted-e már írásaidat könyv formájában?

2012-ben, a 70. születésnapomra jelentettem meg magánkiadásban, kis példányszámban (családomnak, kedves ismerőseimnek) számítógépre vitt írásaimat Nyitott könyv vagyok (250 vers,162 old.), valamint Főnix (220 vers, 144 old.) címmel. Társszerzőként jelentem meg a Hétszínvirág című haiku gyűjteményben és a Te hozzád szólok című szerelmes versek gyűjteményében az IRKA zsebkönyvek sorozatban. Szerkesztés alatt van egy kötet az eddig kimaradt verseimből (kb.150), valamint egy Haiku, Waka, Haibun gyüjteményem is (waka: 5-7-5-7-7 szótagszámú, rímtelen japán versforma).

Mely irodalmi, vagy művészeti körnek vagy tagja?

Tagja vagyok a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, az Élhető Világ Társaságnak, a budaörsi Rímkovácsoknak, a Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubnak, a TAMA-nak és az Érdi Irodalomkedvelők Klubjának.  Esetenként látogatok más köröket is, pl.: I. kerületi Irka Kör, Fényes Tollazat Társaság, Cserhát Művészkör, Művészbarátok Egyesülete, Mozaik Művészpáholy, Táncsics Kör és Galéria.

Kreischer Nelly verset mond a 2012. decemberi Krúdy rendezvényen

Mióta fotózol és mit jelent számodra a pillanatok megörökítése?

Gyermekkoromtól fotózom, de az igazi nagy lehetőségek a digitális fényképezőgépek megjelenésével adódtak. 63. születésnapomra gyermekeimtől számítógépet, internet lehetőséget és jó szoftvereket kaptam, azóta a fotóimból power point prezentációkat és fantázia-képeket is készítek. Szeretem a természetet, a természeti jelenségeket és az embereket megörökíteni. A Picassa nevű szoftverrel meg lehet jeleníteni, kigyűjteni egy-egy személy összes rögzített arcát, ezekből montázsokat készíteni. Többször próbáltam megfogalmazni, mi a fotó lényege. Néhány haiku erről:

Maradt pillanat
a régen tűnt időből.
Fotokópia.
Egy rabul ejtett,
régen tűnt pillanat volt.
Fénykép emlékek.
A kép nem más mint
rabul ejtett pillanat,
elmúlt időből.

Elkapni, megragadni és örök életűvé tenni a pillanatot, mikor egy bogár leszáll, egy pille pihen egy sziromlevélen, egy arcról sugárzik az átélés, egy kézmozdulat beszél…A növények, virágok különböző életfázisaikban, különböző napállásoknál, hőmérsékletnél más-más arcúak. És az emberi szemek, arcok kifejezései mi mindent fejeznek ki! Ezeket a pillanatokat igyekszem rögzíteni.

Kreischer Nelly számítógépes fantáziaképe: A szem

Irodalmi vagy fotós munkásságodat elismerték–e már valamilyen formában?

Több helyi és országos irodalmi elismerésem van, többek között: Kláris Nívódíj II. fokozat (2012), Krúdy Kör Díszoklevele (2012), az Érdi Irka irodalmi-kulturális folyóirat versíró pályázatán I. helyezés, valamint Nívódíj, az Érdi Irodalomkedvelők Klubja haiku pályázatán II. helyezés. A Humanitas Kulturális Alapítvány Újpesti Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király utcai könyvtára által hirdetett országos irodalmi pályázaton Dicsérő oklevél. Napút évenkénti haiku pályázatán 2011, 2012, 2013-es években bekerültem a megjelentetettek közé. Fotós tevékenységem elismerése a Krúdy Kör Díszoklevele, továbbá számomra az a legfontosabb, hogy az antológiákban az írásaim mellett megjelentetik a fotóimat is.

KÉRDÉSEK

Életutunk spirális körökön
vagy ellipsziseken halad?
Vajon melyik irányba, hogy hiszed?
Az origótól táguló íveken,
vagy véletlen pontból indulva
csökkenő kerületeken?
Határa pont, vagy a végtelen?
Megállni hol lesz kénytelen?
Hol a véges lét megsemmisítő kapuja,
amit átlépve más a tér-idő kotinuuma?
Ott a táguló spirális pályán megy tovább,
és lesz a végtelen mindenség maga?
Vagy önmagába roskadva, megsemmisülve
egy fekete lyukban lesz örök energia?
Ahol, mint kohóban a vegyes anyag,
nemesedik, eggyé olvadva, és egyszer majd
szétrobbanva újra bebolyongja az univerzumot:
eljutva végül a ponthoz, ahonnan nincs tovább,
és a körforgás ismétli magát?

Kreischer Nelly: Kérdések

Kedves Nelly, köszönöm az interjút! Kívánok erőt, egészséget, kitartást! Írjál még nagyon sok verset, és örökíts meg olyan pillanatokat, amelyek talán soha vissza nem jönnek az ember életébe. Remélem, hogy a harmincéves Krúdy Gyula Irodalmi Körnek a rendezvényein sokszor elkattintod majd a gépedet.

Nagy L. Éva

2013. május 26.

Hozzászólások