Portrék és kőbevájt emlékek – Szellemi jelenlétünk Bulgáriában: Bahget Iskander fotókiállítása – 2015. szeptember 28-án késő délután Vidinben léptünk bolgárföldre. 155 évvel azután, hogy Kánitz Félix, a Balkán Kolumbusza Észak-Nyugat-Moesiában bolgárok lakta területre ért, és megkezdte Bulgária újkori feltérképezését. Három fős expedíciónk: dr. Bocskov Jordán, Bahget Iskander és jómagam célja jóval szerényebb volt: csupán a több évszázados magyar jelenlét képileg megörökíthető emlékeit kívántuk számba venni, újból feltárni, de így is követtük óriási elődünk nyomát.

Utunk első állomása Vidin, hajdani magyar nevén Bodony ősi vára és környéke volt, amely IV. Béla, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Kossuth Lajos emlékét őrzi. Lefényképeztük Belogradcsik robosztus, romantikus falait, a vár bejáratát, ahogy hajdanán ecsetjével Kánitz is megörökítette, aztán Kossuth Lajos egykori vidini lakóházát és a szabadságharcban hűséges társa, dr. Dunyov István szobrát egykori családi fészkében, Csiprovciban. Ugyanott Rilai Szt. Iván hajdanán Esztergomba hurcolt, majd visszaszármaztatott ereklyéit a város melletti monostorban. Bejártuk a Duna-menti Nikápoly várát és a csatamezőt, ahol 1396-ban a Zsigmond vezette keresztény csapatok élethalálharcukat vívták a muszlim hódítókkal.

Veliko Tirnovo fellegvárában felkerestük II. Endre lányának, Máriának lakhelyét, a vártemplomot, ahol frigyre lépett II. Iván Aszen bolgár uralkodóval, megörökítettük a palota romjait, az általa építtetett kolostori templomot és későbbi nyughelyét. Jártunk a dr. Dunyov István emlékét hirdető háromnyelvű emléktáblánál. Cservena Vodában a Szt. Mihály Arkangyal templom homlokzatába beépített sírkőnél leróttuk kegyeletünket II. Rákóczi Ferenc bujdosó fia, Rákóczi József előtt. Sumenben, a MAGYAR SZELLEMI JELENLÉT fővárosában a Kossuth múzeum és emlékmű, az örmény templom, a városi színház és a Konsztantin Preszlavszki Püspök Egyetem mind a magyar szellemiség elevenségét hirdeti. Igyekeztünk mindezt hiteles képekben ábrázolni.

Madarában a világörökségi listán szereplő, sziklába vájt lovast és a szobor feliratának megfejtője, dr. Fehér Géza tudós turkológus emlékét örökítettük meg. Várnában a Várnai Ulászló emlékpark minden magyar vonatkozása lencsevégre került. A Fekete-tengeri Szt. Vlasz kikötőjében Petőfi Sándor szobránál a végtelen víz volt a háttér, Szófiában pedig a pécsi Zsolnay gyárban készült sárga keramitkockák. Számtalan emlékmű és emléktábla mellett Nagy László 90. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezésekről készült képes riportokat Szófiában és Szmoljanban, és végül az újonnan megnyílt és kibővített Nemzeti Galéria épületében az állandó tárlat magyar műtárgyait környezetükbe ágyazottan láttatjuk.

A várak, házak, emlékművek mellett és mögött mindig látható az ember. Portrék sokaságán át vonultatjuk fel a magyar kultúrához, a magyar múlthoz és jelenhez kötődő művészek, írók, műfordítók, tudósok, üzletemberek, vagyis azon emberek arcmását, akik hozzánk, magyarokhoz kötődnek. Így lesz élő, eleven a képi világ, és alkot a táj és az emberi szellem egységet. Áttételes magyar vonatkozása van István atya, a bolgár „Csaba testvér” neveltjeinek és a II. világháborús Drávai csata veterán hőseinek is. A terepmunka sikeresen lezajlott több ezer km megtétele, több ezer felvétel elkészülte és újabb jegyzetek sokasága után. A válogatást itt és most tárjuk először a tisztelt nézők elé. Köszönet illeti mindezért a Balassi Intézetet, a Szófiai Magyar Intézetet, a Magyar Művészeti Akadémiát és a Kecskemét Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatot, mert támogatásuk nélkül a kiállítás nem jött volna létre.

 

Doncsev Toso