„Respektálják kérem ezt a jelenséget: Ez ember!” Tóth Menyhért fejei (portréi)) – Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből. Vízivárosi Galéria Budapest, 2019. január 10–30.

Megnyitó: 2019. január 10., szerda, 18 óra
Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész

A kiállítás kurátora: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Móra Ferenc-díjas muzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének vezetője

115 éve, 1904. január 2-án született Tóth Menyhért, a 20. századi magyar képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének alkotója. Alapvetően öntörvényű, mindig a saját útját járó művész volt, aki szándékosan sohasem törekedett arra, hogy az aktuális nemzetközi trendeket kövesse. „Szegénység, betegség, meg nem értés, magány volt része egész életén át. Nem az tartotta benne a lelket, hogy bízott tehetségében, nem a remény éltette, hogy felismerik a tehetségét, és elismerik művészete értékeit. Az ő világában nem a siker volt az értékmérő, hanem a munka, a neki adatott mondandó megfogalmazása.

Ezért nem változott meg az öregkori ünneplések idején sem; maradt, aminek indult: a festészeten keresztül az élet titkait kereső parasztfiú. “Mert a festészet Tóth Menyhért számára nem csupán önmegvalósítás, hanem megismerés, filozófia is volt.” (Németh Lajos) Tóth Menyhért művészetét csupán a hatvanas években kezdték el szélesebb körben felfedezni, megismertetni, s mélységében még ma is tart. Ennek egyik fő letéteményese, mindenekelőtt gyűjteményi téren, a Kecskeméti Katona József Múzeum, ahová 1974-től kezdve vásárlás, majd ajándékozás, végül 1981 után hagyaték útján került a többezres életmű mintegy kilencvenöt százaléka.

Az évfordulóra is emlékezve 2019. január 10. és 31. között a budapesti Vízivárosi Galériában rendezünk emlékkiállítást. A hatalmas múzeumi kollekcióból ezúttal Tóth Menyhért fejeiből (portréiból) mutatunk be egy szerény – 61 műből álló – válogatást. Kiállításunkon a hangsúlyt az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első két harmadában készül fej-sorozatára helyeztük, mivel azonban a téma mindvégig jelen volt a „miskei Anteusz” életművében, egy-egy alkotás segítségével az előzményeket, illetve a kései utózöngéket is érzékeltetni kívántuk.

Forrás: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész

 

 

Hozzászólások