Minden kedves olvasónknak áldott, kegyelmekben gazdag, szép húsvéti ünnepeket kívánunk!

Leonardo da Vinci: Utolsó Vacsora

MARÓTI DEZSŐ:
UTOLSÓ VACSORA

Húsvét volt, vacsora
Az úr asztalánál,
Tanítványok ülték körbe
A mécses világánál.
 
Fogadván hűséget,
Hőn szeretve vallák,
Jézus az ő uruk,
Soha el nem hagynák.
 
Mégis elárulván,
Bűnbe hullt szavakkal,
Gúnyos pörre adva,
A gőgös nagy urakkal.
 
Kimondták a törvényt,
Kimondták a vesztét,
Vállára akasztván,
Szenvedés keresztjét.
 
Járjunk hát Jézussal
Együtt a golgotán,
Imádkozzunk végig
Kínba hullt lábnyomán.
 
Ajánljuk fel lelkünk
Böjttel, bűnbánattal,
Kérjük a megváltót
Méltón, alázattal.
 
Legyen erős várunk,
Legyen menedékünk,
E vészjósló korszakban
Legyen segítségünk!


Hozzászólások