Úgy 45 éve, általános iskolás koromban láttam egy november 7-i kötelező mozizáson a Tarkovszkij által rendezett Andrej Rubljov című filmet.

andrei rublev

Nem is értem, hogy is lehetett ezt a filmet egyáltalán elkészíteni és bemutatni a kőkemény kommunizmus idején.
Akkortájt egy hangot nem értettem filmből. Csak a harangöntésre emlékeztem belőle.

tarkovszkijAztán a neten olvastam Tarkovszkijról, hogy milyen kálváriát járt meg ezzel az alkotásával. Alaposan megvágatták vele a filmet, de egy határon túl nem hagyta. Inkább altatta egy ideig és később egy új koncepció szerint megvágva engedte bemutatni.

Tarkovszkij karrierje 1962-ben kezdődött, ekkor forgatta az Iván gyermekkora című filmjét, mely rögtön hatalmas nemzetközi sikert aratott: a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó Arany Oroszlán-díjat kapta. A L’Unità hasábjain Jean-Paul Sartre méltatta filmjét. Az 1966-os Andrej Rubljov forgatása közben már érték őt atrocitások a szovjet belügyi hatóságoktól, alkotói szabadságáért élete végéig harcolnia kellett. A forgatás alatt ismerkedett meg Larisza Kizilovával, aki második felesége, és 1970-ben megszülető Andrej fia édesanyja lett. A filmet csak 1970-ben mutatták be.

Most megnézve a Rubljov filmet lenyűgözött ez a tarkovszkij-i világ. Az az 1400-as évekbeli történelmi háttér, a nagy orosz hidegek, az emberi nyomorúság olyan élethűen ábrázolt, hogy már szinte a nézőnek okoznak fizikai fájdalmat a szereplők testi-lelki gyötrődésének sebei. A táj és a benne élő emberek láttán mintha egy Bruegel-festmény elevenedne meg.

Andrej_Rubljov_film1

A film nekem arról szólt, hogy a rendező eggyé vált Rubljovval, s alkotói válsága egy volt Rubljovéval.

 

harangontes

A látványos harangöntésen túl – amely ipartörténeti kuriózum is lehet -, a harangöntő fiú hősies viselkedése készteti Rubljovot az önsajnálaton való továbblépésre és a valódi feladat felvállalására, többek között az oly nagyszerű Szentháromság ikon megfestésére.

 

(Szent) Andrej Rubljov (Андрей Рублёв), (1360 és 1370 között – Moszkva, 1430. január 29.) a legismertebb orosz ikonfestő.]Életéről nagyon keveset tudunk. Családnevének eredetkutatói szerint valószínűleg kézművescsaládból származott. Születésének valószínűsíthető időpontjára életének ismert adataiból következtettek. 1360 körül született Oroszország középső részén. Valódi keresztneve is ismeretlen, hiszen megvált tőle, amikor belépett a szerzetesrendbe, de valószínűleg ‘A’ betűvel kezdődőtt. 1370-1380 között egy moszkvai festőműhely (druzsina) tanulója lehetett. Egyes feltételezések szerint a nagyfejedelem udvari festője volt, és viszonylag idős korában lett szerzetes. Bizonyíthatóan hatottak rá az 1387-ben, a szerpuhovi Viszockij kolostorba Konstantinápolyból érkezett ikonok. Legkésőbb 1405-ben lett szerzetes Andrej néven, és a Moszkva környéki Andronyikov kolostor lakója lett. Az a kevés forrás, ami fennmaradt, bölcs, erkölcsös, engedelmes, alázatos és igen tiszteletreméltó embernek mutatja be.

 

S a szenvedésekkel teli fekete-fehér film kiszínesedik. Láthatjuk szinte nagyító alatt az ikonok apró részleteit is.

szentharomsag

 

Az ikon több, mint művészeti alkotás. Az ikon: hitvallás. Nem pusztán a Megváltó, az Istenszülő Mária, vagy a szentek képi ábrázolása, hanem Szent Pál apostol szavaival élve: az ábrázoltaknak a „másik létben” megjelenő formája. Az ikon ablakot nyit a „másik világba”: Isten országába.

Az ikon egyszerre ábrázolja a láthatót és a láthatatlant.
Az ikon hitvallás, és alázatra nevel. A felfelé figyelésre, arra, hogy mindent felülről kapunk, és mindenért hálával tartozunk. Az ikonfestők mindig is szent tettnek, és valamiféle titoknak tekintették munkájukat. Olyan eszköznek Isten kezében, amely a megtalált igazság közvetítője. Ez legyen az értelmes emberi élet és földi küldetés példája.
Mint ahogyan az ikonfestő névtelenségben marad, azért, hogy az üzenetet minél hitelesebben átadhassa, ugyanúgy kell keresnünk és teljesítenünk a mi magunk kapott szent küldetését, ott, ahova Isten állított bennünket egyenként.

(Részlet Firtl Mátyás megnyitó beszédéből: elhangzott a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban Monostory Viktória ikonfestő kiállításának megnyitóján, 2006. október 21-én.)

 

Andrej_Rubljov_adimir_deisis_big

Antalffy Yvette (kYVETítés.blog)

Hozzászólások