Testvéreink a szentek címmel jelent meg még a múlt században egy több szentet bemutató összeállítás. A kötetben a szentek életrajzát dolgozta fel a szerző, ezek terjedelme a középkortól napjainkig tart. Az életrajzokban különböző korból, különböző személyiségeket, hivatásokat, élethelyzeteket ismerhetünk meg. Ugyanakkor az egész könyvön egy kicsit átvonul az, hogy a szent valami rendkívüli lehetőség, adomány az ember számára az egyház életében.

Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! – Szent Máté evangéliumából

Ebben az evangéliumban Szent Máté arra biztat, hogy éppen az Isten országának és a jó hírnek a kifejtése, ami a keresztény élet egyik alapja. Az ember természetéből adódóan szeretné a jót megosztani. Az egyik sejtbiológus fejtette ki a rádióban, hogy a sejtek is kommunikálnak. Ha a sejtek rossz információt adnak egymásnak, akkor betegszik meg az emberi test, keletkeznek a rákos sejtek. Ha ezen a szinten is van egy kommunikáció, akkor nem csodálható, ha a lélek szintjén ez már elválaszthatatlan erővel kötődik az életünkhöz.

Amikor az ember keresi az igazságot, a keresés az Evangéliumban válik teljessé, s ha megtalálja az igazságot, azt tovább kell adnia. Nem elégszik meg azzal, ami csak egydimenziós létet ad, hanem keresi a természetfeletti létet.

Nagy Gáspár költő a Tudom, nagy nyári délután lesz című versében így fogalmaz:

Akkor a szeretetben kíméletlenül pontos
f o r g a t ó k ö n y v szerint megszólalnak
mind a négy égtáj felől a h a r s o n á k…
a tücskök…
Tudom,
emlékezetes, nagy nyári délután lesz,
s nem lesz idő m e g í r n i, l e f o r g a t n i ,
de mindenki – – – holt és eleven – – –
f ő s z e r e p l ő k é n t találkozik
a RENDEZŐVEL…

A Mindenszentek ünnepe hozzásegít bennünket ahhoz, hogy elmélyítsük a keresztény hit egyik alapvető igazságát, amit időnként elfelejtünk vagy különlegesnek tartunk, a “szentek közösségét”, amelyet a Hiszekegyben vallunk meg. Adjuk tovább a jó hírt egymásnak, jól kell kommunikálnunk embertársaink felé!

 

Görbe László piarista

 

Elhangzott a Kecskeméti Televízió Örömhír című adásában 2018. november 1-jén.

 

 

 

Hozzászólások