A Pálos rend az idén ünnepli fennállásának 750. évfordulóját. A rendalapító Boldog Özséb szerzetes volt, aki remeteként imádkozott az emberekért. Özsébet egy látomás sugallta a rend megalapítására. Látomásában apró lángokat látott, amik egymáshoz közeledve hatalmas, erős lángoszloppá olvadtak egybe. Ez a gondolat, az összetartozás gyümölcsöző erejének felismerése Özséb szerzetes szellemi öröksége számunkra a Pálos évforduló kapcsán is.

palos evfordulo

A jubileumi év megnyitója január 20-án volt a budapesti Szt. István Bazilikában. Itt Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-Budapest érseke mutatott be szentmisét. Ekkor láthatták először a bazilika előtt a „pálos buszt” az érdeklődők. A busz oldalán a PÁLOSAN SZÉP AZ ÉLET mottó áll. A jármű újszerű módon mutatja be a magyar alapítású rend történetét. (A Pálos évforduló jubileumi évében sok km lesz mögötte: Magyarországon kívül elmegy Erdélybe, a Felvidékre és Lengyelországba is.) A közös kulturális örökségünk egy szeletét tárja a látogató elé a kiállítás.

A képzeletbeli pálos útvonalat Papp Orsolya tervezte, a projektvezető és arculattervező Török Máté volt. A szervezők a kiállítás anyagát a krisztusi 8 boldogság köré csoportosították.

1. ”Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” – Beköszöntő.
2. “Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.” – Ide csoportosították a rendtörténet anyagát.
3. ”Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.” – Kegyképek, pálos címer vonzza magára a figyelmet.
4. ”Boldogok a szelídek, mert övék lesz a Föld”! – Ásatások fotói tárulnak elénk, valamint a tárlaton szinte folyamatosan szereplő Mistrál együttes felsorolja időmértékes verselés formájában kb. 70 olyan település nevét, amelyek a pálosokhoz köthető múlttal rendelkeznek.
Ennél a pontnál látható a Festetics-kódex, a legszebben díszített magyar nyelvű kézirat, amit pálos atyák készítettek Nagyvázsonyban Kinizsi Pál feleségének.
5. ”Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” – Pálos alkotókat ismerhetünk meg ennél az állomásnál, hitszónokok, költők, szobrászok, zeneművészek, irodalomszervezők mintegy 12-en gazdagítják a magyar kultúrát.
6. ”Boldogok, kik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”
Ennél a pontnál ismerhetjük meg a rend mártírjait, üldözöttjeit, – nagyon sokan voltak, – s azokat is, akik titkon tettek fogadalmat. Egyik legismertebb név közöttük az Alvincon megölt Fráter György.
7. ”Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.” A látogatók itt magukévá tehetik a „lelki adoptálás” gondolatát egy magzat „lelki” örökbefogadásával, akit ezentúl imájukban hordoznak. A technika segítségével érintőképernyőn Boldog Özséb életútját követhetjük nyomon.
8. ”Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” – Ez a rész arról tudósít, hol voltak és hol vannak zarándoklatok.

palos evfordulo
A buszon végighaladva több ”Hangpont” segítségével gyönyörködhetünk a Mistrál együttes csodás, lélekemelő zenéjében. A busz legutóbbi állomása július 5-én a borsod megyei Sajólád volt. Számos helyi lakos és vendég – lévén éppen búcsú, – látogatta meg az autóbuszt, s gazdagodott a látottak, hallottak befogadásával a Pálos évforduló kapcsán. Az alkalom lehetőséget adott a közös ünneplésre, hiszen Demokritosz mondja: Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül.

A házigazdák törekedtek arra, hogy a buszon látottakon kívül nyomtatott formában is megörökítsék az eseményt. Méltatták az egykori helyi pálos kolostor most felkutatott szerzetesének, Csúzy Zsigmondnak az életútját. /Hamarosan megismerjük az ő életútját is. /(Ládi Körkép – ünnepi különszám, a munka Farkas Ferenc helytörténet-kutató tollából származik.) A látogatók újra megtapasztalták a közösségi lét örömét.

palos evfordulo

„A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája… Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja magát velük, és tudja magáról, hogy mindenkor az ő szellemükben cselekedett.” Thomas Mann

Ha tehetik, ne hagyják ki a megtekintés lehetőségét! Rendhagyó élményben lesz részük.

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Korábbi kapcsolódó cikkünk:

400 éves a Piarista Rend – A kecskeméti piaristák is ünnepelnek

 

 

Hozzászólások