A karácsonyfa alá kívánkozó, a középiskolásoknak, érettségire készülőknek, a történelem iránt érdeklődőknek hasznos könyvet mutat be a Könyvajánló. Weninger Endre: Magyar miniszterelnökök gróf Batthyányi Lajostól Antall Józsefig című könyvét. 

Mottó:
“Az olvasás semmi nem egyéb, mint mívelt, tanult emberekkel való társalgás!” (Dolinay Gyula)

miniszterelnokok

Mit is tudhatunk a miniszterelnöki funkcióról? Magyarországon az első felelős kormányt (a mai szóhasználattól eltérően) minisztériumnak nevezték. V. Ferdinánd király 1848. március 17-én nevezte ki miniszterelnöknek gróf Batthyány Lajost.

Jelenleg Magyarország alaptörvénye szerint a magyar kormány vezetőjét a mindenkori köztársasági elnök kéri fel kormányzásra, és az országgyűlés abszolút többséggel választja meg. A miniszterelnök tesz javaslatot a kormány tagjainak személyére, és a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket. A miniszterelnök vezeti a kormány üléseit, és felügyeli a kormány által hozott rendelkezések végrehajtását. A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját.

Batthyányval kezdődik azoknak a magas közjogi méltóságoknak a sora, akik immár több mint százötven éve a mindenkori magyar kormány élén álltak. Ezek a személyiségek tehetségük, felkészültségük, szorgalmuk, vezetői képességeik miatt kerülhettek a magyar nép élére.

A szerző tetteik mérlegének megvonásával állítja elénk, veszi szemügyre életútjukat, tevékenységüket, benne a magyar minisztertanácsban, a képviselőházban, a jogalkotásban, a kül- és belpolitikában betöltött szerepüket.

A magyar miniszterelnökök bemutatása során mindvégig arra törekedett, hogy a népszerű, olvasmányos mű tartalmazza a tudományos kutatás mai eredményeit is, és hogy az illusztráció közelebb hozza az olvasóhoz a miniszterelnökök személyiségét.

Ez a munka nem köztörténeti áttekintés, inkább életrajzgyűjtemény. Kronológiai sorrendet követ, szerkezete is eszerint épül fel. Az adatgazdagságára nem lehet panasz. Találunk napra pontos tényeket, ami segíti az életrajz megértését. Nem érheti kritika a szerző arányérzékét sem, hiszen nem mindegy, hogy olyan miniszterelnökről beszélünk, aki sorsfordító időszakban, huzamosabb ideig állt az ország élén, vagy olyanról, aki „boldog békeidőben”, esetleg még akkor is csak epizodistaként.

A szövegek szinte teljes életrajzok, azonban legnagyobb súlyuk minden esetben a hivatalban töltött időn van. Ez persze könnyebb olyan politikusok esetén, akik valóban parlamentáris korszakban álltak az ország élén. Nehezebb olyanok esetén, akiknek időszakában az országot elsősorban nem a Parlament és a kormány, hanem a több névváltozáson áteső kommunista párt vezette. Rákosi Mátyás, Kádár János vagy Nagy Imre esetében például a miniszterelnökség periódusa jóval szűkebb annál az időszaknál, mint amit az irányításban valójában töltöttek – ezt követi a róluk szóló szövegek súlyozása is.

Érdekes egyben látni az ország élén 1848 óta álló politikusok életrajzait, tevékenységét. Az 1848/49-ben az ország élén álló Batthyány Lajos és Szemere Bertalan pályájára értelemszerűen a szabadságharc nyomta rá a bélyegét. A dualizmus korszakában hatalmon lévők esetében a birodalmon belüli és az ellenzékkel szembeni egyensúly keresése jellemezte a miniszterelnököket.

Az első világháború végén konstans – és sajnos sikertelen – válságmenedzsment figyelhető meg. A Horthy-korszakban a sokkból feléledés, majd a II. világháború miatti fokozatos kényszerpályára kerülés, a mozgástér drasztikus leszűkülése domborodik ki. Az 1945 és 1989 közötti korszak az erősen korlátozott szuverenitás, a Szovjetunió érdekeinek maximális, kötelező figyelembevétele jellemzi.

1989 óta viszont a globalizált világtól függés, az abba beilleszkedés, az abban érvényesülés kényszere rajzolódik ki a sorok között. A szerző igyekezett minden politikus pályáját objektívan ismertetni. A szöveg nem lett száraz, számunkra is olyan összképet nyújt, aminek megismeréséhez egy kötetben ritkán van lehetőségünk.

miniszterelnokok

A kötet illusztrációi jól illeszkednek a mondanivalóhoz. Antalffy Yvette digitális grafikáit ismerhetik meg a könyvből. Dicséretet érdemel a szerkesztő is… A WING Kiadó adta ki a könyvet.

Az igényes tartalommal készült könyvet jó szívvel ajánlom minden olyan érdeklődőnek, aki szeretne többet megtudni Magyarország miniszterelnökeiről, és érdeklődése nem merül ki annyiban, hogy felüsse valamely internetes lexikon vonatkozó rövid szócikkeit.

Megrendelhető: Weninger Endréné – E-mail: werzsi. werzsi@gmail.com – Facebook

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Beszámoló a könyv bemutatójáról