2011-ben teljesült leányom régi álma: eljutott Hawaii-szigetére, amely az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállama 1959. augusztus 21. óta. Földrajzilag elkülönül az amerikai kontinenstől, lényegében egy Polinéziához tartozó szigetcsoport a Csendes-óceánon. Fővárosa Honolulu.

A csodálatos természeti kincsek mellett alkalma volt megismerkedni egy maroknyi kis közösséggel, akik hazánktól távol őrzik magyarságukat, védik, ápolják közös hagyományainkat. Nagy-nagy szeretettel fogadták őt a Magyarok Házában, ahol nem egyszer elszavalta Kovács István József és az én verseimet, amellyel óriási sikert aratott.

Ott ismerkedett meg a Makk családdal. Magyarországon keveset tudnak a híres festőművész családról. Makk Imre, vagyis Americo Makk 1927. augusztus 24-én született Magyarországon, és a Pannonhalmi Apátságban élt, ahol édesapja, Makk Pál a bencés kolostor pénzügyi ellenőreként dolgozott. Édesanyja Samoday Katalin volt.

Imre huszonegy évesen, 1948-ban meghívást kapott Olaszországba, ahol különböző városokban tanulhatott. Budapesten, a Képzőművészeti Főiskola harmadik évfolyamát éppen befejezte, és kitüntetéssel vizsgázott. Akkoriban senki sem hagyhatta el az országot. Végül hat hónapi ügyintézés és huzavona után engedélyezte a hatóság az utazást. Rómában a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait.

Itt találkozott Éva Holusával, akit feleségül vett. Éva Párizsban tanult festészetet, ahol a Művészeti Akadémián „summa cum laude” minősítéssel végzett. Sorsszerű volt a találkozása Makk Imrével, a két fiatal festőművész Rómában kötött házasságot.

Majd Brazíliába költöztek, az ottani kormány festőművészei lettek. Éva és Imre 15 katedrális és számos bazilika freskóját készítette el. Majd a Művészeti Akadémia professzoraivá avatták őket. A brazil történelem legfontosabb korszakait, eseményeit 18 festményen ábrázolták.

Tizennégy évi boldog élet után kommunista forradalom tört ki Brazíliában, így innen az Egyesült Államokba utaztak. 1962-ben érkeztek New Yorkba, Imre azonban itt nem tudott megszokni, ezért Honoluluban telepedtek le.

A művészházaspár portréfestőként is elismert. Americo Makk kétszer is megbízást kapott, hogy portrét fessen az Egyesült Államok elnökéről. 1979-ben Jimmy Carter, 1984-ben Ronald Reagen arcképét festette meg. A Vatikán számára elkészítette Mindszenthy bíboros portréját. Eva Makk Kyoko Osano japán hercegnőt és a Reagen házaspárt örökítette meg.

A sikeres és híres házaspár 13 hatalmas festményt adományozott a Magyar Hadtörténeti Múzeumnak, amelyek a magyarság legfontosabb sorsfordulóit ábrázolják a Honfoglalás óta. A pozsonyi csatát bemutató monumentális festményt ünnepélyes keretek között adtak át a Hadtörténeti Múzeumnak. Ebből az alkalomból a Makk házaspár miniszteri kitüntetést vehetett át 2010. május 20-án Dr. Holló József ny. altábornagytól, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójától.

A Makk családnak Honoluluban egy csodás háromszintes villa az otthona. A família tagjai a világ öt különböző részén látták meg a napvilágot. Makk Imre, vagy ahogyan külföldön ismerik Americo, Magyarországon született. Felesége, Éva Etiópiában (vagyis Afrikában), a fiuk Americo Bartholomew Dél-Amerikában. Americo Bartholomew felesége, Mogyoródi Sylvia Kanadában, kislányuk viszont már Honoluluban jött a világra. Sylvia Makk szintén festőművész, valamint társtulajdonosa és igazgatója a Makk Stúdiónak. Alexandra – Imre és Éva unokája – már nem a művészi pályát választotta, ő a gazdaság felé orientálódik.

Leányom nagyon jó barátságba került a családdal, de különösképpen Sylviával. Éva asszony csak néhányszor járt Magyarországon, de tökéletesen beszéli a magyar nyelvet. Elmondta, hogy bármerre is jártak a világban 50 éves külföldi tartózkodásuk alatt, szívükben és lelkükben örökre magyarok maradtak.

Amikor kikísérték a lányomat a repülőtérre, arra kérték, hogy keresse meg és tekintse meg az általuk Magyarországnak adományozott festményeket. Nagyon szeretnék, ha minél többen tudnának a Makk család munkásságáról és magyar hagyományokat őrző tevékenységéről, amelyet az Egyesült Államokban fejtenek ki.

Nagy L. Éva