2015. március 5-én, egy szombat délutánon azért jöttek össze a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének tagjai és ismerősök, barátok, hogy megismerkedjenek Magyar Gyuláné Takács Etelka izsáki költő verses kötetével, mely két sokatmondó címet visel: Tenyered ráncaiban – Szirmok a szélben.

 

tenyered2

 

Kovács István József, a Baráti Kör elnöke mutatta be a Tenyered ráncaiban című kötetet:
Már a kötet címe is meghatározza a tartalmat, és utal arra, hogy a versek alkotója bizonyára az érettebb korosztályhoz tartozik, és valószínűleg nő. A Szirmok a szélben alcím ezt az érzést támasztja alá. És ez valóban így is van. Etelka versei érzékeny, sziromfinomságú női lélekre vallanak. Nem csak az értelemre hatnak, de a lélek mélységeibe is behatolnak.

 

Sziromként

Csak bámészkodom, nem mozdul a szám,
a fényben angyalok ünnepelnek,
s te rám ragyogsz parányi percre tán,
szirmok bomlanak, szirmok repülnek.

Szélbe szórt virág itt lenn az ember,
fénybe vesző, repülő szirom;
megtapadna tán szent félelemmel,
mert lelke a te lelkeddel rokon.

De akaratát erőd sodorja,
csak vágya van, fájó kíváncsiság,
már, ha ereje megállni volna,
talán kellene az egész világ.

Sziromka, könnyű Isten-lehellet,
volna még álma két sóhaj között,
de te tovább röpíted a lelket,
nem feleselhet, ha testbe öltözött.

Sodrásában, ha egyszer megállhat,
tehetetlen a tenyeredre tapad,
látod álmát a tépett virágnak,
álmok a szirmok, s mind lehullanak.

Szánod, szereted, ráteszed az ujjad,
újra röpíted, a világba dobod?
Az angyalok imádkozva súgnak:
A vágytalanok százszor boldogok.
2010. június 7.

 

tenyered3

Etelka saját versét mondja

Ha nem tudnánk, hogy első kötete ez Etelkának, az elolvasás után ezt nem is hinnénk el. Hiszen egy beérett, letisztult, hiteles és veretes költészet ez, mely egyben életműnek is tekinthető. Reméljük, lesz még folytatása. De az biztos, és felelősséggel kijelenthetem, hogy az én ismereteim szerint megyénk legjobb 10 költője közé sorolja és rangosítja ez a kötet Magyar Gyuláné Etelkát. Bizonyságot ad arról is, hogy az izsáki homokon nemcsak jó bort adó szőlők teremnek, de szívet-lelket melengető, remek versek is.

 

tenyered7

 

Tetézi Lajos főszerkesztő így méltatja M. Takács Etelka verseit a kötet előszavában:

„Magyar Gyuláné első önálló verses kötetének versei csendes fohászok a világot „tenyerének ráncába véső” és óvó Istenhez, és önvallomások hitről, földi létezésről. Lapozgatása gazdagító élmény minden lírát kedvelő olvasónak. Egy ösztönös művész szigorú hit és erkölcsi alapokon nyugvó világába kapunk bepillantást, aki a „fentről” kapott „talentumokkal” jól sáfárkodik, s közülünk valóként helyettünk is megfogalmazza mindazt, ami fontos ahhoz, hogy tartalmas, emberi életet éljünk: hit, alázat, tisztelet és elődöknek, egymásnak, fogékonyság a szépre és a jóra, hiszen: „…éhes a lélek a Szépre”.”

A kötet szerkezetéről és tartalmáról: 215 vers 302 oldalon két nagy ciklusban egymáshoz fűződik a szerkesztésben.

 

szabo kati3

kokeny eva

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngyösi Szabó Katalin és Kökény Éva versmondók

I. ciklus: Tenyered ráncaiban – A hitről, a szeretetről, a költői elhivatottságról, a szerző kötődéséről, ars poeticájáról, töprengő filozofikus lelki életéről, az élet- és az emberszeretetéről szólnak az itt található versek. Meghatározó érzékkel domborodik ki a föld, a szűkebb haza iránti szeretet. A paraszti életforma bemutatása olvasható a „Farmer” vagy az „Arcod verejtékével keresd” című versekben. Ez utóbbi elhangzott Sinkovits Imre tolmácsolásában az Agrárszakemberek aratási ünnepén.

 

„Arcod verejtékével keresed…”

„Arcod verejtékével keresed,
ameddig élsz, kenyeredet.”
Hogy e rendelést betöltsem,
volt egy parányi barna földem.

Azt túrtam vassal, túrtam kézzel,
míg megöntöztem verejtékkel.
Nem volt fontos földszínű testem,
a küzdelemben térdre estem.

„Arcod verejtékével keresed,
ameddig élsz, kenyeredet.”
Volt szenvedés, s volt néha böjt,
de vigasznak ott volt a föld.

Aztán Keleti szelek jöttek,
s elvitték talajom, a földet!
A tenyérnyit, amelyen álltam,
szigetem a tengervilágban.
…………………………….

(Részlet)

 

tenyered5

A háttérben Ferenczi Fanna – Etelka hozzá is írt egy verset reá emlékezve

II. ciklus: Szirmok a szélben – Négy témát dolgoz fel, ennek alapján vannak személyiség-versek, családversek, társadalmi versek, szerelmes versek. Vannak még az előző két részből un. Kimaradt versek, amelyek nagyon jó, hogy bekerültek mégis. Például nagy kár lett volna, ha a Sárfehér nyelvén című vers kimaradt volna, hiszen a jellegzetes izsáki szőlő- és borkultúrához való vonzódását mutatja be. Ebből a ciklusból csendül ki lokálpatriotizmusa is, mely kötődését és ragaszkodását mutatja szülővárosához, Izsákhoz, az izsáki tájhoz, a híres Kolon-tóhoz.

 

benedek

K. Szabó Benedek Aranykoszorús versmondó

„A te fiaid” című verse a mai Európában fellelhető társadalmi-politikai problémákat említ. A „Törvény – Igazság” című vers érintett meg talán a legjobban – nyelvezetében, dallamában, mondanivalójában, formájában, tartalmában.

 

Törvény-Igazság

…………………………

Ember, ki az igazságot keresed,
méltóságot, tartást, elég kenyeret,
törvényeken botlasz, s el nem fogadod,
mérlegelsz, a te igazságod-e a nagyobb.

Mert a nagy igazságot vagy nem ismered,
vagy elfeledted, ha tudtad: Istened,
Aki rejtve, fényesen fölötted áll,
az Ő szívdobbanása a szabály,

A mindeneken áthatoló, éles,
az Ő igazsága a te törvényed!
Ha azt elhagytad, ne csodálkozz tehát,
hogy elveszted a szíved s a hazád!
(2006)

(Részlet)

 

eva-gyuri

Őze Éva és Szecsődi György megzenésített verseket adtak elő

Gratulálunk Magyar Gyuláné Takács Etelkának nagyszerű életmű-kötetéhez. 2016. április 19-én lesz 80 éves. Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk neki, hogy még tovább tudja írni nagyszerű verseit valamennyiünk örömére!

 

sara

szalai sanyi

 

 

 

 

 

 

 

Szeli Sára versmondó – Szalai Sándor 

 

A fotókat Kiss András fotóművész készítette, aki a közelmúltban rangos kitüntetést vehetett át. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége Életműdíjat adományozott neki, mert életpályáján a fotóművészet szakmai, közéleti és társadalmi területén kiemelkedő munkát végzett. Gratulálunk neki sok szeretettel!

 

kiss andras2

 

 

Kovács István József

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

 

Hozzászólások