„Aranyos megint szép lesz” – Szentírás olvasótábor – Aranyossziget 2019. 08.11-16. között – „Ne menj, ne indulj semerre, kérlek, / Itt nőhetsz égig, itt érnek fények.” 

Magyar vagyok című versem gondolatai ráirányítják a figyelmet az aranyosszigeti Szentírás olvasótábor törekvéseire. Fény: hit, anyanyelv-ápolás, kultúra, hagyományok, melyekkel „égig érünk”. Megmaradásunk záloga ez, általuk erősödünk őseink földjén. Ezekkel a célokkal indult el a megvalósulás útján a Szentírás olvasótábor.

Az Aranyosapáti Görög Katolikus Egyházközség képviseletében Kocsis István atya mert nagyot álmodni, amikor a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökével, Nick Ferenccel karöltve Életminőség közösségfejlesztés pályázat útján célul tűzték ki a vidéki térségben és határon túl élő gyermekek ismereteinek, erkölcsi, esztétikai nevelésének fejlesztését, bibliai példabeszédek értelmezését, gyakorlatba történő átültetését, egyházközösségekhez fűződő kapcsolatok erősítését, az együttműködés készségének fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltésének bemutatását.

Ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a tábori élet. Ezt követően délelőttönként a bibliai történeteket történelmi korba helyezve, földrajzi információkkal kiegészítve ismerhették meg a gyerekek. Ebben nyújtott nekik nagy segítséget Kocsis István tisztelendő, Danku Mónika és Kállay Karola hitoktatók.

Az általam (Máté Istvánné Orosz Margit) szervezett és irányított interaktív könyvbemutatók, drámapedagógiai játékok, vetélkedők pedig a fiatalok szórakozása mellett az anyanyelvi kultúra ápolását, az etikai, esztétikai nevelést erősítették. A készségfejlesztő drámajátékok a gyermeki tapasztalatokra építve újragondolkodtatták a történeteket, és fejlesztették a készségek különféle területeit.

   

A kreatív játékkészítések mellett Furulyás Lászlóné és Danku Mónika vezetésével a kézműves foglalkozások nyújtottak nagy örömet az ügyeskedőknek. A gyerekek a saját kezűleg készített tárgyakkal meglephették családtagjaikat. A programot színesítette a vándornyomdászat bemutatása, amely nagy sikert aratott a tábor lakói körében.

   

A hagyományozók a honfoglalás korát elevenítették föl íjászattal. A szabályok megismerése után a gyerekek is kipróbálták ezt az ősi fegyvert. Régi hagyományok keltek életre Jusztus Józsefné, Mariska néni meséi, történetei által. Ugyancsak a hagyományok ápolása kapcsán tapasztalhatták meg fiataljaink a kovászkészítés, a kenyérdagasztás és a kenyérsütés módját. A nemzetközi gyermektábor utolsó napján elkészült az új kenyér, a természetben megnyilvánuló hittétel szimbóluma.

A kultúránkhoz, irodalmunkhoz kötődő sok szép kirándulás, múzeumlátogatás élményekben gazdagított mindannyiunkat. Többek között jártunk Szatmárcsekén, ahol leróttuk tiszteletünket a Kölcsey-emlékmű előtt, megtekintettük a Móricz Emlékházat, felidéztük nagy írónk szellemiségét. Megcsodáltuk Petőfi fáját.
A mindennapos közösségi játék, mint a gyermeki lét gyönyörűsége, bearanyozta a gyermekek mindennapjait.

A tábor utolsó napján az emléklaposztás és az ajándékozás előtt a fiatalok élménybeszámolót tartottak „Mi történt a héten?”- gondolat jegyében, melyek a köszönet, az öröm szavait fogalmazták meg. Mi pedig reméljük, hogy a „mag jó földbe hullott, és sok termést hoz”.

 

Orosz Margit költő

 

 

Hozzászólások