Valamikor 2010-ben nyílott az ablak, ami az irodalom, a költészet keskeny ösvényére nézett. Drotleff Zoltán rálépett erre az útra, amin azóta is hittel, sikeresen halad előre.

A Montázsmagazin már 2014-ben bemutatta a költőt. Az interjúban sok mindent megtudhattunk róla: gyermekkoráról, családjáról, irodalmi pályafutásáról, lelke finom rezdüléseiről. A beszélgetés óta eltelt öt év eredményeiről, új köteteiről kérdezem Drotleff Zoltánt, Váci Mihály-díjas költőt.

Kedves Zoltán! Néhány mondat erejéig tekintsünk vissza a 2010 és 2014 közötti időszakra!

Nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, ezért röviden igyekszem összefoglalni ezt az időszakot. 2010. május 25-én feleségem, dr. Szlány Judit fogszakorvos elvirágzott ebből a világból. Ez a nagy bánat indított el az irodalom akkor nekem igen fájdalmas zarándokútján. Először menekülési útnak tekintettem, mert hirtelen nem tudtam mit kezdeni a rám zúduló bánatlavinával.

Később, ahogy enyhültek terheim szorításai, kezdtem felfedezni benne a gyönyörűséget, és egyre inkább magaménak éreztem, részemmé vált, olyan szerves résszé, amely nélkül már nem tudnék létezni!
A haláleset után sokat imádkoztam Istenhez, mutasson valamilyen utat, amelyen hasznossá tudom tenni magam, s íme, később döbbentem rá, hogy az irodalom az az út, amivel megajándékozott!

2012-ben feleséged halálának második évfordulóján jelent meg az első könyved Téli virág címmel, amit aztán sorra követtek a köteteid. Ha jól emlékszem, a 2014-es évet hat könyvvel zártad.

2014-ig megjelent könyveim a megjelenés sorrendjében:

Téli virág (Accordia Kiadó) 2012.
Dinka Hanna (Accordia Kiadó) 2012.
Tán igazak álmaim (Rím Könyvkiadó) 2013.
A Szeretet ösvényein (Accordia Kiadó) 2013.
Hanna hol vagy? (Accordia Kiadó) 2014.
Lepréselt virágillat (Rím Könyvkiadó) 2014.

Itt szeretnék köszönetet mondani boldog emlékű barátomnak, dr. Balázs Tibornak, az Accordia Kiadó igazgatójának, hiszen hosszú, eredménytelen próbálkozások sorozata után Ő fedezett fel, és figyelt fel rám, általa kerülhettem be az irodalmi vérkeringésbe!

Mi történt azután? Hány kötettel örvendeztetted meg olvasóidat?

Ezek után mozgalmasabbá vált életem, kezdtek beérni az előző éveim munkái, erőfeszítései. Egyre több helyen mutatkozhattam be, és talán a siker sem maradt el. 2014. december elseje nagyon fontos változást hozott életembe. Először találkoztam egy közös ismerősünk születésnapi rendezvényén jelenlegi párommal, B. Marikával. E találkozás igen felszínes és átlagos volt, bár mindkettőnkben valamilyen megmagyarázhatatlan nyomot hagyott.

2014. december 19-én véletlenül – bár véletlenek nincsenek – találkoztunk a fehérvári püspökség adventi udvarában, ahol én ilyenkor mindig mesekönyveket szoktam eladni. Egy általam is ismert barátnőjével volt ott Marika, s mint amolyan alkalmi könyvárus, ajánlottam nekik is könyvet. A SZERETET ÖSVÉNYEIN című kötetemet. Marika megvette, dedikáltam Neki és elbúcsúztunk…

Ezután nagyon sokáig nem tudtunk egymás hollétéről, mígnem sógornőmnél voltam beteglátogatóban, és nála találkoztam Marika barátnőjével, aki a könyvvásárnál vele volt. Örömmel közölte, milyen jó, hogy összefutottunk, mert Marikának egy másik barátnője is szeretne egy ilyen könyvet. Nem részletezem tovább, valahogy így kezdődött…

Ezáltal ajándékba kaptam egy új Múzsát, aki a költészetemre is döntő befolyást gyakorolt! Azóta kölcsönösen segítjük egymást életünk alkonyán. A gondviselés újabb csodája Ő…

Az utóbbi öt évben megjelent könyveim a megjelenés sorrendjében:

Az iránytű (Accordia Kiadó) 2015.
Hannánál (Accordia Kiadó) 2016.
Bezárt csillagok közt (Rím Könyvkiadó) 2016.
Szeretve élni (Rím Könyvkiadó) 2018.
Voltam, vagyok, leszek (Rím Könyvkiadó) 2019.
Voltam, hogy legyek (Rím Könyvkiadó) 2019.

Változott a stílusod az utóbbi időben?

Természetesen kibővült az öregedő szerelmi lírával új Múzsám hatására. A többi téma maradt ugyanúgy. Mások mondták, hogy igen gazdag a témaválasztásom. A köteteimet is igyekszem úgy összeválogatni, hogy változatosak legyenek.

Mely témák inspirálnak írásra? Van kedvenc versformád, műfajod?

Témavilágok:

1.
HAZASZERETET:

Hogy miért fontos a hazaszeretet számomra? Hiszen magyarnak születtem, habár igazából székelynek vallom magam, de ők is igaz magyarok… Van egy csodálatos anyanyelvem, melynél színesebbet, logikusabbat nem lehet találni e földkerekségen, melyet itt e hazában szívtam magamba az anyatejjel. Itt vagyok itthon. Ha bárhol jártam e világban, egy idő után mindig visszavágytam, nem volnék képes máshol élni!

Drotleff Zoltán: NINCS EME FÖLDÖN…

Nincs eme Földön még egy ország,
amely önmagával határos…
Nem volt e bolygón még egy Nemzet,
melyen sorsa már oly rég tapos…

Sosem történt meg még e földön,
hogy egy országot körbenyírtak,
levágták zöldellő ágait,
ahol a szép virágok nyíltak…

Csak törzse maradt egymagában,
csonkjaiból sok, bús könny pereg,
s a lenyírt ágak sokaságát
Trianon a múltba temette…

S hiába hajt ma új virágot
a barátság tiszta útjain,
nem felejt a gyűlölet, s a múlt,
csak átok ül kitárt karjain…

Az nem lehet, hogy egyetlen nép
hordozza világunk bajait,
testünk levágott végtagjai
szórják ránk a végzet hamvait…

Ébredj fel végre Európa!
Békejobbot nyújt feléd e nép,
bár nem ártottunk neked soha,
de jogos létünk lett itt a tét!…
(2014)

Ez a költeményem a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének országos jeligés pályázatán bronz helyezést ért el.

2.
ISTENHIT:
Ha nézem e csodálatos természetet, benne az életet, az embert, ez mind maga a csoda, amely számomra mást nem is mondhat, hogy ez magától nem jöhetett, jöhet létre!
Valamilyen nálunk hatalmasabb lénynek kell léteznie, aki mindezt létrehozta, gondozza, fenntartja. Ezt a valakit hiheti Buddhának, Allahnak, Mohamednek, vagy Anyagnak az ember, de nekem a Teremtő Isten! Az én szívembe biztosan, de hiszem, mások szívébe is bele van írva a halhatatlanság csírája, vágya, mely nélkül nem sok értelme volna e földi létnek, mely homályból indul és sötétbe érkezik, bármilyen fényesen csillogott szivárványos íve…
Ily módon ez egyik alapkérdése egész életemnek…

KUTATOM A CSENDET…

Kutatom a csendet,
oly bársonyos, meghitt…
Közepében lelem
a beszédes semmit…

Járom birodalmát
nesztelen lábnyomon,
hallom némaságát,
s éberen álmodom…

Bár egyedül vagyok,
mégis társra leltem!
Halk visszhangot hallok….
Tán rezonál lelkem?-

Szeretet hangolja
észrevétlen csendben,
s oly némán azt mondja:
Itt van minden bennem…

Hit, remény, szeretet
eggyé válik itten,
s átjárja énemet…
Rám talált az Isten!-
(2014)

3.
ÉLETSZERETET, TÁJ:
Hiszem, hogy mindenkinek, ki erre a világra született, valamilyen küldetése van. Úgy gondolom, hogy e küldetést, mit ajándékba kaptam, szeretném tehetségemhez mérten a legjobban teljesíteni, mely küldetés az ember szeretete. Örömszerzés e gondterhelt, búval bélelt világban. A költészetem által megmutatni, felvillantani értékeket, szépséget, vigaszt nyújtani a bánatban.
Ez bonyolult, nehéz feladat, hivatás, s amikor valamilyen nehézségbe ütközöm, mert sokszor előfordul sajnos, akkor fordulok az általam rajongásig szeretett természethez, ahol mindig megnyugszom.

JAJGAT AZ ÉLET

Mély szegénység átüt az életen,
mint lázrózsa, úgy ég a fák alatt…
Önmagába fordul a Végtelen,
ne lássák, hogy szeméből könny fakad!

Megtört szívekben fakó érzelem
céltalanul esdő kezeket nyújt…
Te vak világ! Oly régen éhezem!-
De segítség gyanánt osztják a gúnyt!

E becsapott, szenvedő csontsereg,
ki, mert megszületett, azért vétkes…
Boldogság álomképén ténfereg!-

A horizont mögött halál lépked,
egy új világ, mi ennél „fényesebb”,
hol csak pénz csillog, s jajgat az élet!-
(2015)

4.
SZERELEM:
Két szerelmi világom van:
A fiatalkori, mely csodálatosan nyíló virághoz hasonlított, és viszonylag korán porba hajtotta illatos fejét feleségem elvesztésével. A másik az érett, öregedő szerelem, mely életünk alkonyán, mint a lenyugvó nap bíborfátyla borult ránk, és élvezzük melengető sugarát. Ez hatalmas ajándék ebben a korban, hogy egymást inspirálva, lázban égve segítjük kibontakozásunkat.

ÖREGEDŐ SZERELEM

Túl vagyok boldog éveken!
Mi maradt mára énnekem?
Egy vágy, mi csupán érzelem,
szép, öregedő szerelem…

Egy érdes, csontos simogatás,
kis csendbe foszló könyvfohász,
még lázasan küldött üzenet,
melyen már nincsen ékezet…

Vad hévből növő barátság,
hol elporlad a határsáv…
Egy égő vágy, mely nem tüzes,
bár a lelkem még nem üres…

Már elcsordult a forró vér,
s a jövő pótlást nem ígér…
Csak fogom-fogom kezedet,
ám könnyes már a tekintet,-

mi azt üzeni énnekem:
A legnemesebb érzelem,
mely csendesül már énemben!
Az öregedő szerelem…
(2016)

5.
FILOZÓFIA:
Már korábban említett egyik alapkérdése életemnek, és fontos alapkérdése, tehát természetszerűen sokat foglalkozom e nagy problémákkal (élet-halál, örök élet, végtelen, elmúlás, Isten, megváltás stb.) E súlyos kérdések a gondolkodó ember számára megkerülhetetlen tények, és sajnos számunkra megválaszolatlanok maradnak, csak a hit tükrében lelünk vigaszt rájuk…

EGY KIS FILOZÓFIA

Az időnek végtelen keresztútján
egy parányi porszemet sodor a szél.
Eme látomás korlátlan áramán
lebegek én is, aki e Földön él!

Én csöpp, s a hatalmas mégis ugyanaz, –
hiszen mindkettőben ott rejlik Isten…
Akár élő, vagy legyen holt anyag az,
csupán egy pontba is belefér minden!-

Noha Isten határtalan valóban,
a kis pont pedig kiterjedéstelen,
mégis ott a Nagy egy pici atomban,

bár mindkettő korlátlan a teljesben…
A mindenség benne rejlik egy pontban,
ám a teljesség ott ragyog Istenben!-
(2015)

6.
HUMOR, GYERMEKVERSEK:
Unokáim megrendelésére fogtam bele gyermekversek írásába, amelyekből aztán egy összefüggő történet kerekedett, mellette sok önálló, különálló verssel együtt, melyek nem nélkülözik a humort. Ám senki se gondolja, hogy könnyű gyermekeknek írni! Bele kell élnie magát az embernek egy teljesen más, tiszta, őszinte világba, és azon a nyelven megszólalni vénülő, ősz fejjel! Hát nem volt könnyű! De hála Istennek a visszajelzésekből következtetve talán sikerült. Bár ez egy külön hosszú történet lehetne, hiszen a meséimből több bemutatkozást, könyvbemutatót tartottam.

AZ Ő

Milyen betű is az Ő?
Talán sovány, talán bő,
Lehet kicsi, s nagy is ő,
Szerelemben nagyra nő!-
Kit hőn szeret minden nő!
Értékesebb lesz így Ő
Akár sok-sok drágakő!-
Ha meg fehér lovon jő`,
Lehet még egy boldog vő,
Vagy tán papucs családfő?
Az anyósnak csak Ő kő’!
Mindjárt álnok tervet sző,
Máris elkészült egy cső,
Miben Ő hiába lő,
Behálózta Őt egy nő,
Lassú tűzön, hosszan fő!-
Ilyen betű hát az Ő,
Akihez jő minden nő,
Amíg fejükre nem nő…
Mert különben pá, ágyő!
(2015)

7.
VERSFORMA
Mint kezdő írogató ember a hosszú verseket szerettem, gondolván, ha valami hosszabb, akkor többet is mond. Ez időszakomban kizárólag páros rímeket használtam. Aztán rájöttem, hogy ez nem így van, mert egy tömören megfogalmazott 4 soros többet mondhat, mint egy hosszabb iromány. Ebben a korszakomban tömörítésre törekedtem, és tovább léptem a rímképletek használatában is, szinte minden ismert rímet kipróbáltam.
Ezt követte a szonett-korszak, mely ma is a kedvenc versformáim közé tartozik. Kötött forma sok szabállyal, megkötéssel, de számomra kihívást jelentett, főleg amikor hosszú vajúdás után megírtam első szonett-koszorúmat. AZ IRÁNYTŰ c. könyvemben olvasható HORIZONT címmel.
Ám írok haikukat, apevákat, limerickeket, négysorosokat, bár mindegyikből csupán ízelítői szinten, mert úgy érzem, csak ezekből egy teljes könyvet kiadni unalmas volna. Szeretem a rímes alkotásokat, szótagszámokra figyelve, bár vannak szabadverseim is, de kevés! Ma már maga a vers tartalma határozza meg a formát.

Úgy tudom, egészen újszerű szerkesztési elvet követnek versesköteteid, hiszen nem tematika, hanem ihlet alapján csoportosítottad alkotásaidat. Kérlek, mutasd be legújabb könyveidet!

MADÁR JÁNOSSAL, a Rím Könyvkiadó vezetőjével megállapodtunk abban, hogy próbáljuk ki a könyvek szerkesztését a megírás sorrendjében ihlet szerint rendezni. Ebben a módszerben újdonság rejlik, és érdekességet hordoz. Legújabb könyveim ezzel a szerkesztési módszerrel kerültek kiadásra.

Tehát az elmúlt 5 évben kiadott műveim:

AZ IRÁNYTŰ:
Ebben a könyvben megpróbálok irányt mutatni sok művemmel olyan elesett embereknek, akik tán nem találják meg a kivezető utat szorult, elkeseredett helyzetükben. E könyvben olvasható HORIZONT címmel a szonett koszorú, melyre ma is szeretettel gondolok, mert nagy kihívás volt. Kevés kortárs költőnél találtam ilyen alkotást. E kötet még témakörök szerint lett szerkesztve és kiadva.

BEZÁRT CSILLAGOK KÖZT:
Többnyire elkalandozik ez a könyv a filozófia világába, e mellett a hazaszeretetről is mesél, és társadalmi kérdéseket is érint. A könyvnek az előzőkhöz képest eltérő szerkezeti felépítése van, hiszen a versek nem témacsoportokban vannak megjelentetve, hanem abban a sorrendben, ahogy íródtak. Ez azt jelenti, hogy a könyv írójának hangulata is nyomon követhető a könyv olvasása közben…
Az utolsó 10 költemény viszont olvasóim kívánságára került a kötetbe, hiszen az akkori idők aktuális kérdéseiről szólnak!

HANNÁNÁL:
A mesevers trilógia befejező része. A HANNA történet minden rejtélye megoldódik, és vidám véget érnek az események a sok izgalmas küzdelem és megpróbáltatás után. E könyvnek a végén különleges versek is találhatók a betűkről, melyeket a kisiskolások is használhatnak játékos tanulás gyanánt.
A mesetrilógia mindegyik tagja tartalmaz verses tartalomjegyzéket is, ahol a kötetben szereplő fejezetek és versek címei a szövegtől eltérő nagy betűkkel vannak szedve. Ez formabontásnak számít, ilyennel még nem találkoztam sehol!

SZERETVE ÉLNI:
Ismét egy különleges virágról van szó. Több okból is. Egyrészt a 10. könyvem, jubileumnak számít, másrészt mai szerelmi költészetemet tartalmazza. Egy alkonyba hulló lét hogyan éli meg a szerelmet, és az ebből hamvadó szeretetet… E könyvet Marikának ajánlom itt is szeretettel, hiszen az Ő létezése nélkül nem jöhetett volna létre.

VOLTAM, VAGYOK, LESZEK:
E könyv azért kedves nekem, mert ez a kötet az Írók Boltjában, Budapesten A hét könyve kitüntetést kapta a líra kategóriában, és ennek megjelenése előtt kaptam Váci Mihály-díjat. A benne szereplő versek igen változatosak, sokrétűek, szívből ajánlom minden kedves olvasónak.

VOLTAM, HOGY LEGYEK:
Legújabb könyvem, mely versformákban igen gazdag! Rengeteg rövid, tömör verset, és különböző versformában megírt művet ad a kedves olvasó kezébe, ezáltal színes, sokoldalú olvasmány. Ebben szerepel egy verskoszorú is a szonett-koszorú mintájára, és szabályai szerint ELSZEGŐDÖM címmel.

A VÉGTELEN FELÉ: (kislemez)
Ezen a CD-n kb. 40 perces műsor hallható lágy gitárzenével aláfestve, 17 versem hangzik el NÉMETH NYIBA SÁNDOR író, költő, zeneszerző, a Magyar Kultúra Lovagjának remek előadásában. Itt válogatott művek hallhatóak.

Írásaiddal, köteteiddel sok helyen bemutatkoztál már. Említs néhány számodra emlékezetes lehetőséget!

Hála Istennek eléggé sok helyen szerepelhetek, mindegyik kötetemnek külön is volt könyvbemutatója, és az olvasókkal való találkozások során több művem is bemutatásra került. Nehéz választani, kénytelen vagyok a teljességet mellőzni.
Talán a legemlékezetesebb Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban, a BEZÁRT CSILLAGOK KÖZT c. könyvem bemutatója volt. Túl azon, hogy teltházas előadás volt, a rendezvény végén vastapssal köszöntöttek bennünket, szereplőket! Ilyennel manapság nagyon ritkán találkozik az ember irodalmi esten!
A székesfehérvári Vörösmarty Társaságban nemrég tartott bemutatkozás, melynek keretén belül három könyv alapján mutatkoztam be. (BEZÁRT CSILLAGOK KÖZT, SZERETVE ÉLNI, VOLTAM, VAGYOK, LESZEK) Ez is teltházas előadás volt, meleg, barátias, vidám légkörrel. Különleges azért, mert első szereplésem volt ennél a társaságnál.
De említhetném a TAMÁNÁL nemrég történt szereplésemet, melyről teljes videóanyag is készült SZABÓ LÁSZLÓ barátom jóvoltából, vagy az ÉLHETŐ VILÁG körben videóra is felvett rövid, de sikeres szereplést is. Még számos helyen szerepeltünk, és kellemes visszhangok jutottak vissza hozzánk.

  

Dedikálás Budapesten a Könyvhéten…

Számos Irodalmi csoportnak vagy tagja. Bővült ezen körök száma? Megtartottad a régiekhez fűződő kapcsolataidat?

Sok körben vállalok aktív szerepet, bár az utóbbi időben lassítani voltam kénytelen a tempót, mert betegségem rákényszerített. Lazábbra vettem a kapcsolatot, bár igyekszem megtartani a régieket is. Újakkal bővült a repertoár: MÚK (Magyar Újságírók Közössége, Vörösmarty Társaság, Tollnokok Társasága stb.) Mindenhol tökéletesen megfelelni lehetetlen, ezért időnként szelektálnom kell, ám csak időlegesen figyelemmel egészségi állapotomra.

A zene, a szó egymás testvérei, és úgy vélem, nálad is karöltve járnak. Olyannyira, hogy fiatal korodban a híres Syrius együttes tagja voltál. Milyen a kapcsolatod most a zenével?

VERS VAGYOK…

Istenem! Ha zene volnék!
Határokon átívelnék,
minden szívre rátalálnék…
Ám sajnos csupán vers vagyok,
aki csak magyarul ragyog!
Idegen földön meghalok
(2018)

A zene számomra dédelgetett virág, de csak hallgatási szinten immár. Sajnos művelni már rég nincs időm azóta, mióta családot alapítottam. Szép emlékeit őrzöm e művészi tevékenységnek, időnként még mindig dobokkal álmodom. A régi társakkal megszakadt a kapcsolatom, új világba csöppentem családapaként BUDAPESTRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRRA, és a tragédia után pedig a verssel jegyeztem el magam.

Azért a zene megmaradt hűséges társnak, már csak azért is, mert fontosnak tartom, hogy költeményeimnek dallama, zenéje és ritmusa legyen. Úgy érzem, talán sikerrel építettem be zenei múltamat költészetembe… Gondolom, így fogja egymás kezét a zene és a költészet a műveimben!

Hol olvashatjuk költeményeidet? Említs néhány irodalmi folyóiratot, online felületet, ahol verseid mostanában megjelennek!

Sok antológiában és folyóiratban jelentek meg műveim, most fel nem tudnám sorolni, hogy ki ne maradjon valamelyik. Talán az elmúlt 5 éves megjelenéseimmel foglakoznék a teljesség igénye nélkül:

Arcok és énekek költőantológia (Rím Könyvkiadó)
Három és fél évtized (Krúdy antológia)
Kláris antológia
Tűzőrzők évkönyve (Csepeli Olvasó Munkásklub)
Kelet felől (Kulturális Folyóirat)
Agria (Kulturális Folyóirat)
Vár (Vörösmarty Társaság Folyóirata)
Új Tanú (Kulturális Folyóirat)
Magyar Múzsa (M.Ú.K. folyóirata)
Kláris Újság
EMIR, Erdélyi Magyar Irodalmi Rovat (elektronikus felület) stb.

Rangos elismerésben részesültél, amikor megkaptad a Váci Mihály-díjat. Mikor és hol került sor a díjátadásra? Avasd be az olvasókat ennek részleteibe!

Úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy az íróember nem azért ír, hogy begyűjtsön egy csomó kitüntetést. Azt vallom, hogy verseim védjék meg magukat, ha már szélnek eresztem őket. Bevallom, az idő folyamán óhatatlanul ragadnak az emberre elismerések, ha igyekszik jól, hitelesen végezni a munkáját. Azt sem tagadom, hogy jólesnek nekem, és inspirálnak jobb teljesítmény felé. Ám az mindig is nagyobb öröm volt számomra, ha egy hallgatóm vagy olvasóm elismerően rám kacsintott, akár kezet rázott, tán megölelt, mert ilyen is volt többször is!

2018. augusztus 1-jén lepett meg teljesen váratlanul a Tokaj Rakamazi Írótábor első napján MADÁR JÁNOS író, költő, táborvezető, kiadóvezető barátom ezzel a kitüntetéssel! Alig jött ki hang a torkomon a meglepetéstől, hirtelen még megköszönni sem volt erőm! Ennek kb. 50 alkotótársam szem- és fültanúja volt. Ezt minden évben csupán két irodalmár kaphatja az országban, és örömömre én voltam az egyik kiválasztott. Öt előterjesztett közül egy többtagú zsűri dönt a díj odaítéléséről. Kétségtelen, hogy komoly elismerés, nagyon örülök neki, de egyben kötelez is ennek szellemében a további munkára. Remélem, sikerül.

Szép zöldellő ösvényre léptél, amelyen eljegyzett menyasszonyoddal, az irodalom múzsájával haladsz előre, a létezés örömteli pillanatai elkísérnek. Milyen terveket szősz útközben? Oszd meg velünk terveid, álmaid!

Szeretném egyre több olvasómmal és leendő olvasómmal megismertetni a költészetemet. Bemutatókat, felolvasásokat tartani. Terveimben szerepel még egy mesekönyv megírása és kiadása. Előző interjúmban a 15-ös számot céloztam meg, ehhez még mindig tartom magam, ennyi kötetet szeretnék kiadni. Elégedjem meg ennyivel, hisz alkonyatban kezdtem el alkotni, s ha megengedi a Teremtő, hogy tovább dalolhassak, írhassak, szívesen állok elébe, mert ez már kegyelem és ajándék.

Itt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy öt évvel ezelőtt a MONTAZSMAGAZINBAN megkezdett interjúmat folytathatom. Külön köszönöm Orosz Margit költőnek, tanárnak, hogy ez a riport létrejöhetett.

Kedves Zoltán! Köszönöm szépen a beszélgetést. Jó egészséget, sikereket, további alkotókedvet kívánok.

 

Orosz Margit költő