2016. november 27-én vasárnap 11.30-kor ünnepi szentmise keretében nyitotta meg a Piarista Rend jubileumi évét (a rend alapításának 400., egyben a rendalapító Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulója) João Braz de Aviz bíboros, a szerzetesi kongregáció prefektusa a rendi római anyaházhoz tartozó San Pantaleo templomban. Az esemény ITT látható.

 

A nyitó szentmise keretében felolvasták a jubileumi évről szóló pápai bullát. Ezt ünnepség követte a San Pantaleo rendházban. Felszólaltak:

• Pedro Aguado SchP, a Piarista Rend általános elöljárója: Hogyan fogadjuk és ünnepeljük a kalazanciusi jubileumi évet?
• Alberto Cantero Calvo: Együtt építjük a Kegyes Iskolákat
• Roland Márkus SchP, a Magyarországi Rendtartomány tagja: Milyen jövőről álmodok piaristaként?
• Christian Ehemba Djinamoto SchP, a Kelet-Afrikai Provincia tartományfőnöke: A szentség megélése és elősegítése a Kegyes Iskolákban
• Jesus Lacarra Schp, a Japán-Fülöp-szigeteki Viceprovincia tagja: Szeretni a rendet, és rajta keresztül életet adni másoknak
• João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa: Az egyház hivatásotok hiteles és buzgó megélésére hív titeket

A rendezvény ITT látható videón.

A JUBILEUMI ÉV TOVÁBBI ESEMÉNYEI:

2017. január 31.: A rendi konstitúció jóváhagyásának évfordulója. Hálanap a piarista hivatásért.
2017. február 6.: Szent Dorottya vértanú emléknapja. A keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződés megújítása.
2017. március 6.: A jubileumi év központi napja. A Páli Kongregáció megalapításának évfordulója. A piarista szerzetesek ünnepélyes formában, nyilvánosan megújítják szerzetesi fogadalmukat, a piarista testvériségek tagjai pedig megújítják ígéretüket.
2017. március 25.: Az első piaristák beöltözésének évfordulója. Imanap a rend novíciusaiért.
2017. április 2.: A piarista missziók napja. Imádságos közös reflexió a piarista missziós szellemiségről.
2017. április 15.: A II. vatikáni zsinat iránymutatásai szerint megújított konstitúció jóváhagyásának évfordulója. A piarista rend megújításában való tisztánlátás keresésének napja.
2017. május 8.: Szűz Máriának, a piarista rend édesanyjának ünnepe. Megújítják a piarista rend Máriának szenteltségét.
2017. május 31.: Glicerio Landriani tiszteletre méltóvá nyilvánításának évfordulója. Imanap a piarista hivatásokért.
2017. július 8.: A szegény gyermekek, a rend kincsei iránti figyelem napja. A befogadó otthonok napja. A szegény gyermekekkel való törődés, és a társadalom átalakítása melletti elköteleződés megújítása.
2017. július 16.: Kalazanci Szent József szentté avatásának kettőszázötvenedik évfordulója. Imanap az életszentség ajándékáért a piarista rendben.
2017. augusztus 25.: Kalazanci Szent József főünnepe.
2017. szeptember 26.: Imanap a kezdeti képzésben részt vevő fiatal piaristákért.
2017. november 27.: A jubileumi év lezárása. Szentmise a római San Pantaleo-templomban.

 

 

Hozzászólások