Reviczky Gyula a főnemesi Reviczky család sarjaként, házasságon és örökségen kívüli gyermekként született. Édesapja halála után kiderült, hogy neve nincs törvényesítve, örökségét apja elpazarolta, nemesi származása is valótlan. Tanítónak szegődött úri családokhoz, később Budapesten újságírói állást kapott.

Fordítással is foglalkozott, például Baudelaire-t először ő fordította magyarra. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. Hosszas betegeskedés után tüdőbajban halt meg 1889. július 11-én Budapesten. A magyar szimbolizmus, a modern irodalom korai előfutára volt. Jelentőségét halála után ismerték fel.

reviczky gyula kolto

Reviczky Gyula: Miatyánk

Urunk, atyánk, az ég lakója;
A csillagoknak alkotója,
Ki fentartod mindenütt a rendet;
Dicsőség a te nagy nevednek!

Az igazak, jók, a kik élnek,
Mindenha csak benned remélnek.
Te vagy az ő buzgó imájok:
Óh, jőjjön el a te országod!

Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy;
Belátásod mindent igazgat.
Adsz örömet, csapást, kegyelmet:
A te akaratod legyen meg!

Panasz sosem jön ajakunkra;
Csak te ne hagyj soha magunkra.
S ki élni engedsz, add nekünk meg
Ma s mindennap a kenyerünket.

S ha bűntől (hisz’ gyöngék vagyunk mi!)
Nem bírunk néha szabadulni;
Bár a fenyítés téged illet:
Bocsásd meg a mi vétkeinket!

S mivel gyöngék vagyunk a jóra:
Legyen hát vétkeink adója,
Hogy a midőn felebarátunk
Bánt, neki szívből megbocsátunk.

Száz fájdalomnak, száz veszélynek
Vakon megy itt a test s a lélek.
De mi fogjuk kerülni mindet,
Csak meg ne kísérts soha minket.

Miatyánk! büntess, hogyha kell, de
Taníts imára, türelemre.
S ki örök, égi dicsben állsz fenn:
Óh, ments meg a gonosztul. Ámen!

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

Sorozatunk legutóbbi része:

Sík Sándor: Te Deum – Híres emberek imája

 

 

Hozzászólások