Tisztelettel meghívjuk Önt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Értékmegőrzési Bizottság Egyházügyi Munkacsoportja és az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány szervezésében 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 9.00 órakor kezdődő SZENT RITA ÉS A SEGÍTŐ SZENTEK EMLÉKKONFERENCIÁJÁRA. A konferenciát megelőzően 8.00 órakor szentmise lesz a Nagytemplomban, közreműködik a Barátok Együttes.

A konferencia helyszíne: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal díszterme
Köszöntő: Lévai Jánosné önkormányzati képviselő és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár (EMMI)

Közreműködik a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és Pál Attila színművész.

Megnyitó: Mák Kornél alpolgármester

Előadók:
9.35 – 9.55: Dr. Thorday Attila teológiai tanár, újszegedi plébános – Hivatásunk mibenléte
9.55 – 10.10: Juhász Judit volt kormányszóvivő, Budapest – Megelevenednek-e imáinktól “hitünk hősei”? – Szent Rita
példája egy menekülő világban
10.10 – 10.35: Görbe László plébános, Piarista templom, Kecskemét – Szent Rita – a lehetetlen helyzetekben lévők segítője. Képzelet vagy valóság – mik azok a csodák?
10.35 – 11.00: Dr. Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes, plébános, Csíkszereda – A Csíksomlyói Segítő Mária tisztelete
11.00 – 11.20: Juhász Eszter középiskolai tanár, történész, Budapest – A Szent Rita templom bemutatása
11.20 – 12.00: S Z Ü N E T
12.00 – 12.20: Dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke – A gyógyító szentek kultusza
12.20 – 12.40: Vörös Márta építészmérnök – Prokopp Péter: Szent Rita képei
12.40 – 13.00: Hofher József jezsuita szerzetes, Budapest – Meglátni az elesett emberben Jézust

Közös ima: dr. Finta József plébános, érseki helynök, Szabó István piarista, Feczák László görög katolikus parókus

Fővédnökök: dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere
Védnök: Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Hörcsök Imre képviselő, bizottsági elnök
Szervezők: Lévai Jánosné képviselő, Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök

Szent Rita a kétségbeejtő helyzetbe került emberek védőszentje, továbbá az anyaságé, a meddőségtől szenvedőké. Spanyolországban a házassági gondoktól szenvedők patrónája. Itália leginkább tisztelt női szentje. Művészeti jelképei a rózsák, amelyeket ünnepén megáldanak. Magyarországon is nagyon sokan tisztelik Szent Ritát, kérik – lehetetlen ügyekben is – segítő támogatását.

„Urunk, Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel Szent Ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy megpróbáltatásainkat a szenvedő Krisztussal együtt viseljük el, és így az ő húsvéti misztériumát egyre bensőségesebben átélhessük, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.”

Kedves Szent Rita! Segítsd a Kecskemét városában élő édesanyákat, a házassági gondokkal küzdő családokat, a kétségbeejtő, kilátástalan helyzetbe került polgárokat, hogy életed adjon számukra „kapaszkodót, példát” hitük erősítésében. Minél több kecskeméti polgár válasszon védőszentet és pártfogót személyedben. Segíts, Szent Rita, hogy mindez megvalósuljon!

„A jó Isten „útjelzőnek”
állította a szenteket….”

„A reménytelen helyzetek segítője”
1381. május 22 – 1447. május 22.

 

 

Kétrészes film készült Szent Rita életéből, itt látható.

 

 

Hozzászólások