Kedves Anita, milyen gyermekkori élményekre emlékszel vissza szívesen?

Kétéves koromban költöztünk Budapestre, ahol már az óvodában is felfedezték, hogy én készítem a legszebb rajzokat. Édesanyám ezért a Czabán Samu rajztagozatos Általános Iskolába íratott, ahol megtanultam a rajzolás és a festés alapjait. Nagy érdeklődéssel festettem és rajzoltam a lovakat. Mindig arra törekedtem, hogy minél jobban ábrázoljam a lovak szépségét, mozgását, és azért döntöttem el, hogy festőművész leszek, hogy minél szebbet tudjak alkotni.

Bodrogpart reggel

Ki és mikor fedezte fel, hogy te jóval többre vagy képes, mint kortársaid?

12 éves koromtól lettem a Csebi Pogány István művészkör tagja, ahol Baló Gábor vezetett be a rajzolás és a festészet világába. Ő ösztönzött arra, hogy ezen a pályán van a helyem, az ő bizalma segített engem, hogy megfelelően értékeljem önmagam.

Később ki segített a pályádon?

Az általános iskola elvégzése után felvételt nyertem a Budapesti Török Pál Képzőművészeti Szakközépiskolába, festő szakra. Tanáraim, Mayer Berta és Kis Zoltán László festőművészek voltak. Ők indították el bennem azt a fejlődési folyamatot, melynek eredményeként a középiskola évei alatt rajzversenyeken többször értem el I. és II. helyezést, míg 2004-ben a Képző- és Iparművészeti Középiskolások Országos Rajzversenyén I. helyezett lettem.

Nyári forróság

A továbbtanulásnál már nem is volt kérdés, hogy mit válasszál?

2004-ben felvételt nyertem a Budapesti Képzőművészeti Egyetem festő-restaurátor szakára.
A mestereim voltak Bráda Tibor, Menráth Péter, Görbe Katalin, Forrai Kornélia és Bóna István. Az ő szaktudásuk segítségével sikeresen léphettem ki az egyetem falai közül és kezdhettem el önálló pályafutásomat.

Tudom, hogy az egyetem elvégzése alatt kaptál egy igen különleges restaurátori munkát. Megkérlek, hogy mesélj nekünk erről a nem mindennapi feladatról.

A tanulmányaim során lehetőséget kaptam arra, hogy restauráljam az ismeretlen festő által készített Bűnbánó Magdolnát a székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény részére, és a Szentendréről származó novemberi ikont. A legsokrétűbb feladat, amelyet kaptam, egy aquincumi múmia-sír feltárása során előkerült több mint 1600 éves „Fára festett férfiportré” restaurálása volt, mely a szakdolgozatom témája is lett.

Templom a Duna eredeténél

Mi a különbség a restaurátori és a festői munka között?

A restaurátori munka rendkívüli pontosságot, szaktudást, alázatot igényel, míg a festészetben a saját elképzeléseimet valósíthatom meg.

A restaurálás vagy a festészet áll hozzád közelebb?

Festő-restaurátorként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen. Azért választottam ezt a szakot, mert így munkáim során közelebb kerülhetek a nagy mesterek alkotásaihoz. Emellett a restaurátori munka mellett szükségét érzem annak, hogy önálló alkotásokat is létrehozzak, illusztrációkat készítek, életképeket, csendéleteket és tájképeket festek. Mindkét tevékenységnek megvan a maga szépsége, de számomra az is fontos, hogy saját gondolataimat és érzéseimet is kifejezésre juttathassam. Ezért szeretném, ha mind a kettőre lenne időm, energiám a továbbiakban is.

A Bodrog holtága

A festményeidnek mi a fő témája?

Gyermekkoromat gyakran töltöttem Tokajban és Tarcalon, ahol a zempléni táj szépségei korán belém ivódtak. Festményeim többségén ennek a gyönyörű tájnak a különleges adottsága jelenik meg. Ezen kívül más tájak szépségei is megfognak, főleg az évszakok változásai, színei, fényei, ezeket szeretném megragadni és megfesteni magam és a nézők örömére. Legjobban a folyók, tavak, és a patakok vizének anyagszerűsége, csillogása, a vízfelületen látható képi világ változása, szépsége inspirál alkotásra.

Milyen anyaggal, és általában mire festesz?

Mindenféle anyaggal szeretek dolgozni, ceruza, pasztell stb. A legtöbb képemet viszont olajjal készítem, vászonra.

A ménes vágta közben

Hány kiállításod volt eddig és hol? Úgy tudom a Krúdy Kör is segített abben, hogy minél többen megismerjenek, és nagyon büszkék rád.

Több csoportos kiállításon is részt vettem, például a Nemzeti Múzeumban állították ki diplomamunkámat, a „Fára festett férfiportrét”, melyet restauráltam. Ezen kívül a Munkácsy pályázaton és kiállításon a Volksbank Galériában, és Firenzében is bemutathattam alkotásomat. Önálló kiállításaimat 2002-től Budapesten, Tokajban, Tarcalon, Nyíregyházán, Várpalotán és Cegléden láthatta a közönség. 2008-ban állítottam ki legelőszőr a Krúdy irodalmi kör szervezésében a Rákospalotai Eötvös könyvtárban. Ekkor ismertem meg Lovag Kanizsa József költőt, aki a Krúdy Kör titkára. Azóta többször rendeztünk közösen kiállítást, pl: Budapesten, Nyíregyházán, Várpalotán. Számomra rendkívül fontos és megtisztelő, hogy a Krúdy irodalmi kör engem és más hozzám hasonló kezdő művészeket felkarol és elindítja a pályán, hogy a közönség megismerhesse művészi munkáinkat.

A Bodrog dél
i fényben

Van-e weblapod, ahol az olvasók betekintést nyerhetnek munkásságodba?

Igen, a weblapom címe: https://festo-restaurator.info/
Itt sok szép festményt lehet látni, közülük válogatni. Érdemes ellátogatni az oldalamra azoknak, akik kedvelik a szép és értékes dolgokat.

Mallorca

Kedves Anita, te szerencsés embernek mondhatod magad, mert azt tanultad és azzal foglalkozhatsz, amit nagyon szeretsz. Kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és itthon találd meg a boldogulásodat Magyarországon.

A Duna Zebegénynél

Köszönöm a jókívánságokat. Igyekszem még szebbé tenni szűkebb és tágabb környezetemet, a hazámat alkotásaimmal, bemutatva, megörökítve a magyar táj szépségeit, értékeit. Célom az is, hogy a régi műalkotások helyreállításában részem legyen, hogy számunkra és az utódaink számára megmaradjanak a régi korok értékei.

Nagy L. Éva

2013. szeptember 15.