MEGHÍVÓ a kecskeméti Hírös Mag programjára – Előadások a magyar műveltség témaköreiből. Kecskeméten könyvbemutatóval egybekötött előadás. Címe: Pap Gábor: Az obsitos igazsága. (Garay – Harsányi – Paulini – Kodály: HÁRY JÁNOS). Időpont: 2020. március 7., szombat 15.00 óra. Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

pap gabor muveszettortenesz

Köszöntőt mond Kiss Gabriella. A könyvet a megjelentek figyelmébe ajánlja Kardos Géza. A könyvet bemutatja a szerző, Pap Gábor Magyar Örökség díjas művészet- és irodalomtörténész. A rendezvény védnöke ENGERT JAKABNÉ, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere.

A belépés díjtalan.

Szervező: Hírös Mag, Kecskemét, a Magyar Hagyomány Alapítvány Programja

***

KORTÁRS IRODALMI ELEMZÉS – PAP GÁBOR: AZ OBSITOS IGAZSÁGA

A Kecskemét megismertetésében is nagy szerepet játszó Kodály-mű lett az alapja egy mai, kortárs irodalomtörténészi elemzésnek. A Háry János daljáték és irodalmi előzményei, – a XIX. sz.-i elbeszélő költemény és népköltészeti alkotások, mint irodalmi láncolat – elemzése a témája Pap Gábor művészettörténész legújabb könyvének.

Kecskemét, a fejlődő modern város a hagyományokat is tiszteletben tartja, így a város szülöttének, Kodály Zoltánnak örökségét
továbbviszi.

KODÁLY ZOLTÁN HÁry János című daljátéka több irányból is megközelíthető. 

* Érdekes lehet a Kodály Zoltán nevét viselő, az ének-zenét különböző életkorban tanító pedagógiai intézményeknek. Kodály
ezzel a művével is bizonyította, hogy a magyar műveltségből a népzene tökéletesen alkalmas a magasnak nevezett művészeti
tartalmak kifejezésére.
* Érdekes lehet irodalmi és nyelvészeti szempontból az irodalmi előzmény nyelvezete, annak szépsége. A XX. századi daljáték
szövegkönyvét Harsányi Zsolt és Paulini Béla írta, és úgy tudjuk, hogy Kodály Zoltán is tevőleges résztvevője volt a végleges szöveg kialakításának. Kodály Zoltán nyelvészeti munkásságát Alföldyné Dobozi Eszter költő és volt iskolaigazgató is példaképül állította.
* Érdekes lehet dramaturgiai, színházi előadás szempontjából is. Az idők folyamán sokféle feldolgozása született a darabnak:
színpadi mű, táncjáték, film, bábelőadás, rajzfilm. A délceg vitéz, a nyalka huszár nagy mestere volt a történetmesélésnek. Az
emberi viselkedés, a jellemek példát adhatnak a fiatalok számára is.

* Érdekes lehet a katonai hagyományőrző egyesületeknek is Háry bátyó, aki Napóleon császár katonái ellen harcolt. Milyenfegyvereket használtak? Milyen viseletben hadakoztak? Hogyan, mi módon közlekedtek? Milyen hadviselési technikát alkalmaztak – az obsitos katonaidejében és elődei-utódai? Néhány éve a Katona József Múzeumban „A magyar kard” címűkiállításon láthattunk régi kézi fegyvereket.

Ez alkalommal egy kortárs irodalmi elemzést – Az obsitos igazsága címmel megjelent kötetet mutatjuk be, országosan először itt, Kecskeméten, Kodály városában. Pap Gábor művészet- és irodalomtörténész munkája új megközelítésben foglalkozik Kodály Háry Jánosával. Kodály munkásságának olyan oldalát mutatja meg, mely nem közismert. Más megvilágításba kerül az ismert és népszerű alkotás.

***
A könyv szerzője a Magyar Örökség díjas PAP GÁBOR művészet-és irodalomtörténész.  2019-ben köszönthettük őt 80. születésnapján. Hosszú pályájából kiemeljük a Bács-Kiskun megyéhez és Kecskemét városhoz kötődő szakaszokat. 1982-től a Kiskunhalasi Városi-Járási Könyvtár igazgatója, majd a városi tanács művelődési osztályának belső, utóbb külső munkatársa. 1989-től 2008-ig a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely főmunkatársa. A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep évkönyveinek szerkesztője egy évtizeden át. 2008-ban Katona József-díjat kapott Kecskemét Megyei Jogú Várostól, és ugyanebben az évben neki ítélték oda Bács-Kiskun megye művészeti díját is. 

Egyébként tagja volt a Szent Korona hazaérkezése utáni első kutatócsoportnak. 1973-1979 között a Művészet folyóirat főszerkesztő-helyettese volt. Oktatási programot dolgozott ki munkatársaival a magyar műveltség tanítására óvodai és általános iskolai korosztályoknak.

Számtalan könyve jelent meg. Elemző művei sorozatokba rendeződnek: A magyar művelődés hat pillére; Magyar szemmel a nagyvilágban; A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban. Ez utóbbi sorozatnak nyolcadik kötete a most megjelent mű.

Kálmány Lajos, a szegedi katolikus pap és néprajzkutató népdal és népi imádság gyűjtései nyomán kimutatta, hogy a csillagos égbolt a magyar hagyományban megjelenik. A XIX. században és a XX. elején a csillagos égbolt nem ismeretlen az egyszerű emberek körében sem, hiszen a mindennapi földi és földrajzi tájékozódásban is ezen ismereteikre támaszkodtak.

A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjat adományozott PAP GÁBOR Magyar Örökség díjas művészet- és irodalomtörténésznek 2016-ban gazdag írói, iskolateremtő televíziós munkásságáért, a népművészet és a magyar ősműveltség gyökereinek kutatásáért.

A könyvbemutató Facebook eseménye itt olvasható. 

További előadásainkról a honlapunkon tájékozódhat. 

 

Üdvözlettel: Kiss Gabriella, Hírös Mag – Kecskemét
a Magyar Hagyomány Alapítvány Programja – 30/2911565

Weboldal
Facebook oldal

 

 

 

Hozzászólások