A Neumann János Egyetem Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával 2018-ban Hírös Szabadegyetem címmel ingyenes előadássorozatot hirdet. A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara elkötelezett a kultúraközvetítés és a helyi intézményekkel való együttműködés iránt.

Ezért – a nyitottság és a tudásmegosztás szellemiségét kiindulópontnak tekintve – az általa gondozott tudományterületekre alapozva, széleskörű együttműködéssel, generációkon átívelő „szabadegyetem” sorozatot hirdet a Kecskeméten és a megyeszékhely környékén élők számára. Az előadások révén modern, naprakész tudást kívánnak közvetíteni első kézből, így a program a közművelődés, a közösségszervezés céljait is szolgálja.

Helyszín: Kecskemét, Városháza, Díszterem

2018. I. félévi előadások

  • 2018. március 20.

16:00-16:30: Beiratkozás, regisztráció, hallgatóvá fogadás
16:30: Generációk találkozása, nemzedékek kommunikációja – családtörténet, családkutatás a gyakorlatban
Előadó: Dr. Fülöp Tamás, főiskolai tanár, dékán NJE Pedagógusképző Kar

  • 2018. április 11.

16:30: A digitális világ biztonságos használata – internet és informatikai biztonság. Előadó: Göcs László, főiskolai tanársegéd, PhD hallgató, NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar

  • 2018. április 25.

16:30: Mindennapi pénzügyeink – a pénz világa a gyakorlatban
Előadó: Előadó: Dr. Tóth Tamás, egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes NJE Gazdaságtudományi Kar

  • 2018. május 9.

16:30: Biztonságos közösségek – a közösség biztonsága – bűnmegelőzés, prevenció, gyermekvédelem
Előadók: Dr. Molnár Edina, főiskolai tanár NJE Pedagógusképző Kar és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője

  • 2018. május 30.

16:30: Modernizáció és városfejlesztés a 21. században – Kecskemét fejlődése. Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony

  • 2018. június 13.

16:30: Egészséges környezetben – környezettudatosság, környezetvédelem
Előadó: dr. Pölös Endre főiskolai docens, NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

 

 

 

Hozzászólások