Dr. Lelkes Miklós Zsolt könyve, az Ősi kincsünk a magyar konyhaművészet illusztrálja, közelebb hozza az olvasóhoz az ismert tényt: a magyar konyhaművészet nagy múltra tekinthet vissza. Őseink az Urál hegység környékéről jutottak mindinkább közelebb a Kárpát-medencéhez, ahol végül megtelepedtek.

lelkes_miklos_konyhamuveszet

A vándorlás, majd a honfoglalás utáni 1100 esztendő alatt sokféle hatás érte konyhaművészetünket, részben azoktól a népektől, akikkel őseink együtt éltek, de később útjaik különváltak, részben pedig azoktól, akikkel a honfoglalás után a Kárpát-medencében kapcsolatba kerültek, vagy amely népekkel – nem egyszer királyaik révén – sajátos kölcsönhatás alakult ki.

A könyv a szakirodalom felhasználásával áttekintést ad arról, miként alakult, fejlődött a magyarság konyhaművészete, táplálkozása. E könyv többek között bemutatja évszázadról évszázadra azokat a történelmi körülményeket, amelyek konyhaművészetünket formálták. A könyv menete a főbb magyar történelmi korszakokat követi, a fejezetek elején rövid, tárgyilagosságra törekvő, történelmi összefoglalókkal. Példákkal támasztja alá: a magyarság találékonyságával, szépségszeretetével, saját ízlésvilágával, más népek tapasztalataira való odafigyelésével, a történelmi korokkal járó változó lehetőségek kihasználásával egy olyan sajátos konyhát alakított ki, amely méltó arra, hogy a világ még jobban megismerje. A konyhaművészet terén sok mindenre büszke lehet a magyarság!

A könyv kitér arra, hogy más népek konyhája milyen hatást gyakorolt a magyarokéra, és hogyan vált annak szerves részévé. Azzal is foglalkozik, hogy a magyar konyha miképpen hatott más népek konyhaművészetére. E kétirányú hatás sokszor nehezen választható el egymástól.

A táplálkozás sok tényezővel összefügg, egyénileg is, a nemzet szintjén is, ezek közül a tényezők közül a szerző könyve végén néhány olyan táplálkozásra vonatkozó ismeretet emel ki, amelyek az egészség megőrzését is szolgálhatják.

A könyv megrendelhető az Underground Kiadó webáruházában, ahol ahol bele is lapozhatunk a kiadványba.

 

 

Hozzászólások