Április 24. Szent György napja. A leghíresebb jeles napok közé tartozik, rendkívül sok népi hiedelem, szokás, mondóka és jóslat kapcsolódik hozzá.

Forrás: Wikipédia

A néphit innen számítja az igazi tavasz kezdetét, a jó idő állandósulását. Régen ekkor hajtották ki a jószágot a mezőre. Addig a ház körüli istállókban teleltek át. Valamikor ezen a napon szegődtek el a pásztorok, béresek új helyre. Az állattartással kapcsolatos mágikus szokásoknak a gyökere az ókori pásztorünnepben gyökerezik. Egyes vidékeken megfüstölték az állatokat, hogy ne kószáljanak el, és elhárítsák róluk a gonosz rontását. Az ajtókra, kerítésekre zöld lombú vagy tüskés ágakat akasztottak, hogy a boszorkányokat távol tartsák.

Hazánkban különös jelentőséggel bírt e nap, hiszen ekkor vette kezdetét a legeltetés, a kalászosok mellett legfontosabb élelmiszernövényeknek, a babnak, kukoricának, krumplinak a vetése. No meg a tekintetes rendek hagyományosan ezen a napon ültek össze törvénykezni, megvitatni az ország ügyes-bajos dolgait, vagyis nyitották meg az országgyűlést.

Az egyszerű emberek számára azonban Sárkányölő Szent György napja lehetőséget adott, hogy az őket körülvevő rossz erőktől megszabaduljanak – legyenek azok szellemi lények, boszorkák vagy betegségek: a szenthez sok helyütt a misék végén mind a mai napig könyörögnek, hogy segítsen a rossz elleni harcban; de a népi gyógymód e napra különféle kúrákat (például köpölyözést) és böjtölést is ajánlott az egészség vagy éppen a szépség megóvására.

Forrás: Wikipédia

 

György napjához több időjárásra és a termésre vonatkozó szólás, hiedelem is kapcsolódik:

•    Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.

•    György után kalapáccsal sem lehet visszaütni a füvet, úgy nő.

•    Ha Szent Györgykor megdördül az ég, jó termés lesz.

•    Ha ezen a napon nem látszik ki a varjú a búzából, jó termés lesz.

 A nap másik szála Szent György személyéhez kapcsolódik.

Kb. 270-ben született előkelő családból. Római katonaként hamar magas pozícióba került. Amikor azonban Diocletianus császár elkezdte üldözni a keresztényeket, ő a császár ellen fordult. Börtönbe vetették, megkínozták, majd 303. április 24-én kivégezték. Mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyház vértanúként és szentként tiszteli. A leghíresebb katonai szentek egyike.

szent gyorgy

Raffaello: Szent György legyőzi a sárkányt (Forrás: Wikipédia)

A legenda szerint legyőzött egy sárkányt, ezért a festményeken, szobrokon, pénzérméken így ábrázolják: egy lovon ülő szép páncélos ifjú vitéz a dárdájával éppen megöli a sárkányt. A hit lovagja legyőzi a gonoszt, ezt szimbolizálja a legenda. A leghíresebb Szent György-szobor Prágában található, de a másolatát megtalálhatjuk Kolozsvárott, Budapesten és Szegeden is.

Szent György több országnak is védőszentje, így például Angliának és Görögországnak is. A Szent György-kereszt (fehér alapon piros kereszt) benne van az angol zászlóban is. Angliában nagyszabású ünnepségeket tartanak ezen a napon.

Sárkányölő Szent György több lovagrend patrónusa, így a magyar alapítású Szent György Lovagrendé is. Évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények pártfogója volt, manapság pedig még a cserkészeké és a rendőröké is. Számos község, hegy, templom kapta róla a nevét az utókor tisztelete jeléül.

Forrás:Wikipédia/ www.hungarotheka.hu

Kapcsolódó cikkünk

 

Hozzászólások