On-line elmélkedések – A MontázsMagazin egyik szerkesztője és cikkírója – Antalffy Yvette -, hét éve lett újságíró. Ezen évforduló összegzésre késztette őt és az on-line felületen (a MontázsMagazin.hu és a Talita.hu oldalakon) megjelent írásait tematizálva egy e-könyvet hozott létre – szerkesztőségünk nagy örömére. 

Az ajánlást Antalffy Yvette e-könyvéhez az egyik szerzőnk – a “Van fogalmad róla?” sorozat írója -, To’Piro (Sümeginé dr. Tóth Piroska) írta:

AJÁNLÁS

On-line elmélkedések – közelítsünk e már különböző orgánumokban a szerző folyamatosan közreadott írásait egybe-válogató könyvhöz a címe felől, hiszen az jellemzően ígéret, besoroló üzenet és tömör összegzés. Az on-line a jelenhez kötő informatikai síkon túl állhat a szövegben ‘vonalon lévő’, ‘aktív’, ‘közvetlen’, ‘rendszerhez-hálózathoz kapcsolódó’, ‘információ-közvetítő’, ‘folytonos figyelemben’ jelentésben is.

‘Vonalon lévő’ – azaz a közérdeklődés centrumába került, figyelemre érdemes eseményekkel foglalkozó: igen, ez a munka életvalóságunk különböző tereibe világít be, akár ha egy kaleidoszkóp képeit figyelnénk általa. Szervesül ezekben az írásokban, gondolat-ívekben számtalan fontos fogalom-közelítés (csupán a maximalizmus határainak, a tudatosság nélkülözhetetlenségének, a teremtett lények harmónia-igényének boncolgatását említem), melyek segítenek tisztázni az olvasóknak mentális és emocionális megnyilvánulásaikat. Biztatnak az elmélkedések minket is – a szerzővel együtt haladva – értékszempontjaink fölmérésére, választásaink értelmezésére, avagy épp világlátásunk, szemléletünk cselekvéseinket alakító erejének föltárására.

‘Aktív’ – példaszerűen – a kitárulkozó szerző önmaga alakításához és élete viteléhez, körülményeihez való hozzáállása is. Ez tükröződik abban, hogy egyfajta szellemi önvallomással indít. Elmondja őszinte szembenézéssel, hogy napjai megszokott forgatókönyvét hogyan cserélte teljes odaadással a ‘ki vagyok?’, ‘mi az életfeladatom?’ kérdések vezette belső figyelemre és fegyelemre, azaz a megfelelő tudatossági szint megtartására, a kellő aktivitásra. A közöltek tárgyköreibe is beleszövődik folyamatosan a személyes létsík, akár például a ‘Még egy év’ című M. Leigh-film kulcsmondatáról, akár ‘Szent Antal emléknapjá’ról, avagy éppen az őziketerrorról, azaz a palástolt erőszak jelenlétéről, illetve a családi átokmintákról, netán a névmágiáról töpreng.

‘Közvetlen’ jelentést hordoznak a már említettek is, de ott munkál az állandó jelenlétben is, a tudatos éberségben, ahogy az író rácsodálkozik az élet végtelenségére, mérhetetlen gazdagságára. Ezt a törekvést teljes készültséggel, szervesen támogatja a szövegközi illusztráló, avagy realitást erősítő, élményt is nyújtó képanyag. Fölfigyel a szerző akár Etsuro Sotoo szobraira a Sagrada Familia Gaudi-tereiben, de a ceruzatörténetben vagy a kézi vasalás alakulásában is otthonos, és kellő mélységben járja körül a betegellátás, avagy a közoktatás aktuális gondjait. Teszi mindezt őszintén, üdén, olykor némi megértő mosollyal, tisztán: a hiteles személyiség mindig értékőrző és értékközpontú szemléletével.

A ‘hálózathoz, rendszerhez kapcsoltság’ egyik jele a fejezetekbe sorolás: vannak képmeditációk, film-elemzések, cirkuszi pillanatfölvételek, jószolgálati és ünnep témakör, valamint az oszthatatlan elmélkedések. Ez utóbbiak szemléltetik: talán e csoportok elkülönítése nem feltétlenül szükséges, alig is lehetséges, hiszen az írásokat egészében átszövi a fölöttébb gazdag műveltséganyag a képző- és iparművészet, a tárgykultúra, az építészet, a zene, az irodalom, a teológia, a filozófia, a politika, az ezotéria területeiről egyaránt. Mindez megjelenik akár konkrét tényközlésekben (az online jelentései között ott az információ-közlés is!), akár egyszerű utalásokban, akár mély, históriai jellegű, tényföltáró oknyomozásban, mindig az igényesség jegyében.

Ezt a jelleget erősítik a célszerűen választott, jellemző idézetek a legkülönbözőbb műveltségi területek gondolkodóitól, csupán egy-két példa: A. de Mello atya, R. Fulghum, József Attila, Dan Millmann, Csontváry. A rendszerhez kapcsoltság munkál a pozitív életszemlélet, a hit közvetítésében és következetes képviseletében, a családi közösség pilléreinek föltárásában, az egységben tartó hazaszeretet rajzában, különösen is az ‘Ünnep’, a ‘Jószolgálat’ fejezetekben, de a meseterápiáról szóló elmélkedésben is.

A ‘folytonos figyelemben’ címjelentést tovább bontva a szerző az itt és most szüntelen éberségével érzékeli, figyeli, látja, ábrázolja világunkat. Emberségközpontúan mutatja föl a végtelen, sodró változatosságot a harmónia és a szeretet jegyében, a Fény szellemi erejét hangsúlyozva. E vibráló írásokban ez a lényegi, összefogó erő, a legbensőbb indíttatás.
Mindez világos, jól követhető, ám árnyalt nyelven szólal meg. A szerző gyöngyszem-haikujai és alapszimbólumokkal élő, azokat varázslatosan alakító rajzai pedig az eszmény szolgálatában, a tudatosítás élő-ható példáiként működnek. Legtökéletesebb megvalósulása ennek az alkotó Jézus-haikujainak csodája.

Különös szellemi izgalmat kínál Antalffy Yvette könyve, mégis megbízható szellemi iránytű ezerarcú valóságunk fölfedezéséhez, befogadásához.

Főbb témakörök

  • Hogyan is lettem on-line elmélkedő újságíró?!
  • Képmeditációk
  • Film
  • Cirkusz
  • Elmélkedések
  • Jószolgálat
  • Ünnep

Antalffy Yvette e-könyve pdf formátumban innen letölthető.

(Ez a módja a könyv megjelenítésnek azért is jó, mert a benne levő linkeken keresztül tovább kalandozgatunk az e-világban.)

A MontázsMagazin szerkesztősége

 

Hozzászólások