Eljött az a remek lehetőség, hogy a szabadban is lehet olvasni. Egyúttal levegőzni, madárdalt hallgatni, s az illatokat „kóstolgatni” a virágdömpingben! Néhány mód kínálja magát: egy szép, zöld tisztáson, akár napozással egybekötve; vízparton; egy kellemes ligetben a padon; az erkélyen/teraszon egy nyugágyban vagy hintaszéken egy napernyő alatt. Nézzenek körül a könyvespolcon! Feltöltődésnek ajánlok egy izgalmas, léleképítő olvasmányt, Móra Ferenc: Aranykoporsó című regényét.

Mottó: „Sose kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz szántani! Azóta sohase tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan.” (Móra Ferenc)

mora ferenc
Móra Ferenc: Aranykoporsó

Az Aranykoporsó Móra Ferenc egyik legnépszerűbb regénye. Az ókori kultúrában rendkívül jártas író legnagyobb történelmi regénye 1932. november végére készült el. Az első nyomtatott példányt díszdoktori disszertációként a Szegedi Egyetemnek ajánlotta 1932. december 3-án. Eredetileg levélformában akarta megírni Római levelek Diocletianus császár korából címmel. A regény népszerűségének talán egyik legfőbb oka, hogy a plasztikus korrajznak köszönhetően teljesen magunkénak érezhetjük a történetet, azonban a rengeteg történelmi utalás, vonatkozás mégsem nyomja rá bélyegét a költőien megrajzolt szerelmi történetre.

A nagy katonacsászár, Diocletianus idejében játszódik ez a remekül megírt történelmi regény, Móra egyik legsikeresebb, legnépszerűbb alkotása. Az utolsó keresztényüldözések és a római birodalom hanyatló korában vagyunk. Tanúi leszünk régi és új harcának, a rabszolgatartó erkölcs és a keresztényi humanizmus összeütközésének. A nagy körkép központi alakja egy fiatal pár, az ő finom eszközökkel elmesélt szerelmi történetük alkotja a mű cselekményének fő vonalát, de körülöttük ott lüktet az egész óriási birodalom élete. A császári palotától a társadalom perifériáján tengődő nincstelenek viskójáig mindenhová betekinthetünk – vezetőnk egy nagy író, aki egyben az ókor tudósa is.

A történet a 3. évszázad végén, a római birodalom hanyatlása idején játszódik. A kereszténység terjedése létében veszélyezteti Diocletianus császár pogány hatalmát. A császár a törvények erejével akarja megszilárdítani uralmát. Serdülő fia számára őrzi a trónt, akiről azt jósolják az istenek, hogy a birodalom felvirágoztatója lesz. De ehhez feltételt is szabtak: húszesztendős koráig kiléte titok legyen mindenki előtt. Quintipor tehát saját atyja szolgájaként él az udvarban. Itt ismerkedik meg Galerius caesar lányával, Titanillával, majd megismerve a kereszténységet, Krisztus követőjévé válik.

mora ferenc

Diocletianus császár palotájának megmaradt részlete

Innen kezdődően két alapvető motívum húzódik végig a művön: a keresztény-pogány vallási küzdelmek és a fiatalok bontakozó szerelme, amely gyengéd lírai szálaival szövi át a mű érdes szövetét. A szerelem a pogány császár fiának keresztényi vértanúhalálával ér véget. Quintipor mártíruma a kereszténység és a pogányság ütközetében szimbolikus értelmű – pontot tesz a császár hatalmi ábrándjaira.

Vajon mi lesz a sorsuk, és mi lesz a birodalom sorsa? El kell temetni a teljes antik kultúrát is a császár aranykoporsójába? A pogány és a keresztény Róma küzdelme, s a fiatalok lassan bontakozó szerelme izgalmas, ugyanakkor költőien szép történetté formálódik.

A két világszemlélet összecsapásában Móra Ferenc a kereszténység, az új mellett tesz hitet. De érezhető: az antik kultúrák, az elbukó régi szépségeinek megbecsülése nehézzé teszi számára a régi világtól való elszakadást. A mértéktartó teatrizálással megrajzolt pompás korkép szépsége részben az egyes mozzanatok, epizódok finom rajzában, részben az antik kultúra közelségéből adódó sajátos pátoszban rejlik.

A dekoratív, cizellált mondatok, szinte versbe illő jelző- és képgazdagság járul hozzá a történelmi regény nyelvi, formai szépségéhez.

mora ferenc

A kötet végén valóságos kis lexikon segíti elő a történelmi mitológiai és filológiai utalásokban gazdag mű megértését. Az Aranykoporsó már hangoskönyv formájában és rovásírással is elérhető.

S hogy ki fekszik az aranykoporsóban, azt megtudják, ha kézbe veszik ezt a remek kikapcsolódást nyújtó, háttérműveltséget gazdagító könyvet. Ne sajnálják rá az időt!

 

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

A sorozat korábbi könyvajánlója

 

Hozzászólások